Vrámci našich aktivít spolupracujeme a sme členmi v mnohých záchranárskych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Úzko spolupracujeme aj so štátnymi zložkami IZS. Naše aktivity finančne a materiálne podporujú mnohé štátne a súkromné subjekty.

Spolupracujeme

Podporili nás