Vaše 2% nám pomáhajú

Podporte naše aktivity darovaním 2% z Vašich daní a pomôžte s nami zachraňovať ľudské životy. Vaše príspevky využijeme na nákup výcvikových pomôcok, vybavenia potrebného pri pátracích akciách a na budovanie výcvikového centra pre záchranárskych psov, vďaka ktorému môžeme skvalitniť prípravu nielen našich psov.

Darujte 2%

POSTUP, AK VÁM DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

Do 15.02.2022 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak ste tak urobili, môžete požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech BKZB poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €,

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

Naše údaje nájdete v tomto VYHLÁSENÍ – to si môžete vytlačiť a dopísať sumu, ktorú nám chcete poukázať. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas.

Následne všetky tlačivá, teda VYHLÁSENIE spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín (ak ste dobrovoľníčili) doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska – adresu si nájdete tu: www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Aj vďaka Vám sme v minulosti dokázali zmeniť mnohé veci k lepšiemu. Radi by sme Vás informovali o našich výsledkoch. Vyhodnocujeme a podrobne Vám predstavujeme naše aktivity – otvorene a transparentne prostredníctvom Výročných správ.