Vaše 2% nám pomáhajú

Podporte naše aktivity darovaním 2% z Vašich daní a pomôžte s nami zachraňovať ľudské životy. Vaše príspevky využijeme na nákup výcvikových pomôcok, vybavenia potrebného pri pátracích akciách a na budovanie výcvikového centra pre záchranárskych psov, vďaka ktorému môžeme skvalitniť prípravu nielen našich psov.

NR SR schválila 2.4.2020 tzv. “lex korona”, ktorým prijala rôzne daňové finančné opatrenia. Týmto zákonom sa posunulo viacero lehôt, ktoré plynú počas tzv. obdobia pandémie, ktoré vyhlásila vláda 12. marca 2020 až do odvolania. Jedným z nich bolo aj upresnenie termínu na poukázanie 2% resp. 3% dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To znamená, že ak by napr. pandémia skončila v júni 2020, zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,  môžu podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia, im zamestnávateľ musí vystaviť najneskôr do 15.8.2020.Čo sa týka daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami (t.j. fyzické osoby, ktoré majú aj iné príjmy ako príjmy zo zamestnania a právnické osoby) a ktorým uplynula lehota na podanie daňového priznania počas obdobia pandémie, môžu poukázať podiel zaplatenej dane v daňovom priznaní, ktorého lehota sa predĺžila rovnako, t.j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončila pandémia. Viac informácií si môžete prečítať tu.

Postup, ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ

Do 15.02.2021 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak ste tak urobili, môžete teraz požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech BKZB poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €,

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Naše údaje nájdete v tomto Vyhlásení – to si môžete vytlačiť a dopísať sumu, ktorú nám chcete poukázať. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas.

Následne všetky tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín (ak ste dobrovoľníčili) doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska – adresu si nájdete tu: www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Aj vďaka Vám sme v minulosti dokázali zmeniť mnohé veci k lepšiemu. Radi by sme Vás informovali o našich výsledkoch. Vyhodnocujeme a podrobne Vám predstavujeme naše aktivity – otvorene a transparentne prostredníctvom Výročných správ.