2007 – 2009

2009

Cvičenie Malacky 27.-29.3.2009

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_27.29.03.2009/


Medzinárodné cvičenie v tímoch Žatec 10.-12.4.2009

Medzinárodné cvičenie v tímoch – Int. Manschaftsvetbewerb – patrí medzi akcie organizované Medzinárodnou organizáciou záchranárskych psov IRO a slúži na prípravu záchranárskych tímov na ostré nasadenie. Pripravenosť psov a ich psovodov sa preveruje v trojčlenných tímoch , t.j. 3 psovodi a 3 psy. Tento rok sa cvičenie konalo v západočeskom mestečku Žatec. Od 10.apríla do 12.apríla 2009 bol Žatec dokonale chránený množstvom záchranárských tímov , ktorí sem pricestovali zo Slovinska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Čiech a Slovenska. Zo Slovenska sa zúčastnili 2 tímy z dvoch organizácii , a to ZKZB / Zväz kynologických záchranárskych brigád/ a SKJ ZKZ SR / Združenie kynológov záchranárov SR/. Hneď v prvý deň sme nastupovali od rána postupne podľa vylosovaného poradia na jednotlivé pracoviská . V sobotu to bolo dvakrát vyhľadanie zavalených osôb v ruine počas dňa , jedno vyhľadanie stratených osôb v lese a jedno nočné hľadanie v ruine. A keďže sa jedná o preverenie schopností a spolupráce viacerých psovodov a psov , na každé pracovisko sme nastupovali spolu , psy pracovali súčasne. V prvej ruine našiel náš tím SKJ ZKZ SR tri osoby a v druhej nula osôb / čo je tiež jeden z možných variantov/ . V lese naši psy hravo zvládli terén a už vo veľmi krátkom čase sme z lesa vychádzali z troma nájdenými osobami. Na nočné hľadanie v miestnej fabrike si pre nás organizátori pripravili veľké prekvapenie. Počas práce každého tímu nad našimi hlavami rachotil úžasný ohňostroj . Všetci sme veľmi dobre vedeli , že ohňostroj nebol pripravený pre naše potešenie , ale konal sa s jasným cieľom, overiť nebojácnosť psov voči streľbe a svetlám rakiet počas ich nasadenia v teréne. Naši psy Jeny, Brest a Eni obstáli. Týmto nočným hľadaním bol ukončený prvý deň preteku a psi si mohli v kľude pospať až do rána. V nedeľu sme začínali prácou v lese. Tu nás čakalo jasné zadanie . Stratila sa jedna osoba a hľadať pôjde každý pes samostatne. Rozhodca si prichystal pre psov náročný terén , ale ako sa u nás hovorí , figurant sa asi tri dni neumýval , pretože psi ho našli okamžite. Potešili sme sa peknej práci našich psov , bolo to pre nich veľmi motivujúce. Vo výcvikovom areáli v Žatci sme si preskúšali svoje schopnosti a vedomosti v poskytovaní prvej pomoci . Najskôr resuscitácia a potom ošetrenie silného krvácania z tepny . Na šťastie sme to všetci prežili . Po prvej pomoci sme vyrážali na poslednú disciplínu – na stopu a keďže bolo už pravé poludnie, slnko pálilo ako divé, suchá oráčina nevyzerala príliš prívetivo, tušili sme, že to bude možno problém. A tak aj bolo. Rozhodca dal každému tímu možnosť vypracovať stopu jedným psom , alebo psov počas stopy prestriedať, no na ostrom lome sme skončili. V popoludňajších hodinách , keď rozhodcovia spracovali všetky výsledky , sa konalo slávnostné vyhodnotenie a ukončenie cvičenia. Z 22 tímov splnilo limit 13 tímov , úspešné boli aj oba slovenské tímy. Na treťom mieste skončil tím zo Slovinska, na druhom mieste naša Slovenská kynologická jednota – ZKZ SR v zostave Jana Kučerová s Brestom, Lenka Jányová s Jeny a Miroslava Babková s Eni a na prvom mieste bol tím z Maďarska. Po oficiálnom ukončení nás čakalo lúčenie s našimi kamarátmi z iných krajín a následne dlhá cesta domov. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie , pretože takéto cvičenie v tímoch sceľuje ľudí , učí ich vzájomne komunikovať, učí ich riešiť rôzne v športe neštandardné situácie, ktoré sa avšak ľahko môžu prihodiť v ostrom nasadení.

SKJ ZKZ SR Babková, Jányová, Kučerová

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Zatec_10-12.4.2009/


Medzinárodný deň záchranárskeho psa 26.4.2009

Fotky – Medzinárodny deň záchranárskeho psa 1 MDZP 26.04.2009

Fotky – Medzinárodny deň záchranárskeho psa 2 MDZP 26.04.2009

 Fotky – Medzinárodny deň záchranárskeho psa 3 MDZP 26.04.2009 


Suchá Loza 1.-3.5.2009

Fotky – Suchá Loza 1.-3.5.2009 – 1

Fotky – Suchá Loza 1.-3.5.2009 – 2

Fotky – Suchá Loza 1.-3.5.2009 – 3


Majstrovstvá Maďarska 22.-24.5.2009

Na medzinárodné skúšky v Budapešti sa prihlásilo takmer 100 psovodov z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Turecka, Poľska a Slovenska. Táto akcia v sebe zastrešovala zároveň Medzinárodné majstrovstvá Maďarska 2009. Celé podujatie posudzovali rakúsky rozhodca p.Schafar na poslušnosti a obratnosti , a dvaja českí rozhodcovia na špeciálnych prácach a to p.Pavlík a p.Sedlák ml. Poslušnosť a obratnosť prebiehala na štadione v Solymary, plošné vyhľadanie bolo v zmiešanom ihličnato listnatom lese na úbočí hory a ruiny boli v bývalom kameňolome s umelo vytvorenými podmienkami pre prácu psa záchranára. Našu organizáciu SKJ ZKZ SR reprezentovali tri psovodky z Bratislavy a to ; Janka Kučerová so psom Brest , NO, FLA špeciálka 164 , poslušnosť 33, obratnosť 43 bodov, Dáša Baňarová so psom Chester , angl.špringeršpaniel, FLA špeciálka 100, poslušnosť 43, obratnosť 48 bodov, Mirka Babková so psom Eni , labrador, TB špeciálka 192, poslušnosť 32, obratnosť 42 bodov. Osobné postrehy zo skúšok- Na IRO skúškach, ktoré sú zároveň pretekom je dosť prísne posudzovaná – poslušnosť a obratnosť. Veľa psovodov tu nesplnilo limit. Zaujímavosť- na poslušnosti sa pri prechode skupinkou ľudí so psom skupinka – nehýbala.  Streľba bola počas aportu – Rozhodca dával veľký pozor na akékoľvek ovplyvňovanie psa. V lese na FLB boli založení dvaja figuranti blízko seba, t.j. 10-15 metrov. V ruine mohol robiť problém jeden úkryt vo výške blízko hraničnej čiary, po ktorej sa pohyboval psovod a rozhodca , ktorý sedel na vysokej konštrukcii takisto blízko hranice prehľadáveného objektu, robil niektorým psom problém.

Miroslava Babková

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Majstrovstva_Madarska_22.-24.5.2009/


Medzinárodný deň detí (MDD) 31.5.2009

Aj tento rok ako i po minulé roky sme pre deti z Ružinova a jeho bližšieho i vzdialeného okolia prichystali pri príležitosti MDD detský pretek . Dňa 31.5.2009 sa konal v poradí už 12. ročník Preteku o najposlušnejšieho psíka . Tento rok sme naše deti privítali v areáli RŠK pri Štrkoveckom jazere v Bratislave. Zatiaľ čo od rána prebiehalo na Štrkovci prihlasovanie detí do súťaže , my ostatní sme už netrpezlivo čakali na prekvapenie prichystané na úvod. Celé podujatie tento rok otvorilo vystúpenie dvoch policajtov s policajnými koňmi , ktorí deťom predviedli parádne ukážky hipológie. A o 9.30 to vypuklo! Deti rozdelené do dvoch kategórií A /vek 0-11 / a B / vek 11-15/ po jednom nastupovali na pľac a odovzdávali bodovaciu kartu svojmu rozhodcovi. Ten im všetko vysvetlil a súťažiaci so svojim psíkmi bravúrne predvádzali jednotlivé cviky ako chôdza pri nohe , polohy sadni, ľahni , vstaň , privolanie , štekanie na povel , rozličné prekážky, všetko známe veci . No boli tu prichystané i neštandardné úlohy, pri ktorých prenášal psík ako báger aportík z bodu A do bodu B, slalom detí so psom na vodítku v jednej ruke a s lyžicou a loptičkou v druhej ruke, ktorá nesmela spadnúť, dlhodobé odloženia psíkov boli spestrené odchodom ich malého psovoda kačákmi. Veď predsa sme to tým deťom museli trošku sťažiť ! A veru že si všetci užili kopec  srandy ! Okrem iného , viete ako najrýchlejšie obliecť psíkovi tričko ? Naše deti si to všetky vyskúšali , a musím priznať , že im to išlo. Disciplína , v ktorej sa psík vozil vo fúriku bola obtiažna , a tak ju absolvovali len podaktorí odvážlivci. Aby sme psíkom dopriali i trochu oddychu , pripravili sme pre deti i súťažné disciplíny bez štvornohých havkáčov. Deti súťažili v zhadzovaní plechoviek, v skákaní vo vreci ,chodení na chodúľoch, úplne sa rozšantili pri preliezaní strachovým vrecom a aby sme zapojili do aktivít i prítomných rodičov , vyhnali sme všetkých na lyže. Jeden pár ťažkých lyží bol určený pre päť osôb a tak vždy dve skupiny súťažili , kto prvý pretne cieľovú rovinku. Počas celého dňa prebiehalo maľovanie detí na tvár, takže ku koncu nám po areáli behali sami levi, tigre, princezné, víly, strašidlá a iné príšerky. Na záver nechýbalo už tradičné preťahovanie lanom a ani sme sa nenazdali a bol tu koniec akcie. Všetky deti boli štedro odmenené .Za krásny priebeh tohto podujatia vďačíme všetkým zúčastneným deťom a ich rodičom, našim verným pomocníkom a sponzorom.

Fotky – MDD 31.5.2009 – 1

Fotky – MDD 31.5.2009 – 2

Fotky – MDD 31.5.2009 – 3


Záchranárske cvičenie Malacky 5.-7.6.2009

5.6.- 7.6.2009 sa konalo V Malackách v objekte HaZZ ďalšie cvičenie záchranárskych psov organizované pod hlavičkou
BKZB. Cvičenia sa zúčastnili nielen psovodi ZKZ z bratislavskej , holíčskej a liptovskej brigády , ale i psovodi zo Žilinskej a Martinskej záchranárskej organizácie. Spolu nás cvičilo 21 psovodov s 24 psami.
Boli sme rozdelení do 4 pracovných skupín, v ktorých boli psovodi z rôznych organizácií navzájom premiešaní a tým pádom bolo možné vyskúšať si cudzích a predsa skúsených figurantov, vzájomne prekonzultovať problémy a učiť sa jeden od druhého. Malacky, objekt HaZZ a vojenské lesy sú ideálnym miestom pre takéto aktivity , pretože ponúkajú veľa možností na tréning. Počas nášho predĺženého víkendu sme si so psami preskúšali nočné vyhľadanie v nasvietenej ruine, vyhľadanie zavalených osôb v budove a v tmavých pivničných priestoroch. Plošné vyhľadávania sme trénovali
v malackých vojenských lesoch, kde v piesčitom teréne je vytvorených množstvo bunkrov a zákopov, ktoré sa dali dobre použiť. Na rozhraní mladého borovicového lesa si psy mohli otestovať svoje nosy skenovaním  pachu osoby šíriaceho sa z lesa a samozrejme veľmi zaujímavým terénom na vyhľadávanie bola aj Rambo dráha v objekte HaZZ (pôvodne určená na výcvik hasičov a vojakov). Počasie nám cez víkend prialo až na sobotu večer , keď sa podaktorí psovodi vracali zo svojich pracovísk riadne premoknutí. No myslím si, že nikoho to neodradilo a s úsmevom sa pokračovalo ďalej.

Celé záchranárske cvičenie v Malackách bolo orientované prevažne na tréning, priestor tu bol pre všetkých – či začínajúcich alebo pokročilých psov, obtiažnosť situácie a práca figurantov sa teda odvíjala od miery pripravenosti psa. Tešilo nás, keď sa ku koncu cvičenia podarilo pozdvihnúť sebavedomie mladej neskúsenej sučke, keď sa pes po prvýkrát stretol s hľadaním v tme a zvládol to, keď sa podarilo zaujať psa figurantom tak , aby sa nevracal ku svojmu psovodovi
a nefixoval sa naňho. Zdá sa to možno trochu banálne, ale všetky tieto „detaily“ ako sebavedomosť či  správna motivácia s dostatkom skúseností robia so psa správneho záchranára pripraveného pracovať v reálnej situácii v režime troch dní a podávať kvalitný ustálený výkon.

Ďakujem vedeniu ZKZ SR za zorganizovanie tohto cvičenia a všetkým psovodom za účasť  a vzájomnú pomoc.
-mb-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_5-7.6.2009/


Pes sympaťák 13.6.2009

Pes sympaťák je akcia pre všetkých, je to akcia pre veľkých i malých, pre skúsených i začiatočnikov, no hlavne pre tých, ktorí chodia radi so svojimi štvornohými havkáčmi na sranda akcie, pri ktorých ide hlavne o zábavu.
Zdravím všetkých účastníkov akcie pes sympaťak, organizátorov a iných pomocníkov a ostatným nezúčastneným odporúčam sa nabudúce zapojiť. Pes sympaťák je akcia pre všetkých, je to akcia pre veľkých i malých, pre skúsených i začiatočníkov, no hlavne pre tých,ktorí chodia radi so svojimi štvornohými havkáčmi na srandu akcie, pri ktorých ide hlavne o zábavu. Dňa 13 6.2009 sme sa pekne krásne zliezli
na Štrkovci v areáli RŠK, zaregistrovali sme sa a o 16.00 hodine to vypuklo.

Ukáž čo vieš! No porozmýšľajte všetci, čo viete ukázať so svojim psom na výzvu Ukáž čo vieš! My sme mali možnosť vidieť, ako psíkovia odcvičili poslušnosť,aportovali všelijaké nezmyselnosti, viezli sa vo fúriku, plazili sa, podávali packu,tancovali, prekonávali rôzne prekážky a dokonca i spievali do mikrofónu. To by človek neveril, ako sa to nazbieralo. Zo začiatku nesmelo , no potom to už išlo ako po masle. Kreativite sa medze nekládli a svoju hravosť nemali problém predviesť ani dospelí. Karneval Ho hó, tak na toto sa tešili asi hlavne deti. Mali pripravené perfektné masky pre svojich psíkov aj  pre seba. Veď ako by to bolo, keby so svojim psom netvorili zohratú dvojicu. Veru, bolo sa na čo pozerať. Predviedli sa nám princezné, kravička Milka s bačom, vojnoví veteráni, brušné tanečnice, policajný vyjednávač, Vilma od
Flinstonovcov a levica Elza, anjelik a čert a kopa ďalších masiek .Po dlhom rozmýšľaní poroty, ktorá pozostávala z troch prísnych milých tiet Janky Vaškovej, Zlatky Toholovej a Noriky Gregušovej sme si všetci nastúpili a napäto čakali na výsledky. Porota hodnotila výkony jednotlivých dvojíc v súťaži ukáž čo vieš, v karnevalovom predvedení sa a celkový dojem.Za svoju snahu sme boli pamlskami pre ľudí i psíkov odmenení všetci a na prvých troch miestach sa umiestnili Vaneska  Fajkusová ako Adela Banášová a jej tanečný kolega Amon (3. miesto), Martinka Filipčíková ako Vilma od Flinstonovcov s levicou Elzou (2. miesto) a 2-ročná Kristínka Gašparíková ako anjelik s aerdelterierom  Kenym ako čertom (1. miesto). Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným, organizátorom RŠK, CCES, MÚ Ružinov a pogratulovať víťazom. Už sa teším na ďalšie stretnutie. Vítaní ste o rok všetci. Hurá na vlnách fantázie!!!

-mb-


Sklabinský pretek 2009

V prvý tohtoročný septembrový víkend hostili starobylé múry Sklabínského hradu profesionálnych i dobrovoľných psovodov – záchranárov z Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorí sa spolu so svojimi zverencami rozhodli vzájomne si zmerať sily v klasickej záchranárskej disciplíne – v praktickom vyhľadávaní zavalených osôb. Tieto majstrovstvá Slovenskej republiky zorganizovala Martinská kynologická záchranárska brigáda, začlenená v kynologickom záchranárskom zbore Žilina. Výkony psov posudzovali dvaja rozhodcovia – Pavel Šabacký (ČR) a Miroslav Gajdoš (SR).

Súťaž bola zameraná na praktické vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách ako športová súťaž založená na simulovaní reálnych následkov zemetrasenia, pri ktorom zavalilo štyri osoby. V hľadaní figurantov ukrytých v dômyselne zamaskovaných závaloch súťažili dvanásť dvojčlenných záchranárskych tímov, ktoré tvorili dvaja psovodi a dvaja psy z jedného klubu (občianskeho združenia alebo záchranárskej brigády(, pretože z každej prihlásenej organizácie mohli štartovať maximálne dve družstvá. Z radov usporiadateľov sa na mimo-súťažnom pátraní tiež zúčastnili dva dvojčlenné tímy. Psovodi museli používať predpísané ochranné pracovné pomôcky ( prilbu, čelovú lampu, pevnú obuv, rukavice a odev z reflexnými prvkami, museli mať lekárničku, vodu pre psa a zástavky na označenie nálezu). Psy mohli byť vystrojený podľa ľubovôle psovoda. Každý účastník, či osoba k nemu patriaca musela podpísať prehlásenie o dobrovoľnom vstupe do prehľadávaných ruín na vlastné nebezpečenstvo, a že boli poučení o možných rizikách spojených s týmto vstupom, pričom vzali na vedomie, že organizátori súťaže a majiteľ ruiny nenesú zodpovednosť za prípadné následky a škody spôsobené vstupom psovodov a psov na miesto súťaže. Psovodi zároveň prehlásili, že zodpovedajú za prípadné následky a škody spôsobené psami. Organizátori zabezpečili veterinárnu prehliadku súťažiacich zvierat a veterinárny dozor počas celej súťaže, avšak ošetrenie prípadného úrazu psa musel hradiť psovod, či majiteľ psa sám. Psovodi pri vstupnej veterinárnej prehliadke predložil platný očkovací preukaz s potvrdením, že pes je zaočkovaný proti besnote, infekčným ochoreniam a je vybavený antiparazitným pripravkom. Prípadné zanedbanie týchto náležitosti znamenalo vylúčenie dvojice zo súťaže. Súťaže sa mohli zúčastniť aj honcujúce sa sučky, ktoré však museli byť držané mimo miesta pretekov a táboriska. Psovodi boli povinný organizátorov a rozhodcov súťaže vopred upozorniť na túto skutočnosť, pretože honcujúce sa sučky mohli súťažiť až ako posledné. Organizátori zabezpečili aj hygienické odpratávanie psích exkrementov – každý účastník dostal vrecúška na ich odpratávanie a odloženie do zberných vriec.

Usporiadatelia v súlade s ideou súťaže – hľadanie zavalených osôb po zničení objektov zemetrasením – postavili pre ubytovanie súťažiacich veľký vojenský stan, pričom kto chcel mohol spať vo vlastnom stane. Pitná voda, celodenná strava a prenosná toaleta boli zabezpečené v cene štartovného. Pre zlepšenie orientácie dostali súťažiace družstvá plánik hradu, ktorý mihli pri preteku používať. Prehľadávané úseky si mohli aj obzrieť, pričom sa mohli aj rozhodcu spýtať, aký druh terénu bude družstvo prehľadávať , aké nebezpečenstvo hrozí pri prehľadávaní ( prítomnosť nebezpečných chemických látok, spadnutých elektrických rozvodov, a pod.). Každé družstvo muselo pred štartom oznámiť rozhodcom, akým spôsobom ich psy označujú nájdené osoby, Psy museli zavalené osoby jasne označovať štekaním, prebiehaním od miesta zavalenia ku psovodovi a späť – teda privolávaním psovoda k závalu s ukrytou osobou. Nájdeného figuranta však mohli označovať aj iným vhodným spôsobom, napr. vystavovaním, krútením chvostom, a pod., čo by však súťažiaceho ochudobnilo o 30bodov. Súťažiace družstva si mohli prehľadávaný úsek rozdeliť na dva sektory v ktorých psovodi postupovali a pracovali samostatne, prípadne si mohli nálezy vzájomne overovať, alebo nálezu mihli označiť až po vzájomnej a nemeniteľnej dohode. Každý psovod mohol chodiť za svojím psom a vysielať ho na prehľadávanie vytipovaných zákutí. Po označení závalu psom, ktorý oznamoval prítomnosť ukrytej osoby, psovod oznámil nález rozhodcovi a miesto viditeľne označí zástavkou. Každý figurant bol zavalený tak, aby sa pes k nemu nedostal, to znamená, že psovod sa nemohol presvedčiť, či je tam figurant ukrytý. Či bolo označenie nálezu správne, oznamovali rozhodcovia až po úplnom skončení prehľadávania vytýčeného úseku. Po označení miesta, kde bola ukrytá osoba, mohli psovodi psa odmeniť, ľubovoľným pokrmom alebo aportom. Každé družstvo mohlo pokračovať v prehľadávaní vytýčeného úseku až do vypršania časového limitu alebo do okamihu, keď obaja psovodi oznámili rozhodcovi, že v prehľadávanom úseku už žiadna zavalená osoba nie je. V tom prípade poznačili rozhodcovia skutočný čas ukončenia pátrania. Do niektorých časti hradu, ktoré sú reálne zabezpečené (samovoľne sa zosúvajú, či prepadajú), mohol psovod vyslať iba svojho psa. Rozhodcovia na nebezpečné objekty súťažiacich vopred upozorňovali, a ak pes v týchto objektoch označil prítomnosť zavalenej soby, psovod mohol isť za psom až po súhlase rozhodcu. Prvá časť sa uskutočnila v sobotu 5. Septembra v starších priestoroch hradu na ploche s približnou rozlohou 1,5 hektára. Každé súťažné družstvo muselo v jednotnom časovom limite 30 minút nájsť maximálne štyri zavalené osoby, pričom nebolo vylúčené, že v prehľadávaných priestoroch nie je ukrytá žiadna osoba. Vyhľadávanie zavalených osôb muselo čo najviac pripomínať reálnu situáciu po skutočnom zemetrasení, napr. v Iráne, kde niektorí obyvatelia mesta Bam rabovali majetok postihnutých a mŕtvych. Iránsky vojaci na rabujúcich strieľali a hluk streľby ovplyvňoval aj výkon niektorých záchranárskych psov. Organizátori majstrovstiev preto požiadali o spoluprácu Združenie priateľov historických zbraní, ktorého členovia pri nástupe každého súťažiaceho družstva do pátracej akcie imitovali naháňanie ,, rabujúcich “ a ich odstreľovanie z ľahkého guľometu a samopalu. Súťažiace psy mali vyrovnané povahy a streľba a pobehujúci ,,rabujúci “ ich nevyviedli z miery. Počasie psovodom neprialo, ale psom vyhovovalo – bolo chladno a daždivo, čo uľahčovalo hľadanie pachov figurantov prenikajúcich zo štrbín umelých závalov. Veľké prekvapenie pripravil rozhodcom policajný záchranársky pes Caxo, ktorý svojmu psovodovi ppor. Michalovi Ďuricovi označil prítomnosť osoby na mieste kde usporiadatelia figuranta neukryli. Rozhodcovia jeho označenie vyhodnotili ako chybné, psovod však trval na tom, že svojmu psovi verí. Keď rozhodcovia problém konzultovali s usporiadateľmi , vyšlo najavo, že pán Ďurica svojmu zverencovi verí oprávnene. Istý mládenec potajomky ukryl v prázdnom úkryte svoje dievča a Caxo nezaváhal – ukrytú osobu suveréjne našiel a označil.

Druhá časť majstrovstiev sa uskutočnila v nedeľu 6. Septembra v čiastočne zachovalých ruinách kaštieľa, severnej veže a v ich okolí s plošnou rozlohou približne 600 m². Časový limit bol jednotne stanovený na 15 minút, pričom v prehľadávaných priestoroch nemusela byť ukrytá žiadna osoba, ukryté však mohli byť maximálne štyri osoby. Usporiadatelia opäť pripravili psom nemilé prekvapenie – každé súťažiace družstvo po nástupe do prehľadávané ho úseku vítal prenikavý rachot a buchot ,, pracujúcich “ členov usporiadateľského klubu, ktorí vytvárali atmosféru intenzívneho odstraňovania zrútených stavieb. Psy zvládali aj takéto rušivé zvuky a pracovali bez známok stresu.

Dosiahnuté výsledky prvých štyroch h tímov za oba dni boli navlas zhodné – 390 bodov, o konečnom poradí družstiev teda rozhodol čas, za ktorý tieto najlepšie záchranárske tímy dokázali nájsť ukrytých figurantov.

Prvé miesto si najkrajším celkovým časom20.36.00 minút vybojoval dvojčlenný záchranársky tím z klubu Psovodov – záchranárov so sídlom v Žiline (PZŽ SR) – Zuzana Repáňová  so psom – krížencom Tyrom a Martin Ďurnek so sučkou plemena bernský salašnícky pes, Dorou.

Druhé miesto s celkovým časom 23.29.00 minút získal dvojčlenný profesionálny tím Záchranárskeho modulu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policajného zboru)- ppor. Michal Ďurica so psom plemena belgický ovčiak Caxo a ppor. Tomáš Bartivic so psom plemena nemecký ovčiak Iscariot Polícia – Slovakia.

Na treťom mieste s celkovým časom 30.36.00 minút skončilo dvojčlenné družstvo Kynologickej záchrannej brigády Českej republiky so sídlom v Brne (KZJ ČR) – Kristína Somerlíková so psom plemena írsky teriér Capitán Jerry z Píseckých lesů a Lenka Navrátilová so psom plemena borderská kólia Hard-Working Black Chevers.

Víťazi a najlepšie tímy dostali z rúk starostu obce Sklabinský Podzámok a rozhodcov poháre, ku ktorým usporiadatelia pridali pamätné medaily a upomienkové predmety.

Tohtoročné Majstrovstvá Slovenskej republiky záchranárskych psov v praktickom vyhľadaní zavalených osôb by sa nemohli uskutočniť bez výraznej sponzorskej podpory viacerých firiem, obecného úradu, súkromných osôb a dobrovoľných pomocníkov – členov usporiadateľského KZZ, za čo všetkým patrí úprimné poďakovanie.

Majstrovstvá ukázali, že profesionálnym kynológom – záchranárom vyrastá v radoch dobrovoľných kynológov – záchranárov vážna konkurencia. Slovo konkurencia je však neadekvátny výraz pri uvedomení si prvotného a jediného cieľa všetkých záchranárskych zložiek – pomáhať ľuďom v nešťastí.

Z našej brigády sa zúčastnili štyri členky, Lenka Weissová s Ronym, Jana Kučerová so psom Brest, Miroslava Babková so sučkou Paduama z Vlčí stepi a Lenka Jányová  so sučkou Sulli z Vlćí stepi.    

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Sklabinsky_pretek_4.-6.9.2009/


DOG RESCUE 25. – 27.9.2009

V areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách ( ZB HaZZ) bolo v piatok 25.septembra popoludní oveľa rušnejšie, než býva v takýto kalendárny deň obvyklé. ,,Vartáši“ nestíhali otvárať a zatvárať vstupnú bránu, pretože až do neskorého večera ňou prešlo niekoľko osobných a terénnych áut, ktoré do veľkého hasičského areálu postupne dopravili 27 záchranárov z kynologických záchranárskych brigád takmer z celého Slovenska ( z Banskej Bystrice, Holíča, Martina, Žiliny, Bratislavy a z Policajného zboru), ale aj z Poľska. Príchod bol pokojný, veď každý z účastníkov vedel, že také množstvo záchranárov a psov neprišlo na ,,ostrú akciu“, ale iba na tradičné jesenné cvičenie. Jediná otázka, ktorá účastníkom vírila v hlavách, znela: ,,Aký nám vlastne pripravili program?!“ – pretože v pozvánke predpísanej organizátorom cvičenia Združenia kynológov záchranárov Slovenskej republiky bolo iba stroho uvedené: ,,….so sebou si zoberte výstroj na niekoľkodňové prežitie v teréne… „

Program cvičenia nebol účastníkom o nič jasnejší ani po spoločnom večernom brífingu. Ján Pöthe viedol všedné reči, kládol zvyčajné otázky viažuce sa na záchranárske skúsenosti prítomných záchranárov a ich psov , a na otázky smerujúce k programu tohtoročného DOG RESCUE odpovedal dosť vyhýbavo a tváril sa veľmi tajuplne. Až krátko pred polnocou sa ,,vymačkol“, že v okolí  Malaciek sa niečo deje, a tak od polnoci až do odvolania vyhlasuje pohotovosť. Medzi prítomnými zavládol klasické napätie sprevádzajúce každú ostrú akciu – všetci si kontrolovali záchranársku výstroj, pripravovali rezervné batérie do ,,čeloviek“, či skúšali malé rádiostanice. Niektorí si uvarili do foroty kávu či čaj, iní si ľahli na strohé vojenské postele polooblečení, pripravení kedykoľvek vyskočiť a nastúpiť do práce.

Zlom nastal o tretej hodine nad ránom. Na chodbe zaznel ostrý signál píšťalky a Pötheho výzva vedúcim tímov, aby okamžite prišli do zasadačky, kde im oznámil, že v neďalekých vojenských lesoch havaroval v hustom poraste vrtuľník, prevážajúci vojakov. Hasiči sú už na mieste tragédie, avšak z dvanásťčlennej osádky vrtuľníka našli iba štyroch mŕtvych – osem vojakov je nezvestných.

Naskakujeme do áut a odchádzame na vojenskú strelnicu, kde už zdravotníci zriaďujú poľnú nemocnicu. Do funkcie vedúcej pátracej akcie je vymenovaná policajná záchranárka npor. Ing. Júlia Zlejšia. Keďže pred nami leží piesková a bujnými kríkmi porastená ,,Záhorácka Sahara“, vystupujeme z áut a husím pochodom, sprevádzaní mračnami prachu, postupujeme k miestu nešťastia. Po rozdelení vytýčených sektorov prehľadávaného priestoru sa psovodi rozchádzajú do svojich úsekov a v hustnúcej hmle začínajú hľadať. Nad temnou Saharou sa nesie iba štekot psov a chlad, ktorý nám zalieza pod kožu stále hlbšie ( neskôr sme sa dozvedeli, že boli iba 2°C nad nulou). Po približne poldruhahodinovom hľadaní sa ozývajú prvé telefonické hlásenia a k nájdeným zraneným osobám postupne vyrážajú terénne vozidlá, aby ich dopravili do poľnej nemocnice zriadenej na strelnici. Temný nočný výjazd sa postupne mení – na obzore sa objavujú prvé ranné zore, ale pátranie je ukončené až o 11.hodine dopoludnia. Psovodi a psy sú značne vyčerpaní, ale organizátor cvičenia má miernu pochybnosť nakoľko jedného nezvestného nenašli. Nájdené nezvestné osoby boli odvezené na nevyhnutné ošetrenie.

Po spoločnom obede nasledovalo krátke vyhodnotenie nočného cvičenia a vytúžený odpočinok. Netrval však dlho. Krátko po 19.hodine narušili náš oddych ,,silné výbuchy sprevádzané hustým dymom“ , ktoré prinútili tímy zbaliť sa a sústrediť na útvarovom zoradisku. Organizátori cvičenia najprv skontrolujú povinnú záchranársku výbavu každého účastníka, a potom v krátkosti oznámia, že v areáli vybuchol starý muničný sklad. Následky výbuchu nie sú úplne jasné – v zničenom objekte zasahujú hasiči, ktorí oznámili, že je potrebné hľadať bližšie neurčený počet osôb, pretože dokumentácia o ich zranení na výbuchom zničených pracoviskách zhorela. Funkciu vedúceho pátrania preberá policajný záchranár ppor. Michal Ďurica. Podľa dostupných plánov areálu prideľuje záchranárom jednotlivé sektory určené na prehľadávanie. Aj keď tma hustne, po necelej hodine sa ozýva prvý psovod záchranár, ktorý pomocou malej rádiostanice žiada vyslanie zdravotníkov k nájdenej zranenej osobe. Psovodi a psy prehľadávajú jednotlivé stavby areálu a ruiny, a hlásenia o nájdení ďalších nezvestných pribúdajú. Po polnoci je jasné, že psovodi našli už deväť osôb, ale nikto nevie, koľko je ich treba ešte nájsť. Napätie a intenzívne hľadanie pokračuje až do tretej hodiny rannej, kde organizátori cvičenia vyhlasujú pátranie za skončené, pretože sa zistilo, že v areáli už viac nezvestných niet. Pri vyhodnotení na útvarovom zhromaždisku unavené psy zaspávajú a psovodi s úľavou vítajú oznámenie o úspešnom priebehu akcie.

V nedeľné dopoludnie sme však na počudovanie našli psovodov opäť ,,v práci“ – intenzívne precvičovali psov vo vyhľadávaní osôb ukrytých na nezvyčajných miestach, napr. na strechách objektov a vchodových strieškach. Tento výcvik bol zameraný na vyhľadávanie osôb vymrštených tlakovou vlnou výbuchu na vysoko položených plochy. Denný nácvik umožňoval presnejšie pozorovať a vyhodnocovať prácu psa.

Toto programovo utajované cvičenie bolo pre účastníkov veľmi významné – simulovalo reálne nasadenie pátracích tímov takým spôsobom, že žiaden záchranár netušil, kedy, kde, ako dlho, a koľko nezvestných osôb bude musieť hľadať. Samotní psovodi záchranári sa presvedčili, že na Slovensku máme kvalitne pripravených kynológov – záchranárov, ktorí sú ochotní ľuďom v nešťastí kedykoľvek pomôcť.

Organizátori ďakujú veliteľovi ZB HaZZ v Malackách za povolenie vstupu do areálu brigády a za zapožičanie výcvikových priestorov. Osobné poďakovanie však patrí dvojčlennej hliadke Slovenského červeného kríža, ktorá sa postarala o takmer reálne nasimulované zranenia figurantov. Vďaka patrí aj figurantom a členom Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigáde, ktorí toto cvičenie pripravili a zrealizovali, ale najme figurantom – študentom odboru kynológia, ktorí statočne a tichučko mrzli na určených postoch, aby pomohli dobrej veci. A posledné poďakovanie poďakovanie patrí všetkým psovodom záchranárom, pretože sa na tomto cvičení zúčastnili v značnom počte, pričom pracovali veľmi aktívne a zmysluplne.

.pn-

Je piatok 25.9. 2009. Do Malaciek na útvar HaZZ sa schádzajú ako obvykle záchranárske brigády kynológov z celého Slovenska a Poľska. Posledné lúče slniečka si psovodi vychutnávajú pri družnom debatovaní, ktoré je zamerané hlavne na program tohto sústredenia, ktorý je tento rok neznámy. V pozvánkach bolo napísané: so sebou si zoberte výstroj na prežitie v teréne na niekoľko dní. Psovodi uvažujú, nebude to asi také „light“? Uvidíme, čo organizátor prichystal. Večer o 19.00 hod boli všetci na útvare HaZZ a o 20.00 hod sa v zasadacej miestnosti ubytovne tlačila hlava na hlave, každý bol zvedavý čo sa bude diať. Nič moc… organizátor privítal účastníkov a rozprúdil debatu v oblasti záchranárskej kynológie. Skúsenosti, výcvik atď. Podrobné zmapovanie psovodov, ich aktivity, spísanie lídrov jednotlivých brigád. Pozorne si všetko zapisoval Ján Pöthe, ktorý viedol besedu. Krátko
pred polnocou organizátor všetkých upozornil, že sa niečo v oblasti Malaciek deje a preto vyhlasuje pohotovosť s platnosťou od pol noci
až do odvolania. Každý bol ako na ihlách, bolo vidieť psovodov ako si kontrolujú výstroj, varia kávu a tí čo si líhali tak poväčšinou polooblečení. Hodiny pomaly odbíjali dve hodiny ráno. Na chodbách a izbách bol už zjavne kľud. Podaktorí sa občas vyšli pozrieť von či niečo nespozorujú, ale všade bolo ticho ako v hrobe. Bolo počuť slová „už nič nebude, poďme si ľahnúť“…

Tri hodiny ráno! Areálom sa ozýva zvukový signál volajúci o pomoc. Zrazu je všetko ináč. Psovodi pobehujú sem a tam a lídri sa sústreďujú v zasadačke na krátkej porade s koordinátorom záchranárskej akcie Jánom Pöthem. Tragická udalosť vo vojenských lesoch, vrtuľník prevážajúci vojakov havaroval v hustom poraste. Hasiči zabezpečili miesto nešťastia. Štyri osoby usmrtené a osem nezvestných. Nejednalo sa o výsadok. Predpokladaný postup zranených osôb bude nájsť cestné komunikácie. Lídri dostávajú mapy, súradnice miesta tragédie a zakreslené lokality, ktoré stihli v bezprostrednom okolí preskúmať hasiči. Ubehlo asi dvadsať minút a konvoj pod majákmi sa vydáva na cestu bližšie k miestu tragédie. Na parkovisku pri strelnici SČK chystá poľnú nemocnicu. Pre neprejazdnosť terénu psovodi postupujú pešo. Teplota sa zvrtla na 2 stupne nad nulou. Plná poľná je skutočne plná! Po príchode na miesto sa hlavného velenia chytá psovodka od polície Julka Zlejšia. Krátka porada a už sa kúskuje les. Lídri si preberajú svoje kvadranty
a upresňujú postup prác. Psovodi sa strácajú v tme a hmle, počuť je len občasný štekot psov. Hodiny sa blížia k piatej, zima lezie pod kožu a v poľnej nemocnici a štábe sa čaká pri rádiostanici na výsledky. Zrazu sa ozve TL  Zlejšia, hlásený je prvý nález, muž asi 28-ročný s ťažkou fraktúrou stehennej kosti. Pre náročnosť zranenia a agresívne chovanie nájdeného vojaka v šoku je poskytovanie prvej pomoci výrazne sťažené. K zranenej osobe vyráža terénne vozidlo, ktoré zabezpečuje rýchly transport osoby do poľnej nemocnice , kde si postihnutého preberá SČK. Onedlho na to vyráža druhé vozidlo pre ďalšiu nájdenú osobu. Počas prác sa autá otočili ešte niekoľko krát. O 11.00 hod sa celá záchranná misia končí. Psovodi a psy sú poriadne vyčerpaní, ale spokojní so svojim výsledkom. Nezvestné osoby boli nájdené. Je jedno ktorý pes sa podieľal na označení osôb. Dôležitý je výsledok. 12.00 hod sa všetci spoločne oddávajú výdatnému obedu na útvare. Priebeh akcie sledoval aj riaditeľ odboru kynológie PPZ plk. RNDr Vladimír Ďurišin, ktorý bol nadmieru spokojný.
Výjazd záchranárov počas noci ovplyvnil program natoľko, že o 14.00 hod po krátkom vyhodnotení bol vyhlásený odpočinok. Vytúžený odpočinok trval ale krátko. 19.00 hod silné výbuchy a dym dávajú tušiť, že sa opäť čosi deje. Zaznieva opäť signál o pomoc. Počuť výrazy „živý sen, toto nemôže byť pravda, niekto sa zbláznil“…. Opäť zavládol frmol. Lídri sa zúčastňujú porady, kde sa dozvedajú : výbuch muničného skladu, areál je v troskách, osoby nájdené sú evakuované, zabezpečenie objektu vykonali hasiči a pyrotechnici, počet nezvestných osôb sa pre zničenú dokumentáciu nedá presne určiť. Práce TL sa ujíma policajný psovod Michal Ďurica. Po konzultácii a krátkom školení psovodov vyráža opäť konvoj na záchranársku misiu. Asi po hodine sa ozýva prvé hlásenie o nájdenej osobe, ktorú treba vyprostiť. Potom prichádzajú ďalšie a ďalšie hlásenia. O jednej hodine po polnoci TL ukončuje prácu a nahlasuje deväť nájdených osôb. Nervozita panuje až do tretej hodiny, kedy sa dozvedá záchranárska partia skutočnosť, že boli nájdené všetky osoby. Zavládne radosť a únava z druhej prebdenej noci nie je na nikom vidieť.

Toto všetko by sa naozaj mohlo stať, no bolo to len cvičenie, ktoré pripravil organizačný tím tohtoročného netradičného cvičenia DOG RESCUE MALACKY 2009. Presvedčili sme sa, že na Slovensku máme psovodov záchranárov dobrovoľníkov, ktorí sa nemusia hanbiť za svoju prácu. Sú ochotní pomáhať, kedykoľvek a kdekoľvek ich budú ľudia potrebovať. Preto im patrí za ich prácu, ktorú venujú výcviku srdečná vďaka.

Na cvičení sa zúčastnilo 27 psovodov (B.Bystrica, CCES, Holíč, Martin, Polícia SR, Poľsko, ZKZ SR, KPZ Žilina a PZ Žilina) , 14 členov realizačného
tímu (BKZB, CCES, HaZZ, SČK, študenti kynológie). Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným, hlavne figurantom, ktorí prešli skutočne peklom a
bez týchto ľudí by sa takéto cvičenie asi ťažko podarilo zorganizovať. Nesmierne nás potešila hojná účasť zúčastnených brigád. Veríme, že sa o rok na podobnom podujatí stretneme opäť.

Veľa osobných a kynologických úspechov všetkým želá

v.r.v. Ján Pöthe  ZKZ SR

2008

Sústredenie Malacky, 15.3.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_15.3.2008_-_1/

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_15.3.2008_-_2/

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_15.3.2008_-_3/

Dubaj, 15. – 22.4.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Dubaj_4.2008._-_1/

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Dubaj_4.2008_-_2/

Brno skúšky 11.5.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Brno_skusky_5.2008/

Wettringen 15.5.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Wettringen_5.2008/


Cvičenie v Rajke 23.5.2008

Cvičenie v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Slovenska, Maďarska a Rakúska, profesionálnymi hasičskými zbormi, zdravotníkmi z SČK a tímu ZKZ SR.

Team SKJ – ZKZ SR: Tímlíder – Miroslava Babková, Paduama z Vlčí stepi, Helena Pavlíková-Gičová, Ugo Betkin dvor, Jana Mácsadiová, Apač Polícia, Veronika Toholová, Dolly-Sara z Šardanu, Lenka Weissová, Hugo

Program

7.30 – odchod do Rusoviec

8.00 – stretnutie zúčastnených – dobrovoľné hasičské zbory zo Slovenska, Maďarska a Rakúska, profesionálne hasičské zbory, zdravotníci z SČK, tím BKZB

9.00 – vyhlásenie požiaru v starých kasárňach, nástup hasičských zborov

10.00 – ukončenie prác hasičských zborov

10.30 – nástup tímu BKZB, vyhľadávanie 5 nezvestných a zavalených osôb v priestoroch kasární a okolí

Počas vyhľadávania zdravotníci poskytovali prvú predlekársku pomoc, osoby boli transportované do bezpečnej zóny

11.00 – ukončenie prác tímu BKZB

11.15 – motivačný tréning

12.00 – ukážky špičkovej techniky a zručnosti v praxi, spoločný obed

15.00 – ukončenie cvičenia

Hodnotenie SKJ – ZKZ SR tímu

Jana Mácsadiová – Apač Polícia: Pes vyhľadal 3 zavalené osoby v priestoroch kasární. Nevyskytol sa žiadny problém, práca psa bola hodnotená ako výborná.

Veronika Toholová – Dolly-Sara z Šardanu: Pes vyhľadal 1 zavalenú osobu v priestore kasární. Malý problém robil psovi prítomnosť kameramana, zdravotníkov a iných ľudí.

Lenka Weissová – Hugo, Helena Pavlíková-Gičová – Ugo Betkin dvor: Psy v priestoroch, v ktorých hľadali nemali žiadnu osobu.

Miroslava Babková – Paduama z Vlčí stepi: Po vyhľadaní nám chýbala 1 osoba, ktorá sa nachádzala v priestore obkľúčenom väčším počtom ľudí, čo zrejme robilo psom problém. Tímlíder  vyslal svojho psa, ktorý  osobu bez problémov  označil.

Záver

Cvičenie bolo ukončené úspešne, práca psov a psovodov bola hodnotená ako veľmi dobrá. Čas na vyhľadanie bol hodnotený ako výborný. V poobedňajších hodinách bolo slávnostné ukončenie cvičenia na štadióne v Rajke. Po oficiálnych slovách Maďarského prezidenta CO sme sa dohodli na spolupráci pri podobných cvičeniach. Záver sme ukončili spoločným pohostením.


Medzinárodný deň detí (MDD) 25.5.2008

Fotky – MDD 25.5.2008 – 1

Fotky – MDD 25.5.2008 – 2

Fotky – MDD 25.5.2008 – 3

V nedeľu 25. mája 2008 sa na cvičisku BKZB v bratislavskom Ružinove stretlo kopec ľudí, malých I veľkých nadšencov, milovníkov psov. Silu si tu však nemerali psovodi záchranári, ale tí najmenší  – deti, ktoré snáď neskôr budú pokračovať v našej práci v záchranárskej kynológii.

Na 12. ročník Ružinovského preteku sa prihlásilo 25 detí, ktoré sa rozdelili do 2. kategórií. Mladší – kategória A, starší – kategória B. Tento rok ich čakali okrem cvikov základnej poslušnosti i celkom nové, veselé cviky. Áčkari mali napríklad za úlohu, po odložení svojho psíka odkráčať kačákmi po určenej dráhe preč. Ku podivu to psíci zvládali celkom dobre, no poniektorým deťom musel v kačákoch pomáhať rozhodca. Beh detí medzi kužeľmi, v jednej ruke pes na vôdzke a v druhej ruke loptička na lyžičke bol tiež veľmi zaujímavý. Každá padnutá loptička pripravila pretekára o jeden bod. Hlavne niektoré malé deti bojovali s neustále padajúcimi loptičkami. A čo to je bager? V oboch kategóriách sa deti hrali na šoférov bagra. A v roli bagra nebol nikto iný, ako pes. Pes mal za úlohu preniesť loptičku – aport z miesta A na určené miesto B za pomoci povelov a pobádania svojho malého psovoda. Jedinou podmienkou bolo, aby sa psovod nedotkol aportu rukou. Poniektorí šoféri zviedli celkom ťažký boj so svojim bagrom, no nakoniec to všetci zvládli. Najviac však deti bavili prekážky. Každý si hrdo viedol svojho psa po kladine, lavičke na sudoch, preklápačke, šplhom cez prekážku v tvare A, či plazením cez tunel.

Po skončení disciplín v súťaži o najposlušnejšieho psíka, nasledovala súťaž o najrýchlejšieho psíka. Deti bojovali v zmysle fair play, volali na svojich psíkov, čo im hrdlo stačilo, aby ich psík pribehol v čo najkratšom čase. Tým menším sme svojími povzbudzujúcimi pokrikmi pomáhali i my – dospelí. Každý chcel byť tým najrýchlejším, no najrýchlejší môže byť len jeden. Stala sa ňou sučka Lady s Dianou Samolejovou. Aby sme my organizátori mali čas spočítať všetky body, pripravili sme pre deti ďalšie súťažné disciplíny, tento krát bez psov. V skoku vo vreci zvíťazili z mladších Parik Rajták a zo starších Vaneska Schnorrerová. Ďalšou disciplínou bolo fúrikovanie. Mladší s detským a starší s veľkým fúrikom súťažili, kto čo najskôr naloží loptičky a prefúrikuje s nimi cez prekážkovú dráhu. Najlepší čas tu mali Matej Filipčík a Andrej Petrus. V hode loptičiek do koša mal najlepšiu mušku Matej Filipčík a pri zhadzovaní plechoviek jednoznačne všetkých porazila Mária Lipovská. Nakoniec sme pre deti pripravili ešte dve súťaže, v ktorých sme pomiešaním áčkarov a béčkarov vytvorili dve družstvá, a tie medzi sebou súťažili v štafetovom behu cez tunel a v preťahovaní sa lanom. Bolo pekné, ako sa staršie deťúrence zohrali s tými mladšími a spoločne ťahali za jeden koniec. Okolo 15tej hodiny, sa dvanásty ročník ružinovských pretekov slávnostne ukončil. Všetky deti so psíkmi boli ocenené peknými darmi, diplomami a prví traja z každej kategórie získali i trofej v podobe pohára.  Na prvom mieste v kategórii A sa umiestnil Matej Filipčík s malou bradáčkou Dolly, a v kategórii B Janka Gaťová s labradorským retrievrom Ally.

Toto všetko by nebolo možné bez nezištnej podpory sponzorov, za čo im my i deti ďakujeme.

Hlavný sponzor:  Popular, s.r.o., dovozca krmív BONO, SKJ – Slovenská kynologická jednota, Lemmon Slovakia, KCHPBO, Dog Academy, Ch. st. „Galov dvor“, 5p Bratislava, Yves Rocher, Peter Vatkerti


Sklabinský pretek vo výkone záchranárskych psov, 30.5. – 1.6.2008

Team BKZB 1-  Veronika Toholová, Peter Kocúr

Team BKZB 2- Miroslava Babková, Katarína Filípková

Záver: Počas celého preteku (dvoch dní) dvojčlenné družstvá hľadali štyri nezvestné osoby, počet osôb v jednotlivý deň mohol byť rozdielny pre každé družstvo. Hľadalo sa v priestoroch sklabinského hradu, ktorý bol v dosť členitom teréne. Miestami vysoká tráva, alebo ruiny hradu. Team BKZB 1 (Veronika Toholová, Peter Kocúr) skončili v celkovom poradí na výbornom 3 mieste. Team BKZB 2 (Miroslava Babková, Katarína Filípková) sa umiestnili na 4 mieste.

-kf-


Rescue Dog Weekend 13. – 15.6.2008

Jedinečný záchranársky IRO víkend.

V dňoch 13. až  15. júna 2009 pripravilo Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR) začlenene v Slovenskej kynologickej jednote (SKJ) v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného  zboru (ZB HaZZ) v Malackách už VIII. Ročník medzinárodného cvičenia dobrovoľných a profesionálnych psovodov záchranárov zastrešených v celosvetovej  Medzinárodnej záchranárskej organizácii International Rescue Organization (IRO), nazvaný Rescue Dog Weekend, na ktorom sa aktívne  zúčastnilo sedem trojčlenných záchranárskych družstiev z troch štátov. Toto cvičenie nemalo charakter súťaže – jeho poslaním bol nácvik koordinácie zúčastnených záchranárskych tímov pre prípadné ostré nasadenie a precvičenie nových trendov v metodike výcviku záchranárskych psov ktorých úlohou je vyhľadávať stratených, zasypaných a zavalených ľudí v rôznych prírodných a urbanistických podmienkach pri maximálnej psychickej a fyzickej záťaži psovodov záchranárov a ich štvornohých zverencov.

Zo Slovinska (postihnutého viacerými zemetraseniami, ktoré si preto psovodov záchranárov nesmierne váži) pricestovali do Malaciek tri samostatné tímy – Enota reševalnih psov Slovenie (ERPS) vyslala dva trojčlenné tímy – v prvom tíme cvičili Lidija Toroš so sučkou labradorského retrivera (LR) Astou, Uroš Gregorčič s LR Jazzom a Janja  Turk Oberč so sučkou Omega. V druhom Slovinskom tíme cvičili Tina Sulič s križenkou Lorou m Niko Belaj so sučkou belgického ovčiaka (BO) Avou a Davorin Benjančin s kríženkou Zonou. Tretí Slovinsky tím (Kinološko društvo REPS Manbor)  tvorili traja členovia – Emil Urbanci so sučkou nemeckého ovčiaka (NO) Molly, Darinka Lečnik – Urbanci so sučkou francúzskeho ovčiaka ( FO) Tamamy a Lidija Vauda s BO Disom.

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Rescue_Dog_Weekemd_13.-15.6.2008/


Letný výcvikový tábor – Banská Bystrica 1. – 10.8.2008

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 1

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 2

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 3

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 4

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 5

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 6

Fotky – LVT – Banská Bystrica 2008 – 7

Prvé LVT s medzinárodnou účasťou v réžii BKZB… …a ako sme sa tam mali?

Letného výcvikového tábora sa okrem členov nášho združenia zúčastnili aj členovia GOPR – dobrovoľnej horskej služby Poľska. Počas trvania tábora sa pripájali aj členovia klubu psovodov záchranárov z Banskej Bystrice, ktorý nám umožnili trénovať na vlastnom cvičisku.Nosnou témou výcvikového tábora bolo vyhľadávanie zavalených osôb v ruine a stopovanie.  Nevynechali sme ani cvičenie poslušnosti a obratnosti na spomínanom cvičisku a vyhľadávanie osôb v lese. Vo voľných chvíľach nám členovia GOPR opisovali spôsob ich práce pri „ostrých“ akciách. Debatovali sme aj o rôznych metódach trénovania záchranárskych psov. Samozrejme, okrem pracovného nasadenia, sme sa venovali aj oddychovým aktivitám. Volejbalový zápas  s „as servisovy“ sa nezabudnuteľne vpísal do našej pamäti. Neodmietli sme ani pozvanie členov GOPR na grill party pod nebom plným padajúcich meteoritov z roja Perzeidy.

Naše poďakovanie patrí klubu ZKZB za poskytnutie cvičiska a prístupu do ruín na území Banskej Bystrice.

Ďalšie linky o našom tábore:

http://www.gopr-podhale.pl/strona.php?menu=wpis&id=98

http://psy-ratownicze.eu/dzial.php?id=5&art=71

Napísal Katarina Sarinova

Team SKJ – ZKZ SR: Banárová Dáša + Chester a Aron, Týleš Roman + Nero, Kocúr Peter + Sam, Šarinová Katarína + Scooby, Filipková Katarína + Dusty (2 – 6. 8. 2008), Jányová Lenka + Jenny (6 – 10. 8. 2008), Weissová Lenka + Hugo a Rony (6 – 10. 8. 2008), Tarabová Lucia + Čery (6 – 10. 8. 2008), Macková Soňa + Walter a Liqid (6 – 10. 8. 2008)

Hostia: GOPR Poľsko – Dobrovoľná horská služba: 5 psovodov + 7 psov (1 – 7. 8 . 2008), Členovia združenia kynológov záchranárov Banská Bystrica

Program

1.8 . 2008 príchod

2.8. stopa,  ruina Uľjanka pred zrútením

3.8. poslušnosť a obratnosť = plac BB brigády; ruina = firma na odťah áut, vrakovisko + unimobunky

4.8. stopa, ruina kotolne na placi BB brigády

5.8. stopa, les za rančom Chivas

6.8. ruina práčovne na placi BB, stopa

7.8. ruina motorestu Uľjanka po čiastočnom zrútení, stopa

8.8. ruina motorestu Uľjanka po čiastočnom zrútení, stopa

9.8. ruina práčovne a kotolne na placi BB

10.8. odchod / les a odchod / ruina a odchod (podľa výdrže psovoda a psa)

+ celý čas na ranči Chivas sa trénovalo aj ignorovanie voľne pohybujúcich sa zvierat našimi psami (kone, ovce, kozy, psy a mačky)

Mimo tréningové aktivity: jazda na koni, volejbal = BKZB + GOPR zmiešané družstvá, grilovačka = boli sme pozvaný členmi GOPR, posedenia s tematikou práce záchranára kynológa v teréne (postup práce pri ostrých akciách v lese, tréningové postupy v lese a v lavíne)

Záver: LVT prebehlo v pohodovej atmosfére za účasti členov  troch organizácii. Okrem jedného dňa vyšlo aj počasie. Zo zúčastnených boli prítomný aj dvaja psovodi so skúškami z Ulrichsbergu na inštruktora v lese chystajúci sa zároveň na skúšky inštruktora v ruine tento rok. Ďakujeme Alene Murgašovej za pomoc pri organizovaní LVT a za vybavenie ruín a členom GOPR za spoluprácu a pomoc pri tréningoch.


Zagorie – Summer camp SLOVINSKO, 28.8.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Zagorie_Ob._Savi-Summercamp_SLOVINSKO/#


Memorial Boža Talana SLOVINSKO 13.9.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_-Memorial_Boza_Talana_SLOVINSKO_9.2008/ 


Majstrovstvá Slovenska 19. – 21.9.2008, Donovaly

Roman Týleš – Nero – RH FB: A: 54 b, B: pre ochorenie neabsolvoval, C: 37

rozhodca: Šabacký (CZ), Babička (CZ)

Poznámka: A:  Veľmi nepriaznivé počasie – najlepšia stopa na skúškach. Problematický bol prvý úsek, kde pes silno revíroval. Od prvého lomu stopoval korektne. Odpískaný bol na konci predposledného úseku. Predmety na prejdenom úseku stopy označil, okrem prvého predmetu, ktorý vystavil vo vrecku osoby, ktorá išla s rozhodcom za psovodom a zdvihla ho B:  neabsolvoval C:  na rebríku sa prejavilo ochorenie psa – nedokázal udržať svoju hmotnosť na chorej nohe. Od tejto prekážky sa objavilo intenzívne krívanie, ktoré bolo spozorované aj rozhodcom.

Záver: Pes preukázal schopnosť pracovať aj vo veľmi náročných poveternostných podmienkach (silný vietor, občasné mrholenie, zima). Na obratnosti sa výrazne prejavilo jeho ochorenie pohybového aparátu a preto musel odstúpiť.  Tím získal najvyššie bodové ohodnotenie za špeciálnu prácu. V prípade, že by pes mohol pokračovať v práci (poslušnosť), by s najväčšou pravedopodobnosťou získal ocenenie za najlepšie zvládnutú skúšku Stopa B.

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_M_SR_Donovaly_20.09.2008/


Skúšky Ljubljana 4.10.2008

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Skusky_Ljubljana_10.2008/


Medzinárodné skúšky Jászberény, 17.- 19.10.2008

Chester z Chotára – Dáša Baňárová (psovod) – skúška RH E FL

Rozhodcovia: Daniel Sedlák – CZ, Christiane Gerlitzer – A, Astrid Laner – I

Počet prihlásených – 13 –  počet štartujúcich – 10 –  limit skúšky splnili – 6-

Chester z Chotára – Dáša Baňárová – splnili  limit skúšky – 190 bodov. 1. poslušnosť – 98 bodov  –  rozhodca Danie Sedlák CZ. 2. špeciálna práca – 92 bodov  –  rozhodca Christiane Gerlitzer A

Poznámka k vykonaniu poslušnosti: prekonávanie troch prekážok za sebou  – dotyk na strednej prekážke, nosenie psa – skoré odvolanie psa od pomocníka. Poznámka k vykonaniu špeciálnej práce: Chester nezačal systematicky prehľadávať terén hneď od začiatku – práca sa začala z toho istého miesta, kde videl odchádzať pomocníka, prehľadávanie vo veľkých kruhoch, pri vyštekaní pomocníka sa obzrel na prichádzajúceho psovoda

Záver: Usporiadatelia vyhodnocovali najúspešnejšie dvojice vo všetkých stupňoch skúšok: team SKJ ZKZ Chester z Chotára a Dáša Baňárová ako psovod obsadili druhé miesto vo svojej kategŕii RH E FL.

2007

Záchranári zasahovali v kúpeľoch Centrál

10. februára 2007 o deviatej hodine ráno sa výbuchom dymovníc začala utajovaná akcia. V ruine bývalých kúpeľov Centrál Združenie kynológov záchranárov SR simulovalo zosuv budovy po živelnej katastrofe. Na miesto nešťastia boli privolaní psovodi, hasiči, záchranári Slovenského červeného kríža aj príslušníci polície. V ruine sa nachádzalo 14 obetí s dokonale nasimulovanými zraneniami rôzneho charakteru. Napr. pneumothorax, otvorené zlomeniny, či šok. Po zabezpečení priestoru hasičmi nastúpili tímy psovodov so svojimi tímlídrami. Ich úlohou bolo prehľadať priestor a označiť miesta, na ktorých sa obete nachádzali. Tie vyprosťovali pripravené čaty zložené z príslušníkov hasičského zboru a Slovenského červeného kríža. Vyprosteným obetiam poskytovali prvú pomoc a dopravili ich do bezpečia.

Cvičenie bolo zamerané na spoluprácu jednotlivých zložiek a pripravenosť pre skutočnú situáciu. Uskutočnilo sa len vďaka ústretovosti množstvu dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj voľný čas a námahu, za čo ďakujeme.

-bb-

V bratislavských kúpeľoch Centrál cvičili záchranári

V rozsiahlom betónovom torze bývalých kúpeľov Centrál dnes cvičili kynológovia, hasiči a predovšetkým dobrovoľní členovia Bratislavskej kynologickej záchrannej brigády pri vyhľadávaní osôb zavalených po živelnej katastrofe.

V temnom objekte, kam do spodných podlaží neprenikol ani lúč denného svetla, bolo malým umením pre 17 psovodov vyhľadať 12 dôkladne ukrytých figurantov. Úlohy však zvládli na výbornú, aj keď sa súčinnostná akcia v náročnom teréne nevyhla drobným poraneniam štvornohých pátračov. Boli natoľko úspešní, že sa im podarilo nájsť aj neplánovaného ukrytého bezdomovca a dvoch votrelcov, ktorí sa v strachu pred akciou ukryli na streche kúpeľov.

Dobrovoľní záchranári z Bratislavy majú už dva roky podpísanú zmluvu o spolupráci s kynológmi Policajného zboru. Ako dodal ich šéf Ján Pöthe, napriek veľkému záujmu o pomoc pri vyhľadávaní ohrozených osôb, majú značné finančné problémy pri zabezpečení zodpovedajúceho výcviku. Pritom úspechy dosahujú aj na medzinárodných cvičeniach, ako tomu bolo nedávno v Slovinsku.

Autor článku: TASR
Dátum vydania: 10.02.2007

Článok SME – Na Centrále nacvičovali katastrofu


Skúšky podľa IPOR 08.04.2007

Vedúci skúšok: Miroslava Babková, Rozhodca: Ján Pöthe. Miesto konania: Bratislava

Na skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku konané v Bratislave dňa 08.04.2007 sa prihlásilo pôvodne 12 psovodov. 8 psovodi boli z maďarskej záchranárskej organizácie SOS MKE. 3 psovodi z BKZB a 1 psovod ako nečlen. Na poslednú chvíľu sa štyria účastníci z Maďarska odhlásili, kvôli ochoreniu psa. Skúšky začali v nedeľu ráno o 8.30 poslušnosťou, po ktorej sme sa presunuli na stopu F B. Po nej sme pokračovali na pľaci obratnosťou a poobede sme vyrazili na ďalšie pracoviská do lesa za STV a do ruiny na Zlatých pieskoch. Počasie bolo veľmi pekné , slnečné, čo možno poniektorým psom robilo problémy. Úspešnosť týchto skúšok bola 50%.

Výsledky skúšok: RH E / plocha   Lucia Tarabová, Čery 148 b. uspokojivo, RH TA Peter Kocúr, Sam 257 b. dobre, RH TA Dagmar Baňárová, Aron 160 b. chybne, RH TB Ferencné Horváth, Spoty 206 b. chybne, RH FLA     Ildikó Gaspár 201 b. chybne, RH FLA Zsuzsamna Hatos, Betyár 221 b. uspokojivo, RH FLB Gabriella Scherr, Flacky 269 b. dobre, RH FB Iveta Potančoková, Duk 94 b. chybne

-mb-                         

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Stopy_5-kolac_1.4.2007/


Medzinárodné skúšky – Budapešť

V dňoch 13-15.04.2007 sa konali skúšky v Maďarsku medzinárodné skúšky organizované IROm. Organizátori – Tím záchranných a pátracích psov PANNON – organizovali tieto skúšky v rámci svojich Majstrovstiev Maďarska. Mali veľmi vysokú účasť , z 89 prihlásených záchranných tímov z piatich krajín sa Majstrovstiev HU zúčastnilo 85 psovodov z Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska a Slovenska. Za našu organizáciu  ZKZ SR sme štartovali piati –  Jana Mácsadiová s Bakom, Peter Kocúr so Samkom, Kristína Karovičová s Andym, a Miroslava Babková s Eňou v kategórii RH TB a Lenka Jányová s Jenny v kategórii RH A. Organizátori nám  vyšli maximálne v ústrety a tak nám stačilo prísť a zaregistrovať sa v sobotu doobeda a to sme ešte stíhali aj tréning. V sobotu 14.04.2007 mala Lenka v svojom harmonograme poslušnosť a obratnosť, ktoré sa konali na štadióne obce Solymár. Posudzovali ju rozhodcovia Gajdoš a Kuhn. Ostatní sme mali v sobotu špeciálne práce v ruine. Ruina sa nachádzala v Budapešti. Bola to budova, kde bolo našou úlohou nájsť v časovom limite30 minút 4 osoby na prízemí a 1. poschodí. Rozhodca bol p. Haak. V nedeľu dme si naše pracoviská vymenili. Lenka hľadala v budove na prízemí dve zavalené osoby a my ostatní sme mali poslušnosť a obratnosť na štadióne. Z našej výpravy sme splnili limit na skúšku len dvaja: Janka s Bakom 182,35 a 45 a Mirka s Eňou 175, 44, 45. Kristína a Peťo mali smolu v ruine, kde im chýbala 1 osoba. Lenka nemala dostatok bodov v ruine a na poslušnosti.

Ešte niekoľko štatistických údajov: Z 85 psovodov bolo 45 úspešných. Na skúške RH E/T z prihlásených 3 psovodov uspeli 2 psovodi. Z 5 psovodov na RH E/FL uspeli 3. RH FL A – z 11 psovodov uspeli 7. RH FL B – z 20 psovodov uspelo 9. RH T A – z 15 psovodov uspelo 8. RH T B – z 29 psovodov uspelo 15. RH F A – z 2 psovodov uspel 1.

Na záver nám naši maďarskí kolegovia pripravili na štadióne pekné ukážky tanca so psom, frisbee a ukážky práce pastierskych psov – Border colii v pasení kačíc.

-mb-


LJUBLJANA 2007

V dňoch 20.-22.4.2007 usporiadali už tradične DVRPS  /Asociácia psovodov záchranárskych psov Slovinska/ a mesto Ľubľana 10.medzinárodné cvičenia záchranárskych psov ,,Ljubljana 2007“

Celá akcia sa odohrávala v blízkom okolí Ľubľana, ktoré je bohaté na rozľahlé lúky, polia, lesy a tiež v okrajových priemyselných častiach mesta sa našli vhodné ruiny na tento typ akcie. Cvičenie bolo zamerané na preskúšanie fyzických a psychických síl psovodov – záchranárov a ich psova simulovalo ich nasadenie v reálnej záchrannej misii pri vyhľadávaní osôb stratených na plochách alebo zavalených v ruinách. Úlohou bolo dohľadať počas 2 dní osoby spolu na 6 pracoviskách – 3x vyhľadanie v ruine , 2x na ploche a 1x na stope. Počet osôb  na jednotlivých pracoviskách  bol rôzny pre každý tím, celkovo však sumár za všetky pracoviská bol pre vśetky  pracoviská bol pre vśetky tímy rovnaký. Spolu štartovalo na cvičení 18 záchranárskych tímov  z viacerých európskych krajín  (Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Luxemburg, Francúzsko a Slovensko) , 2 družstvá zastupovali aj našu organizáciu po prvý krát na tomto cvičení . Nastúpili sme v tomto zložení:

1.     Peter Kocúr – líder (Sam), Miroslava Babková (Paduama z Vlčí stepi), Lenka Jányová (Suli z Vlčí stepi)

2.     Jana Mácsadiová – líder (Apač Polícia), Pavol Jančovič (Aki), Kristína Karovičová (Andy).

Piatkový podvečer bol vyhradený na registráciu  družstiev, porada tím lidrov s organizátormi  a spoločnú uvítaciu večeru. Všetko sa odohrávalo neďaleko Ľubľany v obci Ig v areály  Slovinskej CO, ktorý na svoje tréningy a prácu naplno využívajú požiarnici, potápači, psovodi a ďalšie jednotky CO Slovinska. Tento areál sa na nasledujúce dni stal tiež našim ,, základným táborom“.

Naplno sa začalo pracovať v sobotu od skorých ranných hodím (7.30) a na tímy čakalo 4 až 5 pracovísk. Práce boli naplánované tak , aby každý tím bol prakticky neustále v pohybe od rána až do neskorého večera (22.00). Každý z presunov na iné pracovisko bol zabezpečený organizátormi, vždy zo základného tábora. Na prevozy  boli použité rôzne typy vozidiel (dokonca sme sa stretli s kombinovaným prevozom  – auto/čln) a trvali 10 a viac minút. Pri teplotách okolo 20 stupňov Celzia (vonku nie v aute) sa jednalo o naozaj náročné a vyčerpávajúce dlhé minúty trmácania sa  ,, hore  a dole“. Práca na jednotlivých pracoviskách nebola pre nás vo väčšine prípadov prekvapením, ako vždy sa očakávala maximálna samostatnosť psa pri prehľadávaní a označovaní, čo najefektívnejšie rozdelenie práce jednotlivých psovodov v tíme podľa ich schopností a schopností ich psa. Rozdelenie terénu museli lídri riešiť iba v jednej ruine, kde sme sa mohli pohybovať takmer voľne, na všetkých ostatných pracoviskách bol možný pohyb psovodov vždy jasne určený a vlastne veľmi obmedzený ( v ruine iba čiastočne na hranici, v lese iba po stredovej osi).

V nedeľu v doobedňajších hodinách tímy dokončili práce na zvyšných 1-2 pracoviskách rovnakým spôsobom ako v sobotu. Poobede nás čakal príjemný relax v podobe ukážok záchrany slovinským záchranným systémom. Hasiči, zdravotníci a psovodi nám predviedli pomoc pri poźiari, hromadnej dopravnej nehode aj kolapse budovy. Ukážky boli do detailu premyslené a skvelé zahraté, takmer sme uverili, že sa skutočne niečo stalo, mne osobne po tele behala ,,husia koža“.

Celé cvičenie bolo ukončené príhovorom organizátorov a vyhodnotením úspešnosti jednotlivých tímov. 70% úspešnosť v dohľadaní osôb sa podarilo dosiahnuť aj nášmu tímu č. 1 v zložení Petra Kocúra, Miroslavy Babkovéj, Lenka Jányovéj a ich psov.

A čo dodať za náš tím 2? Aj keď sme limit nesplnili, cvičenie splnilo svoj účel… dobre sme si potrénovali, zabavili sa, lepšie sa spoznali, možno siahli na dno svojich fyzických síl… . Moja vďaka patrí všetkým – za podporu, pomoc a pekné chvíle počas aj po cvičení. Rekapitulácia práce v  tíme Jany Mácsadiovéj.

Malé zhrnutie našej práce v Slovinsku za tím Petra Kocúra.

Náš tím s označením 18 začal odchodom zo základného tábora v sobotu o 8.00. Približne po 20 minútach sme dorazili na prvé pracovisko – plošné vyhľadanie. Na ploche105 000 m² sme sa mohli pohybovať po cestičke 350 m dlhej a naši psy mali prehľadať plochu 150 m na jednu i druhú stranu od cestičky. V časovom limite 30 minút sme našli dve osoby ( tú druhú v poslednej sekunde ).Po príchode do základného tábora a po 15 minútovom oddychu sme už znova nastupovali do auta na druhé pracovisko. Bola to ruina spojená s preskúśaním našich zlaňovacích schopností. V čase 15 minút sme sa museli kompletný tím prelaniť nad organizátormi vybudovanej lanovke vedenej z okna budovy na zem. Zvládli sme to a mohli sme prejsť k samotným ruinám. Úlohou bolo v limite 30 minút, prehľadať na stanovenej ploche všetky budovy a ostatné ruiny, ktoré sa tam nachádzali. Doplatili sme na našu nepozornosť a chyták zo strany usporiadateľa. V neprehľadnom zalesnenom teréne sme vôbec neobjavili dve budovy, ktoré spadali do našej kompetencie prehľadania atak sme z ruiny odchádzali s nálezom dvoch zavalených osôb, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou sme tu jedného nechali ,, zomrieť“. Po polhodinovej obedňajšej prestávke sme nastúpili opäť do auta. Trošku sme sa zdesili, keď sme prišli k lúke, na ktorej bola našlapaná stopa pre naše družstvo. Bolo cca 13.10 a slniečko pekelne pálilo. Za najlepšieho stopára v našom družstve sme určili Samka a hoci mal Peťo zo stopy obavy, Samko išiel po stope s označením dvoch predmetov takmer až na koniec. Približne 100 m pred koncom nás rozhodca odpískal. Bol však veľmi milý, umožnil Samkovi napojiť sa naspäť do úseku stopy a ukončiť stopu označením kladača. Do tábora sme prišli o 14.00 a mali sme krásne tri hodiny na oddych a zregenerovanie si síl. Využili sme to a všetci sme zaspali v tieni stromov. O 17.00 nasledoval ďalší odchod. Auto nás  ,, vyhodilo“ kúsok od malej riečky. Po príchode člnu sme sa všetci traja i so psami nalodili do člna a po cca 2 km sme už vystupovali. Tu nám boli odovzdané ďalšie informácie, obdržali sme mapu a stručný popis cesty ku kostolíku na neďalekom kopci. Na tento peší pochod sme mali 25 minút, po ktorom nasledovalo ďalšie plošné vyhľadanie. Prehľadávali sme plochu po stranách cestičky cca 150 m dlhej, vedúcej ku kostolíku a okolie kostolíka. Podarilo sa nám a z lesov v okolí kostolíka sme ,, vytiahli“ dve osoby.

15 minút po príchode do základného tábora sme už sedeli v ďalšom transportéri, ktorý nás viezol na posledné naše sobotňajšie pracovisko. Boli to rozľahlé ruiny pozostávajúce s menších kôp popadaných panelov, pripomínajúce Zlaté piesky. My psovodi sme mali trasu svojho pohybu dosť obmedzenú, bola to len menšia časť obvodu celých ruín a novou úlohou na tomto pracovisku bola povinnosť overiť prvé dva nálezy druhým psom. Keďže bolo asi21.00 keď sme začali pracovať, bola to pre nás už nočná ruina v ktorej sa nám pošťastilo nájsť tri osoby. Po polhodine sme odchádzali do tábora a odkiaľ konečne do nášho hotelíka. A hoci sme boli všetci značne unavení, pozvali sme nášho kamaráta Marka Bručana na caffé a kus reči. Nedá mi nespomenúť ako nám Marko ochotne pomohol, našiel a zabezpečil nám cenovo dostupné ubytovanie v Ljubljane.

V nedeľu sme vyrazili na posledné pracovisko. Boli to v lese posadené ruiny-budovy a voľná plocha s kusmi panelov a bosák. Organizátori sa tu zamerali na preskúšanie samostatnosti psa na veľkú vzdialenosť, pretože my psovodi sme boli už hneď na začiatku boli zastavení páskou a v priestoroch ruín v ktorých psovod rýchlo stratil kontakt so psom, pracoval už iba pes. Snáď sám svätý Peter stál pri nás a poslal nám priaznivý protivietor, ktorý nám pomohol nájsť dve osoby. Ukončením tohto pracoviska bolo poskytnutie prvej pomoci v ktorej sme mali ošetriť zlomeninu predlaktia ľavej ruky. Čuduj sa svete pohoreli sme ! Po obede sme sa všetci zoskupili v konferenčnej sále v objekte CO a po príhovoroch organizátorov tohto cvičenia boli vyhodnotené úspešné družstvá, ktoré splnili podmienku nájdenia 70% osôb.

mb

Výsledky: MOL   Slovinsko    100%  1949 b., JUH-RHS-Göppingen-1 Nemecko    100%  1773 b., KVRP Kranj-1 Slovinsko    92%    1755 b., Malteser Hilfsdienst Rottenburg Nemecko  92%  1696 b., ASB Berlín  Nemecko    86%   1620 b., MHD Nürtingen-2 Nemecko     86%   1553 b. , BKZB 2 Slovensko   85%   1618 b., ASS Luxemburg   83%   1483 b., DVRPS  Slovinsko     83%   1476 b., JUH-RHS Wuerttemberg Nemecko     77%   1435 b., KVRP Kranj-2 Slovinsko    71%   1374 b., ŐHU-Suchhundestaffel-1     Rakúsko      69%   1363 b., MHD Nϋrtingen-1               Nemecko    67%   1295 b., ÖHU-Suchhundestaffel-2     Rakúsko     62%   1226 b., BKZB-1                            Slovensko   54%   1210 b., KD Šmarna Gora               Slovinsko    50%   1061 b., JUH-RHS-Göppingen-2       Nemecko    38%    855 b., UIISC                              Francúzsko  38%    797 b.

20. – 22. apríla 2007 sa šiesti psovodi z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády zúčastnili cvičenia v Slovinsku. Už po desiaty krát sa zväzu psovodov Slovinska (prezident Dušan Weber) pod vedením Róberta Kusa podarilo zorganizovať výborné medzinárodné cvičenie. Počas dvoch dní 19 tímov zo Slovinska, Nemecka, Francúzska, Čiech, Luxemburska, Rakúska a Slovenska plnilo náročné úlohy pri vyhľadávaní v lese, ruinách a práci na stope. Dva trojčlenné tímy z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády v zložení: Jana Mácsadiová+Kristína Karovičová+Pavol Jančovič a Miroslava Babková+Lenka Jányová+Peter Kocúr si počas dvoch dní preverili svoju kondíciu a nemenej aj kondíciu štvornohých pomocníkov. Pri plnení náročných úloch, museli použiť lanové techniky na zlanenie seba a psov z budovy, využiť znalosti z prvej pomoci, a iné. Cvičenie bolo zamerané hlavne na preverenie kondície, ako fyzickej tak aj psychickej. Zúčastnení psovodi získali mnoho skúseností a spoznali svoje silné a slabé stránky. Takáto skúsenosť je neoceniteľná, a preto by som sa v mene všetkých zúčastnených psovodov rada poďakovala organizátorom, že nám umožnili sa na tomto cvičení zúčastniť.

jm


IRO – tréningové dni v plošnom vyhľadávaní

Wiesmadern/Lichtenberg, Rakúsko 21. – 25. apríl 2007

Cieľ: Radostná práca psa s vysokou motiváciou vyhľadať ukrytú osobu bez akéhokoľvek tlaku psovoda na psa

Sústredenie sa konalo v malebnom prostredí trávnatých pahorkov a ihličnatého porastu Horného Rakúska neďaleko Linzu. Samotné práce sa realizovali v kynologickom stredisku Wiesmadern, jeden deň v českom Spáleništi v priestoroch cvičiska Juhočeskej záchranárskej brigády.Tréningových dní sa zúčastnila približne dvadsiatka kynológov z 9 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Nórsko, Fínsko, Kolumbia a Jordánsko) so zastúpením rôznych plemien psov (okrem typických nemeckých ovčiakov, labradorov, retrievra, belgických ovčiakov, boxera aj v našich končinách neveľmi známa kelpia, pozornosť vzbudzujúca argentínska doga (Barbarina) a zaujímavé spojenie dalmatínskeho psa so španielskym chrtom). Organizátori zabezpečili komunikáciu v nemeckom a anglickom jazyku.Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín, každá mala prideleného inštruktora. Práce boli zamerané na efektívnu prácu psa pri plošnom vyhľadávaní podľa nových predpisov a požiadaviek IRO:

1. oboznámenie s novou metódou používania kĺzavej vôdzky (z nem. snupfleiner, angl. slip leash), umožňujúcej motivovanú a radostnú prácu psa bez zbytočného slovného alebo posunkového usmerňovania psovodom a bez akéhokoľvek tlaku na psa Základným výsledkom práce s kĺzavou vôdzkou je dosiahnutie stavu, keď sa pes ťahá, chce bežať za figurantom a má pocit, že to je jeho vôľa (nie rozkaz psovoda). Na princípy práce s kĺzavou vôdzkou bola zameraná aj podvečerná prednáška spojená s obrazovou prezentáciou.

2. ukážka cvičení, zameraných na ovládateľnosť psa na diaľku pri vysielaní na rôzne smery. Táto metóda, ktorú sme neformálne nazvali „kýblová“ je založená na rozličnom rozmiestnení (spočiatku) psovi viditeľných vedier s pochúťkou. Rôznymi úrovňami tréningu (väčšia, neskôr menšia zainteresovanosť pomocníkov, väčšia, neskôr menšia viditeľnosť vedier, jednoduchšie, neskôr komplikovanejšie rozloženie vedier) sa pes naučí reagovať na slovný a posunkový povel psovoda pri vysielaní do rôznych smerov na veľké vzdialenosti.

Efektívnosť tréningov umocňovala výborná úroveň inštruktorov, ktorí prejavovali veľkú ochotu, dôslednosť, zdieľnosť a trpezlivosť aj pri vysvetľovaní najmenších detailov práce so psom. Bolo dostatok priestoru na otázky a diskusiu. K dobrému priebehu sústredenia prispelo aj krásne slnečné počasie, okrem jedného trochu daždivého dňa.

Najsilnejším zážitkom pre mnohých účastníkov bol let vrtuľníkom, ktorému predchádzala prednáška o bezpečnosti, spôsoboch navigácie a komunikácie s pilotom. Mnohí z nás prvýkrát nasadali do helikoptéry vôbec, nieto ešte so psami, ktoré tento netradičný výlet zvládli výborne.

Tréningové dni okrem nových priamych praktických kynologických skúseností poskytovali dostatok priestoru a času pre výmenu skúseností ľudí z rôznych kútov sveta – najmä počas obedných prestávok v priestoroch Wiesmadernského štýlového bufetu, v ktorom sme pocítili úprimnú pohostinnosť organizátorov – jedla i pitia bolo vždy dostatok. Dozvedeli sme sa, že v Kolumbii riešia niekoľkokrát ročne reálne krízové situácie (zemetrasenia, výbuchy, stratenie osoby v horách), tiež bolo pre nás netradičným zážitkom vypočuť si dojmy Jordánskych nádejných kynológov, ktorí vôbec prvýkrát v živote pohladkali psa a boli v jeho tesnej blízkosti. Zaujímavé bolo pre nás sledovať prácu Nórskeho psovoda s kelpiou, cvičenou na vyhľadávanie pomocou prinášacieho kolíka a ktorá, zrejme kvôli neprehľadným lesnatým terénom Nórska mala k postroju pripnutý veselý zvonček. Kelpia sa s radosťou počas práce otriasala a tak získala milú prezývku „christmas dog“.

Dozvedeli sme sa, že nielen ľudia, ale aj záchranárski psi majú rovnaké radosti a problémy a riešia ich podobným spôsobom ako my. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné aktivity a veríme, že s kynologickými priateľmi sa budeme môcť v budúcnosti opäť stretnúť a vymeniť si skúsenosti.

-jj-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_IRO_treningove_dni_v_plosnom_vyhladani_21.-25.7.2007/


IRO Symposium 2007

Miesto: Salzburg, Rakúsko Dátum: 26.04.- 29.04.2007

V uvedenom termíne som sa zúčastnil IRO sympózia v Rakúskom Salzburgu. Zúčastnilo sa 94 predstaviteľov nie len Kynologických záchranárskych organizácii z 21. Krajín celého sveta. V priebehu troch dní bolo 17 prezentácii na rôzne témy. Tie by sa dali zhrnúť do okruhov: nasadenia USAR teamov v medzinárodných misiách, kynológia – zdravoveda, kynológia – metodika, kynológia – nasadenie. Ku každému tematickému celku budú priebežne pripravované prezentácie, o ktorých konaní budem informovať. V nedeľu bolo stretnutie delegátov NRO, kde sa volilo nové predstavenstvo IRO. Tu došlo k nejakým zmenám. Nové predstavenstvo je v zložení: Prezident ZÖRNER Dr. Wolfgang A, 1 Viceprezident NECAK Prof. Dušan SLO, 2 Viceprezident WERGARD Sven S, Referent pre financie SPRUNG Dr. Cornelia A, Referent pre nasadenie QUINT Andreas D, Referent pre výcvik GUT Martin CH, Referent pre styk s verejnosťou ZÖRNER Dr. Wolfgang A

-pk-


Skúšky v Rakúskom Korneuburgu

V dňoch 4. – 6. mája 2007 sa v Rakúskom Korneuburgu uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO-R.

Z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády sa zúčastnili títo psovodi a psi: Lenka Jányová s labradorkou Suli z Vlčí Stepi, Miroslava Babková s labradorkou Paduama z Vlčí Stepi, Jana Mácsadiová s nemeckým ovčiakom Apač Polícia a Peter kocúr s miešancom bradáča Samkom. Dňa 4. mája 2007 štartovala Lenka Jányová s vyššie uvedenou sučkou v kategórii IPOR-TA. Za jednotlivé oddieli skúšky získala následovné počty bodov: poslušnosť 30, obratnosť 35, špeciálna práca 158. Následujúci deň štartovala Jana Mácsadiová v kategórii IPOR-TB. Táto účasť sa skončila diskvalifikáciou kvôli pokúsaniu nosiča pri vykonávaní cviku nosenie. V záverečný deň, 6. mája 2007, sa skúšok zúčastnili Peter Kocúr s počtom bodov: poslušnosť 35, obratnosť 48, špeciálna práca 0 a Miroslava Babková s počtom: poslušnosť 36, obratnosť 45, špeciálna práca 144.

Z uvedených počtov bodov vyplýva, že jedinou úspešnou účastníčkou, ktorá splnila bodvý limit bola Miroslava Babková so sučkou Paduama z Vlčí Stepi. Pre všeobecnú informáciu uvádzam, že ruina bola situovaná do priestorov bývalej diskotéky. Pre kategóriu IPOR-TB ukryli usporiadatelia tri osoby, a preto litim na vypracovanie bol 30 minút.Jednotlivé oddieli skúšok posudzovali štyria rozhodcovia:Dr. Katja Skuli zo Slovinska, Detlef Kühn z Nemecka, Jaroslav Sedlak z Čiech, Gerd Thanner z Rakúska


Ružinovský detský pretek, 2.6. 2007

Je sobota 2.6.2007, 7,00 hod ráno a na cvičisku BKZB prebiehajú posledné horúčkovité prípravy na Ružinovský detský pretek o najposlušnejšieho psíka, ktorý už po jedenásty krát organizujú kynológovia – záchranári pri príležitosti MDD. Tento pretek má dlhoročnú tradíciu a každým rokom stúpa nielen počet zúčastnených detí, ale aj sponzorov. Jedenásteho ročníka sa zúčastnilo 22 detí so svojimi psíkmi, ktoré boli už tradične rozdelené do dvoch kategórií podľa veku detí. V kategórii A súťažilo 12 detí vo veku do 10 rokov, v kategórii B si sily zmeralo 10 detí do 15 rokov. Najmladšou pretekárkou bola Martinka Filipčíková, ktorá vo svojich 4 rokoch už bez problémov zvláda svojho psíka. Určite by mohla slúžiť ako príklad pre mnohých dospelých, ktorí zúfalo naháňajú svojich štvornohých zverencov po bratislavských sídliskách.

Z plemien, ktoré si deti priviedli, boli najčastejšie zastúpené labradorské retrievery, bradáče, nemecké ovčiaky, jorkšírske teriéry a krížence rôznych plemien. Tohtoročným prekvapením bola však argentínska doga, ktorú s absolútnou istotou ovládal len 5-ročný Markus Martinkovič. Opäť príklad toho, že aj príslušník tzv. „bojového plemena“ môže byť v tých správnych rukách výborným rodinným priateľom.

V prvej časti preteku si deti zmerali sily pri cvikoch poslušnosti. So svojimi zverencami museli ukázať privolanie, chôdzu pri nohe, prekonávanie rôznych prekážok, dlhodobé odloženie a iné cviky dôležité pre zvládnutie psíka v bežnom živote. Výkony v kategórii menších detí hodnotila Mirka Babková, ktorá svojim pedagogickým prístupom dokázala presvedčiť aj tých najtvrdohlavejších havkáčov. Kategóriu B prísnym okom posudzovala Hela Pavlíková. V tejto kategórii už bolo možné vidieť aj seriózne a kvalitné výkony, ktoré dávajú tušiť, že nám rastú nové kynologické talenty.

Po skončení prvej časti sa deti mohli zabaviť pri ďalších súťažiach. Spoločne si deti z oboch kategórií mohli vyskúšať, ktorý psík je najrýchlejší, kto vie najrýchlejšie bežať s vajíčkom, či loptičkou na lyžičke, alebo že vôbec nie je jednoduché trafiť loptičkou do koša.

Vďaka členkám Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska si mohli deti pozrieť aj výstavu fotografií „Tisíc očí“, zameranú hlavne na prácu asistenčných a vodiacich psov. Samozrejme, že sa nezabudlo ani na dospelých, pre ktorých bol najväčším lákadlom dobre zásobený bufet. Najviac išli na odbyt „hot dogy“, a to určite nielen preto, že celý výťažok z predaja bol venovaný na podporu Slovenského Červeného Kríža.

Na záver na deti čakalo vyhodnotenie so stupienkami víťazov, aplauzom, fotografovaním, krásnymi pohármi a vecnými ceny pre deti aj pre psíkov, takže to vyzeralo ako na naozajstnom veľkom preteku. Vyhodnotení boli prví traja z každej kategórie, celkový víťaz, ale aj najmladší účastník, či najlepšie zladený pár. Vďaka množstvu cien pre všetkých, krásnemu počasiu a výbornej atmosfére odchádzali spokojní nielen víťazi, ale všetci zúčastnení. A o to predsa išlo.

Výsledková listina

Absolútnym víťazom 11. ročníka Ružinovského preteku o najposlušnejšieho psíka sa stal Jakub Marček s 8-ročnou fenkou nemeckého ovčiaka Hexa Polícia.  

Kategória A

 1. Danielka Tarabová, 10 rokov
 2. Maťko Filipčík, 7 rokov
 3. Maťka Filipčíková, 4 roky
 4. Simonka Benčičová, 6 rokov
 5. Janka Gaťová, 10 rokov
 6. Markusko Martinkovič, 5 rokov
 7. Sabrinka Sotelová, 7 rokov
 8. Majka Mináriková, 10 rokov
 9. Barborka Losová, 9 rokov
 10. Dianka Samolejová, 10 rokov
 11. Emka Švecová, 5 rokov
 12. Miriamka Spodná, 8 rokov

Kategória B

 1. Jakub Marček, 13 rokov
 2. Martin Tyleš, 11 rokov
 3. Daniel Gašparík, 14 rokov
 4. Eva Sotelová, 11 rokov
 5. Nikola Domonkošová, 14 rokov
 6. Matej Čulík, 13 rokov
 7. Martin Gašparík, 15 rokov
 8. Jana Posvanzová, 12 rokov
 9. Diana Losová, 12 rokov
 10. Mária Lipovská, 13 rokov

Na záver patrí poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí sa rozhodli prispieť a pomohli tak podporiť snahu viesť deti k zmysluplnej a užitočnej záľube.
Hlavný sponzor: Popular, s.r.o., dovozca krmiva BONO, Tesco Stores SR, a.s., Eukanuba, Yves Rocher, AT Magazín, Westie, Klub chovateľov plemena BO

-ip-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_MDD_2007/


VII. ročník sústredenia psovodov záchranárov PZ Malacky – Rudava, 2. – 6. 7. 2007

V prvý júlový týždeň sa konalo medzinárodné sústredenie kynológov záchranárov v Levároch. Zúćastnili sa ho rôzne záchranárske organizácie využívajúce prácu psov ako sú mestská polícia, vodná polícia, horská služba, hasiči a dobrovoľníci troch krajín: Poľska, Českej republiky a Slovenska. Dobrovoľníkov sme zastupovali my. Mimo psovodov sa na organizácii akcie podieľali aj ďalší členovia spomínaných jednotiek. Hasiči urobili lanovku z lán, kde sa trénoval transport psovoda a psa na neprístupné miesta. Okrem toho spolu s členmi  vodnej polície vozili nás aj psov po jazere, kde sa psy trénovali tento druh transportu., ako aj vyťahovanie topiacich sa ľudí z vody na loď a hľadanie utopených ľudí z lode. Na ďalších pracoviskách sme si prevetrávali naše vedomosti z prvej pomoci pod dohľadom lekárov a tieź  hľadanie ľudí zasypaných v ruinách.

Na pracoviskách sme sa striedali spolu v menších skupinách, pričom v každej skupine boli zástupcovia všetkých krajín a zložiek. Na každom pracovisku (Káblovka, Zlaté piesky, Rudava) bolo viac stanovísk z rôznymi druhmi záchranárskej práce, ktoré sme si vyberali podľa zamerania psov. Niektoré sme ale absolvovali všetci: lanovka, prvá pomoc, transport na člnoch. Mali sme mať k dispozícii aj vrtuľník, aby si psy zvykli aj na tento druh dopravy. Ten mal však iné povinnosti, z čoho nám všetkým bolo smutno ( aj keď niektorý psy by sa určite potešili keby vedeli čomu sa vyhli). Na pracoviská sme chodili dvakrát za deň. Od raňajok do obeda a od obeda do večere. Po večeri si naši miláčikovia mohli odpočinúť. My však nie. Nasledovali prednášky o prvej pomoci pre ľudí, ako aj prednášky nových chorôb psov, ktoré prichádzajú na naše územie v dôsledku klimatických zmien. Po prednáškach sa psíky vyvenčili a uložili na noc. My sme pokračovali v ďalšej, veľmi dôležitej aktivite: budovanie medzinárodných kontaktov. Veľmi pomohlo to, že členovia našej organizácie sú predovšetkým ženského rodu ( a to viac si ceníme výnimky opačného pohlavia, ktoré to s nami vydržia ), zatiaľ čo členovia policajných zborov, horskej služby a hasičov sú najmä muži. Na konci týždňového sústredenia sme sa už všetci poznali a dokázali sa dorozumieť. Odchádzali sme unavení, ale s pocitom dobre vykonanej práce. Ďakujeme organizátorom sústredenia ( Polícii Slovenskej republiky ) za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

Členovia ZKZ SR sa zúčastnili v tomto zložení: Katarína šarinová, Katarína Filipková, Katarína Fakanová, Jana Mácsadiová, Barbara Baloghová, Helena Pavlíková Gičová, Pavol Jančovič

-kf-


MS IRO Eisenstadt 25.06.- 01.07.2007

Majstrovstvá sveta sú vrcholom v kalendári kynológie a tomu je prispôsobené hodnotenie prevedených cvikov všetkých záchranárskych tímov. Škála hodnotenia medzi prevedeným a bezchybne prevedeným cvikom je podstatne väčšia, a preto hodnotenie nie je možné porovnávať s vykonanými skúškami a ani s lokálnymi pretekmi.

Každý SAR tím, ktorý splní limit na majstrovstvách sveta je možné označiť za dobre pripravený. Prioritou organizácie SKJ – ZKZ SR je reálna záchrana a v tom svetle nájdenie a označenie všetkých osôb musíme považovať za skvelý výsledok. Účinkovanie Miroslavi Babkovej so svojím psom bolo úspešné a potvrdilo dlhodobú dobrú prácu psovoda a psa. Nedostatky, ktoré sa vyskytli je potrebné analyzovať a zamerať sa na ne v tréningu, nie len tohto SAR tímu ale aj ostatných. Predovšetkým pohyb osôb po ruine, motivácia a fixovanie psa na hľadané osoby, pohyb a sledovanie psovoda psom pri predvádzaných cvikoch poslušnosti a obratnosti.

Hodnotenie SKJ – ZKZ SR tímu.

Miroslava Babková ( Paduama z Vlčí Stepi ) splnila limit skúšky. Špeciálna práca v ruine 150 b., poslušnosť 35 b., obratnosť 41 b. Skončila na 16. mieste z 32 pretekárov v ruine.

Chyby: A: záujem o osoby pohybujúce resp. postávajúce v ruine, označenie (2) osôb až pri opätovnom návrate na miesto, odchod v ústrety psovodovi pri ťažkodostupnom (1) úkryte, dlhý čas medzi nájdením a označením osôb B: pomalá chôdza, dosady, predsady, zaľahnutie pri vysielačke po pár krokoch C: zaľahnutie za tunelom bez povelu, vykročenie psovoda pri skoku ďalekom, pomalá chôdza cez nepríjemný materiál

-mt-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_MS_Rakusko_2007/


IRO kurz pre trénerov vo Wiesmaderne, 14. – 15.7. 2007

V rámci uceleného súboru školení  psovodov záchranárov zorganizovala organizácia IRO aj 1 časť Kurzu pre trénerov, určeného na získanie základných zručnosti a vedomosti potrebných pre najmä budúcich, ale aj aktívnych inštruktorov výcviku v záchranárskych organizáciách.

Z našej organizácie SKJ-ZKZ SR sa zúčastnili títo členovia: Katarína Fakanová, Helena Pavlíková Gičová, Martin Martiš, Kristína Karovičová

Kurz sa konal v reštaurácii miestneho hotela v obci Ulrichsberrg ( teoretická časť) a výcvikovom stredisku vo Wiesmaderne ( praktická časť) v dňoch14.-15.07.2007. Prednášajúci bol Martin Gut (poslušnosť), Ruedi , Gantenbein (nácvik označenia), Alois Russeger (obratnosť), Rolf Häusermann ( obratnosť a poslušnosť v teréne). V sobotu v doobedných hodinách sme si prebrali teoretickú časť, kde sme boli oboznámení s tým, aké vlastnosti by mal mať dobrý tréner, tiež s vhodnými spôsobmi komunikácie zo strany trénera so školenými psovodmi. Dozvedeli sme sa aj niečo o ,,myslení“ psa, o tom ako sa pes učí, ako postupne zvyšovať zaťaženie či ako sa snažiť predchádzať komplikáciám pri výcviku alebo už vzniknuté problémy riešiť. Po ukončení teoretickej časti sme sa presunuli aj so psami do výcvikového strediska, kde sme počas sobotňajšieho poobedia a celej nedele pokračovali v praktickej časti. Nakoľko sa kurzu zúčastnilo približne 45 účastníkov, boli sme rozdelení do 4 skupín, ktoré rotačným spôsobom pracovali na 4 pracoviskách ( poslušnosť, obratnosť, poslušnosť a obratnosť v teréne a nácvik označenia). Na  jednotlivých pracoviskách sme riešili rôzne zadané úlohy a v sobotu každému z nás bola na niektorom z pracovísk aj určená ,,domáca úloha“, ktorú sme mali realizovať v nedeľu – napr. nájsť vhodný spôsob na naučenie vybraného cviku, postavenie novej prekážky v teréne a tiež dosiahnuť jej zvládnutie niektorých zo psov či zorganizovať tréning s nácvikom označenia u psov na rozdielnych úrovniach.

Kurz bol určite pre nás prínosom, keďže sme si nielen zopakovali nám známe skutočnosti, ale dozvedeli sme sa aj veľa nových a zaujímavých informácii od ľudí z ,, terénu“, napr. spomeniem z množstva iného výklady k skúšobnému poriadku či skúsenosti z reálnych misii. Preto určite nebudem váhať, a zúčastnime sa aj jeho druhej časti, ktorá by sa mala organizovať v priebehu rokov 2008 / 2009.

-kf-     


LVT Šintava 2007

Tohtoročný letný výcvikový tábor bol zameraný na efektívne trénovanie jednotlivých častí práce záchranárskeho psa.

Prvý augustový týždeň sa 11-krát uskutočnil Letný výcvikový tábor kynológov záchranárov, už po niekoľký raz v šintavskej lodenici pri Seredi. Trinásť členov bratislavskej, liptovskej a holíčskej brigády venovalo sedem dní aktívnemu tréningu so svojimi psami. Tentoraz tábor nevrcholil cvičením ani skúškou. Tábor viedol Martin Martiš, inštruktor bratislavskej brigády, ktorý ho poňal novým spôsobom: „Práca cvičeného záchranárskeho psa pozostáva z hľadania a následne označenia stratenej osoby, čo je celok jednotlivých drobných disciplín. Sú nimi motivácia, psychická vytrvalosť, ovládateľnosť, označenie a vyhľadanie. Týždeň aktívneho trénovania sme venovali dôkladnému precvičovaniu každej disciplíny samostatne, čo nebýva zvykom.“

Pracovali sme v lese, v ruine sereďského kaštieľa, rozostavanom objekte školy aj na lúkach či poliach. Skvelá stratégia tréningov zaručovala radostnú prácu psov aj psovodov počas celého tábora.
Martin Martiš vysvetľuje: „Cieľom každého tréningu bolo, aby úsilie vždy korunoval úspech. Aby sa každá jednotlivá disciplína trénovala úspešne a pre psa motivačne. Preto sme jednotlivé časti trénovali samostatne. Samostatný tréning jednotlivých častí nám umožňuje, že pes bude pracovať bez chýb a radostne. Potom sa aj náročnejšie úlohy stávajú pre psa jednoduchými.“

Súčasťou tábora bol aj presun do Jablonice, kde nám jablonická záchranárska brigáda umožnila nočný tréning vyhľadania zavalenej osoby v zaujímavom objekte miestnej píly. Táborili sme v areáli cvičiska, v príjemnej spoločnosti „jabloničiarov“, ohníka aj špekáčikov.

Každý večer sme zhodnotili prácu psov a psovodov a vymieňali si názory a poznatky. Vďaka inovátorskému prístupu k metodike výcviku záchranárskeho psa, veľkej dávke entuziazmu aj dobrému počasiu odviedli psovodi aj psi veľký kus dobrej práce a urobili ďalší krok na ceste, ktorou sa uberajú – pomôcť ľuďom, ktorí to budú potrebovať.

-bb-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_LVT_-_Sintava_2007/


Tréning vyhľadávania v ruinách pre začiatočníkov, 3. – 5.8.2007

Tréningové dni pre začiatočníkov vo vyhľadávaní v ruinách sa konali od piatka do soboty 3. až 5. augusta 2007 v Rakúskom Ulrichsbergu v tréningovom stredisku IRO Wiesmadern. Cieľom cvičenia bolo prehĺbiť základný výcvik psov vo vyhľadávaní v ruinách. Sústredenia sa zúčastnilo približne 16 psovodov z Chorvátska, Rakúska, Talianska, Turecka a Slovenska. Pracovalo sa v dvoch skupinách – nemecky hovoriacej, ktorú viedol Wolfgang Zörner a anglickej na čele s Chorvátkou Sarou Marevič.

Program sústredenia

1. deň  Metodika vyvodenia označenia zakrytého figuranta štekaním
Po úvodnom privítaní prezidentom IRO pánom Zörnerom a rozdelení do skupín sa precvičoval nácvik označenia figuranta v úkryte. Cvičenie sa realizovalo v nácvičnom boxe – škatuli s posuvnými dvierkami vo vertikálnom smere, ovládanými šnúrou z vonkajšej strany a skladalo s viacerých krokov:
– Oboznámenie s úkrytom
Psovod do úkrytu vhodil motiváciu (pamlsky, loptičku, peška) a vyslal psa.
– Oboznámenie s figurantom v úkryte
Po vydráždení psa figurant vošiel do boxu, pes vybehol za figurantom a dostal odmenu.
– Vyhľadanie figuranta v čiastočne zakrytom úkryte
Pes bol po vydráždení vyslaný na figuranta v úkryte, ktorého predná strana bola prekrytá závesom z textilných pruhov. Cieľom bolo primäť sa k tomu, aby vbehol do úkrytu až za figurantom, ktorý ho odmenil.
-Vyhľadanie figuranta v zakrytom úkryte
Pes bol po vydráždení vyslaný na figuranta v zakrytom úkryte. Keď sa začal do úkrytu dobýjať, napr. škrabaním, dvierka boli otvorené a pes odmenený.
– Vyštekanie figuranta v zakrytom úkryte
Pes bolo po vydráždení vyslaný na figuranta v zakrytom úkryte. Po vyštekaní boli dvierka otvorené a pes odmenený.

Cvičenie bolo koncentrovanou ukážkou metodiky nácviku prirodzeného vyštekania figuranta v zakrytom úkryte na základe silnej motivácie psa – pes sa najprv dobýja, škrabe a keď začne štekať, je odmenený. Pes nie je pri vyhľadaní figuranta v úkryte verbálne vyzývaný k štekaniu povelom, ale sám prirodzene začne označovať štekaním.

– Oboznámenie so simulovanou ruinou
Miestom cvičenia bol čerstvo dokončený trenažér – simulovaná ruina. Na pekne upravenej trávnatej ploche ohradenej plotom sú vybudované:
– sústavy vertikálnych jám širokých približne 1 meter a hlbokých 3 metre, niektoré vyhĺbené v trojiciach na voľnej ploche, iné prekryté skalami, imitujúcimi sutiny,
– tunel, široký približne 1 meter, vysoký 1,5 metra a dlhý 18 metrov, prebiehajúci horizontálne pod zemou,
– niekoľko úkrytov (jám) so vstupom upraveným mimo cvičnej plochy s cieľom vyhnúť sa vytvoreniu pachovej stopy v okolí samotného úkrytu (figurant vstúpi do tunela, cez ktorý sa dostane do jednej z dvoch jám, pričom každá je uzatvoriteľná nepriedušnými dvermi).

Samotné cvičenie bolo zamerané na spoluprácu skupiny, tvorivosť a zábavu. Skupina bola rozdelená na dve družstvá, každé družstvo dostalo za úlohu vybudovať netypickú a zábavnú prekážku (tunel, lávku s nepríjemným materiálom) z paliet, dosák, plachiet a pneumatík. Každý pes si potom chôdzu cez vybudované prekážky vyskúšal.

2. deň – cvičenie v simulovanej ruine Vyhľadanie a označenie figuranta v jame
Figurant vydráždil psa a ukryl sa v jednej z jám – najprv otvorenej, potom prekrytej pletivom a napokon uzavretej gumovým uzáverom.

– Rozlišovanie pachov – presné označenie figuranta v jame
Toto cvičenie sa realizovalo na sústave troch jám, vybodovaných tesne vedľa seba. Všetky tri jamy boli napachované figurantmi, a po vydráždení psa sa figurant ukryl v jednej z nich. Pes zo svojho stanoviska nemal možnosť rozlíšiť, do ktorej z troch jám sa figurant ukryl. Cieľom bolo presné označenie figuranta, najprv v otvorenej jame, potom v jame prekrytej pletivom a napokon v úplne zakrytej jame. Všetky tri jamy boli zakryté rovnakým spôsobom a pred samotným cvikom napachované. Pokiaľ pes označoval nesprávnu jamu, nechal sa štekať dovtedy, kým sa samostatne nerozhodol skontrolovať aj ostatné jamy. Tento prístup vyvolal aj určité polemiky – či ponechanie psa nad nesprávnym (falošným) úkrytom nezneisťuje psa v budúcom označovaní správneho úkrytu.

– Označenie psa v tuneli Úlohou psa bolo vybehnúť za figurantom na koniec dlhého tunela a vyštekať ho.

– Vyhľadanie a označenie figuranta v úkryte bez pachovej stopy
Toto cvičenie si vyskúšali skúsenejšie psy. Ich úlohou bolo vyhľadať a vyštekať figuranta v jame, do ktorej figurant vošiel podzemným tunelom. V okolí úkrytu teda neboli pachové stopy. Úkryt bol navyše obkolesený skalami, ktoré musel pes prekonať.

– Vyhľadanie figuranta v tme – nočné cvičenie
Psy vyhľadávali figuranta v niektorej z jám v sťažených podmienkach – tma, pohyblivé tiene, hluk generátora. V druhý deň bola účastníkom predvedená prezentácia práce psov a psovodov v reálnej situácii – po zemetrasení v Bame (Irán).

3. deň Individuálna práca so psami – odstraňovanie nedostatkov
Posledné cvičenie bolo zamerané na slabšie miesta jednotlivých psov, pričom sa hľadali spôsoby a cesty k náprave chýb (strach z jamy, neistota na nepríjemnom materiáli, slabšie štekanie a pod.).

Po cvičení nasledovala diskusia účastníkov, záver a rozlúčka. Pre vysoký záujem sa rovnaké tréningové dni uskutočnia aj v októbri.

-jj-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Trening_vyhladavania_v_ruinach_pre_zaciatocnikov_IRO_kurz_2007/


Memorial Boža Talana Slovinsko 9.2007

Fotky – Memorial Boža Talana Slovinsko 9.2007


Skúšky – národné a medzinárodné 10.2007

Fotky – Národne skúšky 10.2007

Fotky – Medzinárodne skúšky 10.2007


Mozirje Slovinsko skúšky 10.2007

Fotky – Mozirje Slovinsko skúšky 10.2007


Cvičenie jednotky ZKZ-SR zostavenej pre modul MV – SR, 5. -7.10.2007

Účel:

A.    – zvládnutie výcviku dohľadávania nezvestných osôb v ruinách a neschodných lesných porastoch.

B.    – zosúladenie jednotky, spolupráca psovodov, činnosť tím lídra a schopnosť viesť jednotku. Stratégia prehľadávania na veľkých plochách.

C.    – zvládnutie lezeckej techniky pri možnej práci vo výškach

Priebeh:

05.10.2007 piatok  18.00 príchod, ubytovanie a porada zúčastnených.

06.10.2007 sobota Od 7.00 do 13.00 práce vo výškach pod dohľadom inštruktora HaZZ. Zoznámenie sa z lezeckou technikov – začiatočníci. Práca vo výškach – psovodi s certifikátom. Od 14.00 do 20.00 tréning v dvoch skupinách s vystriedaním sa na dvoch pracoviskách v ruine a v lese. Inštruktori – Babková a Turek. Od 23,30 do 03,00 simulovaná záchranná akcia pri dohľadávaní štyroch nezvestných osôb. Tím líder Maroš Turek.

07.10.2007 nedeľa Od 06.00 do 13.00 tréning zameraný na odstránenie nedostatkov vzniknutých počas simulovanej záchrannej akcie. Inštruktori – Babková a Turek. Od 14.00 do16.00 pachové práce – stopy. Inštruktori – Pöthe a Babková. O 17.00 odchod na cvičisko BKZB.

Záver:

Zúčastnený psovodi splnili náplň práce daného cvičenia. Počas cvičenia nedošlo k ujme na zdraví psovodov, asistentov a ani zvierat. Sústredenie bolo zabezpečované z prostriedkov určených pre hore uvedenú aktivitu a nie je dôvod jeho náklady preplácať zo zdrojov iného charakteru.

Zúčastnení: veliteľ cvičenia  – Ján Pöthe Inštruktori pri výcviku – Turek , Babková Psovodi – Jányová, Adamčiaková, Toholová, Kocúr Peter Asistenti – Macková, Tarabová, Kocúr Boris, Ing. Holčeková

Pátraciu akciu viedol tím líder Maroš Turek – psovodi – Babková, Jányová, Kocúr, Toholová a Adamčiaková.

-jp-

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_5.-7.10.2007_-_1/

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_5.-7.10.2007_-_2/

http://bkzb11.rajce.idnes.cz/BKZB_-_Malacky_5.-7.10.2007_-_3/


Skúšky – Nová Gorica Slovinsko

Fotky – Nová Gorica – Slovinsko skúšky 18.11.2007


Mikulášský pretek 2007

Fotky – Mikulášsky pretek 2007