Povodne 15. -16.5.2014, Stará Ľubovňa, Kežmarok

Skúšky IPOR 4.5.2014, Varín
4. mája 2014
Cvičenie Modex Falck 19. – 22. 5. 2014, Estónsko
22. mája 2014
V termíne 15. – 16.5.2014 pomáhali 4 naši členovia na vyzvanie ASSR pri povodniach v Starej Ľubovni a Kežmarku, ako súčasť podporného modulu MTZ. Úlohou modulu je logistická podpora záchranných tímov, pri záchranných akciách väčšieho rozsahu a dlhšieho trvania. Myšlienka k vybudovaniu tohto modulu vychádzala z praktických skúseností záchranárov, ktorí na mieste väčších a dlhších zásahov postrádajú akékoľvek zázemie, či už ako miesto na oddych, či ukrytie pred dažďom, vetrom, prípadne miesto, kde je pre zasahujúce zložky zabezpečená strava, nápoje. Viac o module ..

Comments are closed.