Fáza 1 – oplotenie

  • 28.12.2016 – ukončenie prvej fázy. Pletivo sme natiahli po celej dĺžke pozemku. Umiestnili sme aj reklamnú plachtu s logami sponzorov. Osadenie brán bude nasledovať až po dovezení betónových skruží a panelov
  • 10. – 11.12.2016 – tretia fáza prvej fázy. Naťahovanie pletiva sa nakoniec ukázalo ako najzdĺhavejšia časť výstavby oplotenia, a tak sa nám ani napriek tomu, že sme dva dni od rána do zotmenia usilovne pracovali, nepodarilo pletivo natiahnuť po celom obvode. Z troch strán je ale plot takmer dokončený, dúfajme, že do konca tohto roka už to bude na komplet
  • 03.12.2016 – uskutočnili sme druhú fázu prvej fázy podarilo sa nám úspešne zabetónovať všetky stĺpiky budúceho oplotenia. Za výdatnú a obetavú pomoc ďakujeme kolegyniam z Casavit Rescue Slovakia
  • 26.11.2016 – prvé terénne úpravy a príprava na osadenie plota
  • 03.10.2016 – nákup materiálu na oplotenie

Prvú fázu projektu podporili:

CRH (Slovensko) a.s. Rohožník

crh-plc-logo (190×200)

Obec Rohožník

Fáza 1 – oplotenie

pred a po (1280x801)