NAŠE POSLANIE

BKZB je skupina dobrovoľných záchranárov, ktorej poslaním je hľadanie stratených či zavalených osôb za pomoci vycvičených záchranárskych psov.

Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných cvičení a skúšok záchranárskych psov a neustále sa podrobujeme testom, aby sme boli v každej situácii čo najprofesionálnejšie pripravení pomáhať. Pomáhame bezplatne. Vzdelávame sa nielen v oblasti výcviku psov, ale aj v poskytovaní prvej pomoci, topografii, rádiokomunikácii a mnohých ďalších oblastiach.

NÁŠ TÍM

Základom pre úspešnú pátraciu akciu je spoľahlivý pes a zodpovedne pripravený a disciplinovaný psovod.

Najväčší dôraz kladieme na kvalitnú prípravu našich záchranárskych tímov, preto sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných cvičení a skúšok záchranárskych psov a neustále sa podrobujeme testom, aby sme boli v každej situácii čo najprofesionálnejšie pripravení pomáhať. Naši členovia každoročne dokazujú vysokú úroveň prípravy aj na Majstrovstvách sveta záchranárskych psov. Medzi naše najväčšie úspechy patrí titul Majster sveta FLB 2016, 2. vicemajster sveta FLB 2019, Majster sveta FLB 2022, 1. vicemajster sveta FB 2023 ...

1994

BKZB je začlenené do organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou – Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR). To je súčasťou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) ako záchranárska sekcia SKJ. Prostredníctvom SKJ je ZKZ SR členom Medzinárodnej organizácie záchranárskych psov IRO a Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

1997

V roku 1997 sa Bratislavská kynologická záchranárska brigáda stala súčasťou Slovenského Červeného kríža ako miestny spolok BKZB.

2012

Od roku 2012 sme členmi Dobrovoľného hasičského zboru Rusovce a Asociácie samaritánov SR.

2018

V roku 2018 sme podpísali s Ministerstvom vnútra SR Zmluvu o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému a stali sme sa súčasťou Integrovaného záchranného systému.