Projekt trenažér

V roku 2016 sme začali s výstavbou výcvikového centra pre záchranárske psy v Rohožníku. Najdôležitejšou časťou strediska je ruinový trenažér, prispôsobený pre potreby výcviku vyhľadávania zavalených osôb. V takomto rozsahu a prevedení ide o jedinečný projekt na Slovensku, ktorý má za úlohu skvalitniť prípravu záchranárskych zložiek v prípade zásahu pri mimoriadnych udalostiach.

Výcvikové centrum má rozlohu cca 3500 m2 a nachádza sa tu viac ako 50 rôznych úkrytov pre zavalené osoby, ktoré umožňujú variabilné možnosti výcviku záchranárskych psov. Okrem toho je tu pre návštevníkov pripravená plne vybavená kuchynka, sprcha, toaleta, ako aj možnosti na prespanie.

Od roku 2016 sa na trenažéri konali viaceré akcie s medzinárodnou účasťou – 2x cvičenie záchranárskych zložiek SimEx, 6x skúšky záchranárskych psov podľa národného skúšobného poriadku NSPZT, 4x skúšky záchranárskych psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR, 2x súťaž záchranárskych psov s názvom Pressburg-Rohrbach Dog Cup a dve súťaže pre malých záchranárov Záchranársky viacboj – junior.

Ruinový trenažér je možné využiť nielen na výcvik záchranárskych psov, ale napríklad aj na výcviky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ktoré sa tu uskutočnili v priebehu roku 2021 alebo na workshopy, semináre, či kurzy s rôznym zameraním. V roku 2022 bol trenažér naplno využitý okrem iného aj pri systémovom vzdelávaní psovodov. V marci sa tu konalo prvé kolo Prípravy na skúšky, v apríly kurz prvej pomoci, v máji seminár „Pátracia akcia“ a v júni trenažér poslúžil ako základňa pri simulovanej pátracej akcii, na ktorej sa zúčastnili viaceré záchranárske zložky.

Na výcvik tento priestor využili už desiatky psovodov a dobrovoľných záchranárov z celého Slovenska a Čiech.

V prípade záujmu o tréning na trenažéri nás kontaktujte emailom na peto.kral@gmail.com, prípadne telefonicky na +421 918 114 910.

Za všechny zúčastněné moc a moc děkuju za možnost cvičení v Rohožníku, prostor je super a moc jsme si to užili! ZBK JmK


Jsou místa, kam se rádi vracíme a Rohožník je jedním z nich. Na první pohled pro někoho možná „malá sutinka“. Ovšem s velkým množstvím úkrytů, kde si každý najde to svoje. JMB SZBK


Chtěli bychom moc poděkovat za umožnění tréninku na vaší perfektní sutině. Odjeli jsme naprosto nadšení a už se nemůžeme dočkat dalšího tréninku! Mate to tam vážně boží!  ZBKOLK

Projekt trenažér1

Fáza 1

výstavba oplotenia
ocha_socioeconomic-debris-management_simple-black_512x5122

Fáza 2

budovanie úkrytov
Projekt trenažér3

Fáza 3

ukladanie rozmerných prefabrikátov
Projekt trenažér4

Fáza 4

zázemie
Ruinový trenažér
Ruinový trenažér je priestor, v ktorom sú nasimulované podmienky po páde budovy, spôsobenom zemetrasením, výbuchom, prípadne iným poškodením. V takýchto priestoroch je možné kontrolovane precvičovať rôzne situácie a postupy pri záchranárskych prácach, ktoré po páde budovy nastanú. Trenažér navyše umožňuje nielen precvičovanie postupov jednotlivých záchranárskych zložiek, ale aj súčinnosť týchto zložiek pri hromadnom nešťastí.
Súčasná situácia
Špecializované výcvikové centrum tohto typu na Slovensku momentálne neexistuje a precvičovanie záchranárskych prác v poškodených budovách prebieha v improvizovaných priestoroch, ktoré nespĺňajú základné bezpečnostné kritériá. V takýchto priestoroch nie je možné nasimulovať všetky situácie, ktoré po zosuve budov môžu nastať, preto sú záchranárske zložky nútené neustále vyhľadávať nové priestory pre tieto účely. Získať povolenie na vstup do objektov, ktoré sú na výcvik vyhovujúce, sa spája s množstvom administratívnych a časových problémov.
V okolitých krajinách už niekoľko rokov fungujú podobné špecializované centrá pre výcvik záchranárskych zložiek. Využívané sú najmä pri medzinárodných cvičeniach záchranárov, kde dochádza k cennej výmene skúseností a možnosti vzájomnej súčinnosti týchto zložiek.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vybudovanie komplexného výcvikového centra pre účely výcviku záchranárskych psov, ako aj pre výcvikové účely zložiek IZS (HaZZ, DHZ, SČK a iné), ktoré bude simulovať podmienky po páde budov. Takéto centrum sa momentálne na Slovensku nenachádza a jeho vybudovaním sa priblížime k celosvetovému trendu budovania takýchto centier.
Výstavba
Oplotený areál bude rozdelený na dve časti. V jednej časti sa bude nachádzať „jemný“ stavebný odpad (tehly, menšie kusy betónu, ….. ) tak, aby bol vytvorený priestor na úkryty cca do 1,5 m pod úrovňou sute.
V druhej časti sa bude nachádzať stavebný odpad väčších rozmerov – betónové panely, väčšie bloky homogénneho betónu a pod. Táto časť bude okrem činnosti kynológov slúžiť aj pre cvičenia hasičov, prípadne ostatných zložiek IZS .
Obe časti budú prepojené cca 3m vysokou „vežou“, vyhotovenou z lešenárskej konštrukcie, kde sa budú nachádzať výškové úkryty s prístupom po rebríkoch a šikmých lávkach.
V areály sa bude nachádzať cvičisko s prekážkami pre výcvik poslušnosti a obratnosti psov.
Na ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami budú v areály osadené 2 unimobunky. Súčasťou areálu bude aj parkovisko.
Harmonogram prác
Fáza 1: Úprava pozemku a oplotenie
Fáza 2: Osadenie betónových skruží a rúr a ich následné zasypanie jemným stavebným odpadom
Fáza 3: Uloženie rozmerného stavebného odpadu podľa pokynov statika
Fáza 4: Vybudovanie lešenárskej konštrukcie, umiestnenie prekážok a unimobuniek, úprava parkoviska
Rozpočet
Fáza 1: Úprava pozemku a oplotenie – 1.500 EUR
Fáza 2: Osadenie betónových skruží a rúr  – 7.500 EUR
Fáza 3: Uloženie rozmerného stavebného odpadu – 3.000 EUR
Fáza 4: Vybudovanie lešenárskej konštrukcie – 8.000 EUR
Spolu materiál: 20.000 EUR
V rozpočte nie sú zahrnuté náklady na výkopové práce, dopravu materiálu a manipulačné práce.