Vaše 2% nám pomáhajú

Podporte naše aktivity darovaním 2% z Vašich daní a pomôžte s nami zachraňovať ľudské životy. Vaše príspevky využijeme na nákup výcvikových pomôcok, vybavenia potrebného pri pátracích akciách a na budovanie výcvikového centra pre záchranárskych psov, vďaka ktorému môžeme skvalitniť prípravu nielen našich psov.

DARUJTE 2%

POSTUP, AK VÁM DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

Do 15.02.2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak ste tak urobili, môžete požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť všetky údaje, ktoré potrebujete vyplniť do Vyhlásenia. Nájdete tam dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech BKZB poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €,
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stačí potom už len doplniť názov nášho združenia: Bratislavská kynologická záchranárska brigáda a IČO: 31807585. Po vyplnení Vašich osobných údajov, si môžete formulár vytlačiť priamo zo stránky Finančnej správy. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas.
Následne všetky tlačivá, teda VYHLÁSENIE spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín (ak ste dobrovoľníčili) doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.
Celý postup ako poukázať 2% z daní nájdete aj na stránke slovensko.sk.

Vyhlásenie 2% editovateľné

Aj vďaka Vám sme v minulosti dokázali zmeniť mnohé veci k lepšiemu. Radi by sme Vás informovali o našich výsledkoch. Vyhodnocujeme a podrobne Vám predstavujeme naše aktivity – otvorene a transparentne prostredníctvom Výročných správ.