1994 – 2003

2003

Rok 2003 sme zahájili 1. vylučovacím kolom na MS Dánsko, ktoré sa konalo v Malackách. Všetci naši zúčastnení (L. Weissová a H. Pavlíková – Gičová na ploche, Maroš Turek v ruine) splnili limit a kvalifikovali sa do druhého kola, ktoré sa konalo o mesiac neskôr v Trnave. Tu sa naši opäť „pochlapili“ a všetci prešli sitom vylučovačiek a kvalifikovali sa na MS v Dánsku. Tam nám potom Maroš Turek urobil radosť, keď v ruine splnil limit a umiestnil sa na 20. mieste.
Tento rok sme prvý krát prebrali organizovanie Dog Rescue. Na štart sme postavili dve trojčlenné družstvá a získali sme tretie miesto (I. Potančoková, K. Šarinová, K. Filípková s Dastym) a štvrté miesto (L. Weissová, J. Jurášková, V. Toholová s Dolly). Na M SR vo Varíne sme už tradične stáli „na bedni“, keď pre nás I. Potančoková s Dukom Obadove očko vybojovali titul Majster SR podľa IPOR RH FL A. Novinkou medzi tohtoročnými pretekami bol prvý ročník Preteku o pohár primátora mesta Ružomberok, kde sme samozrejme nemohli chýbať. Prvé miesto si odniesla opäť Iveta Potančoková a Duk. Na ďalších M SR tentokrát podľa PZ sme sa tiež nestratili: titul 2. vicemajster SR mládeže podľa PZ 1 sa stala Katka Filípková s Dastym a 2. vicemajstrom v kategórii dospelých podľa PZ 2 pre rok 2003 bola I. Potančoková. Na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej sa L. Weissová umiestnila v rámci SR na treťom mieste. Tento rok sme usporiadali troje medzinárodné IPOR skúšky a po prvý krát aj skúšky podľa nového národného skúšobného poriadku NSPZT. Medzi našimi aktivitami samozrejme nemohli chýbať 7. ročník detského preteku a LVT Šintava. Okrem súťaží sme sa zúčastnili aj dvoch ostrých pátracích akcií – niekoľkodňovej v Tomkách, kde sa nám bohužiaľ stratenú osobu nepodarilo dohľadať a jednodňovej v okolí Trnavy, ktorá sa skončila pozitívnym nálezom. Sezónu sme uzavreli vyhodnotením päťkolového preteku, ktorý vyhrala Janka Mácsadiová s Bakom, druhá bola K. Šarinová so Scoobou a tretia M. Babková s Ronym.


Lavínové sústredenie Tále, 19. – 23.2.2003

Lavínového sústredenia na Táloch sa zúčastnilo 13 účastníkov: 6 zo Slovinska, 2 z Malackej kynologickej záchranárskej brigády, 5 z  Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády
Na záver sústredenia sa konali skúšky:
22.2 skúšky podľa NSPZT SR – skúšku zložilo úspešne 6 účastníkov, ktorí dosiahli 1. stupeň SPZP-L1
23.2 skúšky podľa IPOR – zo 6 zúčastnených skúšku úspešne zložili 4 záchranári, z toho 3 zo Slovinska


DOG RESCUE Bratislava 2003

25. – 27. 4. 2003 sa v Bratislave uskutočnil IV. ročník Dog rescue. Predchádzajúce ročníky organizovala Malacká záchranárska brigáda, ktorá tento rok odovzdala tradíciu tohto zaujímavého preteku do rúk bratislavských záchranárov. Koncepcia preteku bola opäť poňatá ako cvičenie trojčlenných družstiev, avšak s niekoľkými inováciami oproti minulým ročníkom. Prihlásilo sa 7 družstiev zo Slovenska a jedno družstvo z Česka. Program cvičenia bol zverejnený až pri registrácii účastníkov v piatok večer, takže až do poslednej chvíle nikto nevedel do čoho ide. Po oficiálnom otvorení a vylosovaní štartovacích čísel, čakala na pretekárov prvá disciplína – nočné vyhľadanie v lese. Vyhľadávalo sa v rojnici, počet nezvestných osôb nebol dopredu známy, časový limit bol 20 minút. S každým psovodom išiel jeden asistent, ktorý hodnotil prácu psa a zároveň usmerňoval psovoda v neprehľadnom teréne. Tma sa ukázala byť väčším problémom pre psovodov ako pre psov, čo sa prejavilo spomaleným postupom po trase, a tým pádom väčšina družstiev nestihla prehľadať celú vytýčenú plochu v stanovenom limite. Neprehľadný terén a pre väčšinu psov nová skúsenosť vyhľadávania v rojnici spôsobili, že ani jedno z družstiev nenašlo všetkých šesť nezvestných osôb. Najlepšie si v tejto disciplíne počínalo družstvo BKZB 2, ktorému sa podarilo „zachrániť“ štyroch stratených. Priemer sa pohyboval okolo troch nájdených osôb na jedno družstvo, čo dokazuje, že v tejto disciplíne je čo doháňať.
V sobotu bola vyhlásená nepretržitá pohotovosť pátracích družstiev a na ráno zvolal organizačný tím poradu veliteľov družstiev, na ktorej boli zverejnené podrobnosti o stratenej osobe. Každé družstvo obdržalo vlastný príbeh s podrobnou mapou a pokynmi (v prílohe), cieľom bolo nájsť a zachrániť stratenú osobu, časový limit bol 5 hod., čo predstavuje hranicu schopnosti a možnosti aktívneho hľadania. Potom sa v doprovode osoby z rodiny nezvestnej osoby, každé družstvo vybralo na určenú trasu, ktorá mala v priemere 7 km. Táto disciplína sa ukázala ako najnáročnejšia na kondíciu psov, ale aj psovodov. Keďže figurant bol až na konci trasy, čo samozrejme nikto nevedel, bolo potrebné prehľadať celý 7 km dlhý úsek. Úspešnosť závisela hlavne od skúseností psovodov, ktorí museli taktizovať a rozložiť si rozumne svoje sily. Nájdením nezvestnej osoby však starosti záchranárov nekončili, pretože bolo potrebné podať prvú pomoc a zabezpečiť transport zraneného do nemocnice. No a nakoniec sa ešte kontrolovala povinná výstroj, ktorú každý poriadny záchranár musí mať vždy pri sebe. Všetko pozorným okom sledovala osoba z rodiny nezvestného, z ktorej sa nakoniec vykľul asistent hodnotiaci výkon družstva. A samozrejme ešte cesta naspäť na východzí bod k autám, čo s plnými batohmi a v poriadnom výpeku nebola „sranda“. 50 % úspešnosť (štyri družstvá našli stratenú osobu), ktorá by sa niekomu mohla zdať slabá, sa za daných podmienok ukázala ako celkom pekný výsledok.
Večer po priebežnom zhodnotení výsledkov sa rozprúdila zábava, ktorá pokračovala do skorých ranných hodín. Tu sa položili základy úspešnej spolupráce s našimi českými susedmi, ktorým treba aj touto cestou poďakovať za ich ochotu a ústretovosť.
Ráno už na štartujúcich čakala ďalšia disciplína – vyhľadávanie v ruinách. Počet nezvestných osôb bol opäť neznámy, hľadalo sa na ploche cca 200×300 m, kde rozpadnuté rodinné domy simulovali miesto prírodnej katastrofy. Časový limit tento krát nebol presne stanovený, taktika a rozdelenie terénu záviseli na samotných psovodoch. Táto disciplína sa ukázala ako najúspešnejšia, priemer bol 4 nájdené osoby z piatich. Najlepšie si počínali záchranárky z Trnavy, ktoré v najkratšom čase našli všetky zavalené osoby.
Poradie na výsledkovej listine ovplyvnila hlavne cvičná pátracia akcia, ktorá bola bodovaná najvyššie. Na prvých štyroch miestach sa umiestnili družstvá, ktoré úspešne dohľadali nezvestnú osobu. Spolu s vysokými bodmi v ruine zabezpečila ukážková cvičná akcia prvé miesto družstvu Traja veteráni z Trnavy, v zložení Nataša Hypíková s Doxou, Eva Vávrová s Arivalom a Iveta Vávrová s Maxom. Na druhom mieste sa umiestnili záchranári z Malackej brigády pod vedením skúseného psovoda a úspešného reprezentanta Milana Schvarzbachera s Adym, ktorému výdatne pomáhali Jozef Vaško s Corou a Jozef Klučár s Keksíkom. Tretie miesto vybojovalo družstvo BKZB2, v zložení Katka Filipková s Dustym, Katka Šarinová so Scoobou a Iveta Potančoková s Tukym. Družstvo BKZB1 (Lenka Weissová a Rony, Janka Jurašková a Donka, Nika Toholová a Dolly) bolo tiež jedným zo štyroch družstiev, ktoré našli na cvičnej akcii nezvestnú osobu, za čo si zaslúžili štvrté miesto. Za zmienku stojí aj družstvo Krvavé zuby, ktoré bolo zložené len z dvoch psovodiek z rôznych brigád, a ktoré aj napriek personálnemu oslabeniu dokázalo udržať krok s ostatnými trojčlennými družstvami.
Na tomto mieste treba poďakovať všetkým členom SČK – BKZB, ktorí pre organizačné zaneprázdnenie nemohli pretekať, ako aj Policajnému prezídiu a RNDr. Vladimírovi Ďurišinovi, ktorí nemalou mierou pomohli pri realizácii celého podujatia. Ďakujeme aj všetkým sponzorom, ktorí venovali vecné ceny: Šofranko, TCHIBO, Trek sport,PROPURI.
Na záver možno skonštatovať, že akcia splnila svoj účel a dôkladne preverila pripravenosť psovodov a schopnosti psov. Nezostáva iné, len čakať na ďalší ročník a tešiť sa, aké nové výzvy so sebou prinesie.


MSR Varín, 1. – 3.5.2003

1.– 3. mája 2003 sa vo Varíne uskutočnili VI. Medzinárodné majstrovstvá SR. Súťažilo sa na ploche, v ruine a v pachových prácach podľa Medzinárodného skúšobného poriadku stupňa A. Celkovo bolo  prihlásených 55 psovodov zo Slovenska, Česka a Slovinska, z toho na ploche 28, v ruinách 21 a na stope   6 pretekárov. Za BKZB sa zúčastnili tri psovodky – na ploche Helena Pavlíková – Gíčová s Tinkou  a Iveta Potančoková s Tukym a na stope Lenka Weissová s Ronym.
Príchod, prezentácia a tréning boli naplánované na štvrtok. Súťažilo sa celý deň v piatok a v sobotu doobeda. Počasie bolo väčšinou slnečné a veľmi teplé, z čoho sa tešili hlavne diváci, menej už psovodi a psy, ktorých teploty okolo 28 ºC poriadne preverili. Poslušnosť a obratnosť sa cvičili priamo v areáli autokempingu, kde bolo ubytovanie a špeciálne  práce prebiehali na pracoviskách v blízkom okolí. Ako prvá nastúpila v piatok na obratnosť Lenka. Rony predviedol svoj štandardný bezchybný výkon bez skoku do diaľky, na ktorý jeho telesné dispozície nestačia  a pán rozhodca Staněk z ČR mu zadal 44 bodov. Ďalšia nastupovala Hela s Tinkou na poslušnosť. V riadnom  „výpeku“ baby  zabojovali a zaslúžene dostali od p. Gerbeca zo Slovinska pekných 41 bodov. Zhruba v tom  istom čase sa už Tuky s Ivetou „pachtili“ po lese, ktorý síce nebol veľmi hustý, ale zato poriadne do kopca. Za drobné chyby psovoda a nadmerný temperament psa im p. Mažári zobral 10 bodov, a tak vcelku spokojní odchádzali z lesa so 190 bodmi. Ďalšie disciplíny mali hladký priebeh, Rony za vyrovnaný výkon na poslušnosti dostal 43 bodov, rovnako ako Tuky, ktorý väčšinu bodov stratil opäť za svoj „trochu“ výraznejší temperament. Perfektný výkon predviedla Tinka v lese, kde za pár minút našla a vyštekala všetkých figurantov a rozhodcovi nezostávalo iné len jej nadeliť 193 bodov. Piatok sa skončil výbornou zábavou, o ktorú sa postarali hlavne trnavskí záchranári, a ktorú prerušil až riadny lejak.
Sobota sa pre „bratislavákov“ nezačala veľmi optimisticky, keď Tinka evidentne unavená z predchádzajúcich dvoch dní nesplnila limit na obratnosti, a tým pádom sa nedostala do celkového hodnotenia. Napriek Helinmu počiatočnému sklamaniu, nakoniec odchádzali s dobrým  pocitom z krásnej špeciálky a poslušnosti a veľkým „chtíčom“ dokázať na najbližšom preteku, že majú na to, aby sa umiestnili poriadne vysoko. Tuky na obratnosti podal slušný výkon, najväčšia bodová strata bola ako obvykle  za méty, kde sa Tuky rozhodol ignorovať poslednú métu, čo mu vynieslo 44 bodov. Potom sa s očakávaním čakalo  na Lenkin návrat zo stopy. Rony sa však rozhodol, že A-čková stopa je pre neho príliš jednoduchá, a tak na prvom lome išiel hľadať niečo zaujímavejšie. Keď mu však Lenka dohovorila a naviedla ho znovu na stopu, s malými nepresnosťami bez problémov došiel až na koniec stopy. Pravidlá sú však neúprosné a p. Gajdoš ohodnotil Ronyho prácu len po prvý lom na 27 bodov. Tesne pred vyhodnotením začalo poriadne liať a tak boli usporiadatelia nútení improvizovať a presunúť vyhodnotenie do blízkeho motorestu. Po menších problémoch s rátaním bodov boli vyhlásené výsledky v jednotlivých disciplínách. Pre BKZB vybojovala štvrté miesto medzinárodne a  prvé miesto v rámci Slovenska,  a tým aj titul Majster SR 2003 Iveta Potančoková a Duk Obadove očko. Ale aj Hele a Lenke patrí vďaka za vzorné reprezentovanie brigády. Celkovo možno konštatovať, že v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne sa nemusíme za naše výkony hanbiť, čo sme dokázali už na mnohých medzinárodných pretekoch.


7. ročník Ružinovského preteku o najposlušnejšieho psíka SČK – BKZB

SČK – BKZB usporiadala 1.6.2003 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí už 7. ročník Ružinovského preteku o najposlušnejšieho psíka. Deti súťažili v dvoch kategóriách: A – od 6 do 10 rokov a B – od 11 do 15 rokov. Prihlásených bolo 10 detí v kategórii A a 15 detí v kategórii B. V obidvoch kategóriách sa preskúšavala ovládateľnosť štvornohých chlpáčov, aj keď niekedy nebolo celkom jasné, či cvičí dieťa so psom alebo naopak. Tento rok bola návštevnosť ovplyvnená silným raňajším dažďom, a aj keď sa počas samotného preteku usporiadateľom podarilo „vybaviť“ vcelku teplé a miestami dokonca slnečné počasie, návštevnosť bola nižšia ako po iné roky. Napriek tomu sa však podarilo zorganizovať peknú akciu, ktorá množstvom súťaží a hlavne cien pomohla spestriť MDD bratislavským deťom.
Po prezentácii a veterinárnej kontrole predviedli členovia BKZB ukážky poslušnosti, ako aj športovej a záchranárskej kynológie.
Potom prišlo na rad meranie síl..
Po skončení jednotlivých disciplín prišla na rad kultúrna vložka v podobe detského tanečného súboru. a po krátkej prestávke sa rozbehli jednotlivé súťaže. Deti z A kategórie si zmerali sily v hode loptičkou na cieľ, a potom deti dostali možnosť nakresliť svojho štvornohého kamaráta. Na záver sa ešte robil tzv. rozstrel medzi víťazkami oboch kategórií o celkového víťaza preteku, ktorým sa po ťažkom boji stala Sandra Hinerová s Nikitou.
Spoločnou disciplínou pre obidve kategórie bola súťaž o najrýchlejšieho psíka.
B kategória starších detí mala na programe náročnejšie disciplíny, ako beh v jednej ruke s vajíčkom na lyžičke a v druhej ruke so psom na vodítku a skok vo vreci.
Víťazi všetkých disciplín boli, ale aj tí, ktorým šťastie menej prialo, neodchádzali s prázdnymi rukami.

Víťazi kategórie A:
1. Danka Nagyová a Lila
2. Michal Bendel a Luky
3. Monika Molnárová a Blacky
Víťazi kategórie B:
1. Sandra Hinerová a Nikita
2. Jindřich Crhan a Fram
3. Janka Tylešová a Nero
Na záver ostáva už len poďakovať sponzorom tohtoročného preteku, spoločnostiam: Alacatel, Tchibo, Microsoft, SAS Institute, Royal Canin, Skama, Treksport, MVDr. Matuškovej a rodine Balogovej.


Pretek o pohár primátora Ružomberku

V dňoch 28. – 29. 6. 2003 sa v Ružomberku konal Pretek o pohár primátora podľa PZ 1. V sobotu ráno sa na miestnom cvičisku zaprezentovalo všetkých 16 prihlásených psovodov. BKZB zastupovali dve psovodky – Janka Mácsadiová s Apačom Polícia a Iveta Potančoková s Dukom Obadove očko.
Pretek zahájila p. Andrea Adamčiaková, ktorá predstavila organizačný tím a p. Holdoša, ktorý celý pretek posudzoval. Potom už prvých osem pretekárov vyrazilo na stopy, ktoré boli našľapané na neďalekých pasienkoch vo vysokej tráve. Poobede bolo naplánované plošné vyhľadávanie, ktoré prebiehalo v tesnej blízkosti terénov na stopy. Ako prvá od nás nastupovala Janka s Bakom, ktorý v krátkom čase objavil a suverénne vyštekal figuranta, rozhodcovi sa však nepozdávalo Jankine rozdelenie terénu a tak im nadelil 38 bodov. Potom bol na rade Tuky, ktorý si za bezchybnú prácu odniesol rovných 40 bodov. Po skončení plošného vyhľadávania sa pretekári presunuli na skládku v blízkosti kameňolomu, kde boli priestory určené na vyhľadávanie v ruine. Báčik opäť takmer okamžite našiel figuranta, nachvíľu sa však išiel presvedčiť, či sa k nemu nedostane z inej strany, čo ho stálo stratu polovice bodov za označenie a Janka trochu sklamaná odchádzala z ruiny so 70 bodmi. Tuky mal svoj deň aj v ruine, chybou psovoda pri rozdelení terénu však prišiel o tri body, ale za výsledných 87 bodov sa hanbiť nemusel.Prvý deň preteku sa skončil sľubovaným gulášom vedúceho liptovskej brigády, ktorý skutočne stál za to (teda ten guláš samozrejme). Po krátkom posedení sa pretekári rozišli zbierať nové sily na ďalší deň.
V nedeľu už od skorého rána bežali prvé poslušnosti. Tento krát išiel ako prvý na „pľac“ Tuky, ktorý svoje prvé dva body stratil ako obvykle za obťažovanie pri chôdzi a ešte jeden bod za predbiehanie na kladine a získal tak výsledných 67 bodov. Po prvej osmičke poslušností boli na rade stopy. Oproti predchádzajúcemu dňu boli terény sťažené mnohými prechodmi z vysokej do nízkej trávy, ktorú stihli ešte v sobotu pokosiť. Báčik správne „naštartovaný“ sa vrhol na nášľap, bezchybne zvládol prvý úsek aj lom, na druhom úseku perfektne vyriešil prechod, ktorý ho však trochu rozhádzal a pri ďalšom prechode sa už nevedel skoncentrovať a zamotal sa. Kvôli malému nedorozumeniu medzi kladačom a rozhodcom, sa mu podarilo prejsť do susednej stopy, ktorú zasa bezchybne absolvoval až k nášľapu a rozhodca sa rozhodol dať mu ešte druhú šancu v podobe náhradnej stopy. Tukymu sa vďaka jeho chuti stopovať podarilo dokončiť trochu kurióznu stopu takmer bez chyby, čo mu vynieslo 99 bodov. So 193 bodmi sa tak stal víťazom preteku. S napätím sme čakali na náhradnú Báčikovu stopu. V ťažkom teréne a na pravé poludnie „vyčuchal“ úžasných 95 bodov a všetkých presvedčil, že na stopách ešte nepovedal svoje posledné slovo. Po presune na cvičisko sa pokračovalo v poslušnosti, kde Janka s Bakom ukončili svoje úspešné pôsobenie na svojom premiérovom záchranárskom preteku, keď za trochu váhavý prechod kladinou a pomalšie zaľahnutie na skoku ďalekom stratili dva body a celkovo tak získali na poslušnosti 68 bodov. V celkovom hodnotení sa tak s 271 bodmi prebojovali na 6. miesto, čo do budúcnosti určite sľubuje zaujímavú pretekársku kariéru tejto sympatickej dvojice.


9. Majstrovstvá sveta IRO vo výkone záchranárskych psov 3. – 6. júla 2003 Frederikssund, Dánsko

Celoročný poctivý tréning slovenských psovodov záchranárov vyvrcholil rovnako jako po iné roky aj tento rok Majstrovstvami sveta IRO vo výkone, ktoré týmto vstúpili do svojho deviateho pokračovania. Ich tohtoročným dejiskom sa stalo malebné mestečko na severozápade Dánskeho kráľovstva a po prvý krát v histórii sa na usporiadaní podieľali dve krajiny a dve záchranárske organizácie spoločne. Tohtoročné Majstrovstvá sveta IRO boli výsledkom vzájomnej snahy Redningshunden Danmark (RDA) a švédskeho Svenska Brukshundklubben (SBK). Na adresu usporiadateľov je treba hneď v úvode vzniesť patričnú chválu. Svojej úlohy sa zhostili nadmieru zodpovedne, výsledkom čoho boli preteky vysokej úrovne. Majstrovstvá sveta začali, pokračovali a aj skončili v pokojnom duchu, organizovane a predovšetkým zanechali v návštevníkoch pocit veľkej spokojnosti! Poniektorí z nás, ktorí už zažili atmosféru niekoľkých podobných akcií, zhodne skonštatovali, že usporiadatelia sa pripravili vskutku na všetko, takže to celé ináč než perfektne ani nemohlo dopadnúť.
Tohtoročného svetového šampionátu sa zo Slovenska zúčastnili dve záchranárske organizácie, ktoré sú členmi IRO. Mimochodom International Dog Rescue Organisation (IRO) slávi tento rok 10. výročie svojho vzniku, čo sa zákonite prenieslo aj do atmosféry týchto Majstrovstiev sveta. V značnej miere totiž prebiehali v slávnostnom duchu tohto výročia. Nehovoriac o tom, že práve IRO malo nad celým podujatím záštitu. Vráťme sa ale k našim dvom národným družstvám…
Prvé družstvo pod hlavičkou SKJ tvorili:
Ing. Milan Schvarzbacher ako vedúci družstva, Eva Vávrová s nemeckým ovčiakom Arival, Helena Pavlíková – Gičová s nemeckým ovčiakom Chitta Betkin dvor, Lenka Weissová s krížencom Rony, Michal Danek s labradorským retrieverom Cindi di Dranel, Ing. Maroš Turek so zlatým retrieverom Tara Avalanche.
Ďalším zástupcom našich farieb bola organizácia Dog Rescue Slovakia – Zväz kynologických záchranárskych brigád SR v zložení: Alena Murgašová vedúca družstva a psovod v jednej osobe, ktorá pretekala s belgickým ovčiakom tervueren Betty – Lou Sixty Six, Denisa Fazekašová s border kóliou Arnica Black Thunderbolt, Jana Šikulová s nemeckým ovčiakom Boss Čierny Ónyx, Jana Koctúrová s veľkým bradáčom Aska Vatikán.
Jednotlivý psovodi so svojimi psami pretekali v ľubovolných kategóriách, na ktoré sa pripravovali. A ako to dopadlo?
Stopa (RH F B)
Práve v tejto disciplíne sme tento rok nemali žiadne zastúpenie. To však ale neznamená, že sa jej žiadna so slovenských záchranárskych organizácií nevenuje. Žiaľ, psovodi, ktorí nám kedysi v tejto kráľovskej disciplíne robili dobré meno, prišli o svojich vycvičených zverencov. Neostáva nám teda nič iné len dúfať, že sa Vladimírovi Polakovičovi (SKJ) a dvojnásobnému prvému vicemajstrovi sveta Igorovi Podmanickému podarí nadviazať na predošlé úspechy aj so svojimi novými psami.
Vyhľadávanie v lese (RH FL B)
Priestor na vyhľadávanie v lese bol na tohtoročných majstrovstvách vybraný s evidentným dôrazom na komplikovanosť. Treba povedať, že nebol vôbec jednoduchý… Veľká plocha vojenského cvičiska, ťažko prístupné časti lesa a rôznorodosť porastu narobili psovodom a hlavne ich psom nemalé starosti. Keď k tomu prirátame ešte dážď, chlad severského Dánska a sem-tam zradný vietor od mora, niet divu, že sme po vyhodnotení mohli konštatovať len 18 splnených limitov v lese z celkového počtu 42 účastníkov tejto disciplíny.
Slovensku urobila veľkú radosť reprezentantka SKJ Eva Vávrová s nemeckým ovčiakom Arival. Táto dvojica našla 4 osoby z piatich možných, za čo získali 158 bodov z 200 a splnili 140 bodový limit. Po úspešnom zvládnutí limitu na poslušnosti (42 bodov) a obratnosti (47), sa nakoniec zaradili na veľmi pekné 10. miesto s celkovým ziskom 247 bodov

Vyhľadávanie v ruinách (RH T B)
K tejto špeciálnej disciplíne treba v prvom rade spomenúť perfektnú prípravu ruín. Organizátori ich umelo vytvorili na ohradenom mieste s možnosťou sledovať dianie a výkon záchranárskeho tímu z neďalekého kopca. Ďalej treba uviesť, že na rozlohu ani charakter nebola táto ruina príliš náročná, ale dosť nezvyklé pre psov boli hlučné rušivé vplyvy: zvuky strojov, výstrely z pištole kaliber 9 mm, dymiace ohne a množstvo náhodne sa pohybujúcich osôb.
Slovensko malo medzi ruinami štvornásobné zastúpenie. Troch psovodov z Dog Rescue Slovakia a jedného z SKJ. Konečné výsledky tejto disciplíny dopadli pre nás nanajvýš príjemne, veď dvaja Slováci mali to šťastie splniť limit a umiestniť sa. Vynikajúce 6. miesto Denisy Fazekašovej so sučkou border kólie Arnica Black Thunderbolt (získali 188 bodov), je znakom veľmi dobrej metodiky výcviku. Nás môže len tešiť, že táto mladá sučka, ktorej tieto majstrovstvá boli mimochodom premiérou na vrcholových podujatiach, dosiahla takýto kvalitný výkon! Pochvalné slová si zaslúžia tiež Ing. Maroš Turek so sučkou zlatého retrievera Tara Avalanche. Ich výkon v ruinách mal hodnotu 141 bodov a celkové 20. miesto.
Ostatným slovenským reprezentantom z oboch organizácií sa v lese a ani v ruinách veľmi nedarilo. Napriek neúspechu je však nutné im poďakovať za ich nasadenie a chuť podať najlepší výkon. Svojím vystupovaním a športovým správaním jednoznačne neurobili hanbu slovenskej záchranárskej kynológii.
Poďakovanie patrí aj Medzinárodnej záchranárskej organizácii IRO, ktorá finančne podporila obidve slovenské družstvá, aby sa mohli týchto majstrovstiev zúčastniť a v neposlednom rade tiež sponzorom našej výpravy U.S. Steel Košice v zastúpení pánmi Christopherom a Jurom a spoločnosti Masterfoods zastúpenej Martinom Necpálom.
9. Majstrovstvá sveta IRO 2003 máme teda za sebou. Nasleduje opäť ten známy kolotoč tvrdej prípravy na 10. ročník, ktorý sa bude konať začiatkom júla budúceho roku v nemeckom meste Wittstock.
Autor: Ing. Milan Schvarzbacher
(Videa)
Hodnotenie družstiev
1.      SKV – KHD Rakúsko – 84 bodov
2.      RDA Dánsko – 63 bodov
3.      REDOG Švajčiarsko – 52 bodov
9.   DOG RESCUE SLOVAKIA – 15 bodov
13. SKJ Slovensko – 7 bodov


LVT Šintava 2003

Prvý augustový týždeň (3. – 10. 8.2003) sa konal už tradičný letný výcvikový tábor v Šintave. Okrem členov BKZB sa ho zúčastnili aj členovia záchranárskych brigád z Malaciek, Trnavy a Humenného. V Šintave sme už štvrtý rok po sebe našli ideálne podmienky na trénovanie „záchranárčiny“. Futbalový štadión, na ktorom sme cvičili poslušnosti sa nachádza priamo v areáli, kde sme boli ubytovaní, terény na stopy a les sú hneď za plotom areálu a sereďský bývalý kaštieľ, kde sa trénovali ruiny je vzdialený cca 2 km. V ústrety nám vyšli aj miestne úrady v Seredi a Šintave, ktoré nám povolili voľný pohyb po kaštieli aj po okolitých poliach a lesoch.
S výcvikom sme začali už v nedeľu, rozdelení do dvoch družstiev sme trénovali každý deň až do štvrtka, kedy sa začali prípravy na skúšky podľa národného skúšobného poriadku. Na skúšky sa prihlásilo spolu 14 psovodov (7 na SNPZS, 5 na SVZM a 2 na SVZP – R1). Skúška národnej pohotovostnej záchranárskej skupiny sa začala nočným vyhľadaním v ruine. Zavalenú osobu úspešne dohľadali traja psovodi zo siedmich zúčastnených. Nočné vyhľadanie končilo okolo druhej hodiny ráno a o piatej sa už šľapali prvé stopy na skúšky všestranného záchranárskeho minima. Z celkového počtu päť zúčastnených splnili limit štyria psovodi, ktorí ďalej úspešne absolvovali aj poslušnosti, obratnosti a špeciálne cviky. Skúšku SVZP – R1 úspešne absolvoval jeden psovod. Skúška pohotovostnej záchranárskej skupiny pokračovala vyhľadaním v lese, ktoré však bolo prerušené ostrou pátracou akciou. Z dôvodu účasti na ostrej akcii odstúpili šiesti psovodi zo skúšky NPZS, jeden psovod z MKZB pokračoval a úspešne skúšku dokončil. Po dohľadaní dvoch stratených osôb v lese psovod so psom absolvoval 5 km pochod, na konci ktorého nasledovalo opäť vyhľadanie v lese s jedným figurantom. Potom sa psovod so psom presunul ďalších 5 km pešo do ruiny, kde naňho cca po hodinovom oddychu čakali ešte traja figuranti. Treba ešte podotknúť, že práce v lese začínali okolo 10,00 hod., trasa pochodu viedla po hrádzi, takmer bez tieňa a teplota sa pohybovala okolo 33 ˚C. V týchto podmienkach podala dvojica Jozef Vaško a Cora takmer heroický výkon, za čo si vyslúžili obdiv všetkých zúčastnených.
V sobotu sa konali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR (1x RH–E, 1 x RH–F–A, 1 x RH–FL–A, 1 x RH–FL–B, 1 x RH–T–A, 1 x RH–T–B). Úspešne boli zložené len skúšky RH–E a RH–F–A. Pod malú úspešnosť sa podpísali vysoké teploty a evidentná vyčerpanosť psov po celotýždňovom zaťažení. Napriek tomu však máme za sebou opäť jednu dobre zorganizovanú akciu s dlhoročnou tradíciou, na ktorej sa na budúci rok určite všetci radi zídeme.


Majstrovstvá SR záchranárskych psov 2003

Nadväzujúc na tradície Zväzarmu poriadať Majstrovstvá záchranárskych psov už v marci 1990 iniciačná skupina kynológov – záchranárov založila Asociáciu cvičiteľov záchranárskych psov SR, ktorá pravidelne každoročne poriada Majstrovstvá SR záchranárskych psov v klasických disciplínach v kategóriách mládeže a dospelých, ktoré od roku 1993 prebiehajú podľa Skúšobného poriadku záchranárskych psov ACZP SR. V tomto roku XI. M SR ZP v klasických disciplínach už po piatykrát z poverenia ACZP SR poriadala Jablonická kynologická záchranárska brigáda v dňoch 12. – 14.9.2003 na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA v kategóriách mládeže podľa skúšky PZ 1 a dospelých podľa skúšky PZ 2.
Všetkých 18 prihlásených súťažiacich z Jablonice, Malaciek, Bratislavy, Handlovej, Žiliny, Lučenca a Košíc aj nastúpilo na tieto majstrovstvá. Za priaznivého počasia súťažilo 18 tímov (psovodov so psami) v časovo a pracovne veľmi náročných disciplínach. Na poliach v okolí obce Jablonica prebiehali pachové práce (stopy – rozhodca Miroslav Mažári), na konci ktorých psi označovali nájdenú osobu. Súčasne na Kynologickom cvičisku ZKJ prebiehali cviky poslušnosti (rozhodca Jaroslav Sitarčík) so špecifickými cvikmi (napr. prechod skupinou osôb, horiacim priestorom a inými). Po krátkej obedňajšej prestávke súčasne prebiehali dve disciplíny – vyhľadávanie ukrytých osôb v lese Malých Karpát (rozhodca M. Mažári) a ruinách v strojovom parku PD Záhorie Jablonica (rozhodca J. Sitarčík). Po náročnom celodennom súťažení, krátkej večernej hygienickej prestávke a spoločnej večeri sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a odmenenie víťazov.
V kategórii mládeže: 1. miesto a titul Majster SR 2003 získala Jana Šrámková so psom VB INCREASE SPEED Triumetal, z KZB Žilina, 2. miesto: Tomáš Hajduk so psom MB BRIX Malé uško, z KZB Jablonica, 3. miesto: Katarína Filípková so psom krížencom DUSTY bez PP, z KZB Bratislava.
V kategórii dospelých: 1. miesto a titul Majster SR 2003 získal Anton Slepánek so psom MB BOCELLY ANDREA z Sardonu, KZB Handlová, 2. miesto: Mgr. Dana Tóthová so psom NO EGON od Agnežky, z KZB Ú.V.P. Košice, 3. miesto: Iveta Potančoková so psom NO DUK Obadove očko, z KZB Bratislava.
Na záver vyhodnotenia poriadatelia aj súťažiaci vyslovili poďakovanie vedeniu obce za finančnú pomoc a regionálnym podnikom a súkromným podnikateľom za materiálne príspevky. Vycvičenosť záchranárskych psov sa v prípadoch nutnosti využíva aj v praktickej činnosti pri vyhľadávaní zatúlaných a stratených osôb, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. MVDr. Ján Hamerlík riaditeľ M SR ZP Za BKZB: Ďakujeme neveľkému organizačnému týmu z KZB Jablonica pod vedením MVDr. Hamerlíka za perfektne zorganizovaný pretek s príjemnou atmosférou a tešíme sa na ďalšiu akciu organizovanú na pôde Jablonickej záchranárskej brigády.

2002

V roku 2002 sme už tradične „obehali“ všetky dostupné preteky. Na M SR sme opäť stáli na stupňoch víťazov, keď L. Weissová získala medzinárodne 2. miesto a v rámci SR titul 1. vicemajster podľa RH-FL-B. Na  Dog Rescue Malacky sme vyslali rekordný počet družstiev – štyri a opäť sme získali 1. miesto (Pavlíková, Weissová, Jurášková) a 3. miesto (N. Gajdošová, Katka Šarinová so Scooby a Jana Mácsadiová s Bakom). Na M SR PZ sa Janko Jamriška stal Majstrom SR mládeže podľa PZ 1, úspešní sme boli aj na Majstrovstvách sveta v Maďarsku, kde nás v ruine zastupoval Ľ. Hájko a na ploche V. Gajdošová, L. Weissová a H. Pavlíková – Gíčová, ktorá získala pekné 10. miesto. Ďalšou medzinárodnou akciou, ktorej sme sa zúčastnili, bol 8. Medzinárodný meeting v Brne, kde súťažili trojčlenné družstvá. Opäť sme nechýbali na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej (V. Gajdošová – 4. m.), už 6. ročník Ružinovského preteku sme zvládli na jednotku, letný tábor na Šintave sme ukončili skúškami PZ a IPOR. 5-kolový pretek vyhrala H. Pavlíková – Gíčová, druhá bola L. Weissová a tretia M. Babková s Ronym.
(Video MS Maďarsko, Smrekovica)

2001

Rok 2001 sme zahájili darovaním krvi v rámci akcie Valentínska kvapka krvi. Na M SR sa nám opäť zadarilo, Nika Gajdošová sa stala 1. vicemajstrom SR v plošnom vyhľadávaní a spolu s Lenkou Weissovou a Maťom Martišom získali aj tretie miesto v družstvách (za BKZB sa zúčastnili ešte Babková, Jurášková, Pavlíková, Hájko). Na Dog Rescue Malacky sa opakovala rovnaká situácia z minulého roka, keď naše družstvá obsadili prvé a tretie miesto. 1. miesto získalo družstvo: H. Pavlíková – Gíčová, L. Weissová a J. Jurášková a 3. miesto: Ľ. Hájko, V. Gajdošová a M. Martiš (tretie družstvo tvorili Kalužníková, Turek, Babková). Na Majstrovstvách sveta v ČR bojovali aj Ľ. Hájko v ruine, N. Gajdošová a L. Weissová na ploche. Práve Lenka svojím 13. miestom pomohla k získaniu 3. miesta Slovenskej Republiky v družstvách. V auguste sme sa zúčastnili Majstrovstiev Rakúska, kde spomedzi 56 účastníkov na ploche získala J. Jurášková krásne 7. miesto (za BKZB ešte Pavlíková, Gajdošová, Weissová). V septembri sme opäť bodovali na M SR podľa PZ, kde v kategórii dospelých podľa PZ 2 získala H. Pavlíková – Gíčová 2. miesto a teda titul 1. vicemajster SR (za BKZB ešte Gajdošová, Weissová, Potančoková)  a v kategórii mládeže podľa PZ 1 titul 1. vicemajster SR získal Ján Jamriška s Amonom. Svoje zastúpenie sme mali aj na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej (Martiš). Tento rok sme sa zúčastnili ďalšej ostrej pátracej akcie v spolupráci s políciou pri hľadaní nezvestného chlapca. A už tradične: 5. ročník Ružinovského preteku, letný tábor na Šintave ukončený skúškami PZ a IPOR a 5-kolový pretek – 1. miesto I. Potančoková a Duk Obadove očko, 2. miesto M. Babková s Ronym   a 3. miesto M. Babková a Betty.


Valentínska kvapka krvi

Týmto Vám oznamujeme, že aj záchranári zo Slovenska sa zúčastnili Vami zorganizovanej akcie ,,Valentínska kvapka krvi” v počte 20 ľudí, z ktorých 16-tim bola odobraná krv. Sme radi, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť a takto prispieť na záchranu ľudského života. Aj v budúcnosti sme ochotní darovať krv.
BRATISLAVA SČK – BKZB ACZP – SR: Gajdošová  Veronika, Pavlíková – Gičová  Helena, Turek  Maroš, Potančoková  Iveta, Lipovský  Vincent
TRNAVA KZS – SR: Vilém Jozef
ŽILINA KZS – SR: Hramec Jozef, Daňek Michal, Zubacký Milan, Konoško Lukáč, Magoč Ján
MALACKY ACZP – SR: Schvarzbacher Milan, Jursová Lucia, Timčo Stanislav, Adamko Ladislav
KOŠICE ACZP – SR: Semjan Michal


Pátracia akcia Bratislava, 7.2.2001

Dňa  07.02.2001 po  telefonickom  vyrozumení  sa  členovia  SČK – BKZB  zúčastnili  pátracej  akcie  v  počte  15  členov  v spolupráci  so  psovodmi  z  odboru  kynológie  PPZ.  Pátraciu  akciu  riadil  npr.  Alexander  Berek  a  zo  strany  ZKZ – SR  vedúci  riadiaceho  výboru  Ján  Póthe. Pátracia  akcia  prebiehala  v  zmysle  dohody  medzi  PPZ – SR  a  ZKZ – SR  z  roku  12/2000.
Dňa  07.02.2001  pracovali  psovodi  v  troch  družstvách  a  cieľom  akcie  bolo  prehľadať  lokalitu  povodia  Dunaja  po  obidvoch  brehoch.  Začiatok  akcie  bol  o  8,30  hod. –  ukončenie  akcie  o  15,00  hod.. Boli  prehľadané  lokality  povodia  Dunaja –  Ovsište  ,  povodie  Dunaja  –  Starý  most  a Prístavný  most  ,  chaty  ,  lokalita  kúpaliska  Lido  ,  lokalita  Nový  most  ,  Incheba  hotel  ,  Dunajský  les  –  lokalita  Pečňa  a  okolie  výpadovky  na  colnicu  s  Rakúskom  (  Berg  ).  Z  ľavého  brehu  Dunaja  bolo  vykonané  pátranie  v  okolí  Starého  mostu  a  Nového  mostu.  V  popoludňajších  hodinách členovia  policajneho  zboru  pátrali  v  okolí  konečnej  zástavky  autobusu  č.21 v Devínskej Novej Vsi , kde najväčší  predpoklad  ,  že  hore  menovaný  mohol  vystúpiť.
Členovia  ZKZ –  SR  v  počte  osem  psovodov   pokračovalo  v pátraní  dňa  10.02.2001  v  čase  od  9.00  hod.  do  15.00  hod.. Cieľom  pátrania  bolo  zamerať  sa  na  lokalitu  Devínska  Nová  Ves,  v ktorej Ľ. Morávek býval.  Bola prehľadaná  lokalita  D.N.V. a to konkrétne  pumpa  Slovnaft  pozdĺž  železničnej  trate  smerom  na  Devínske  jazero  až  po  rieku  Morava.  V opačnom  smere  pozdĺž  železničnej  trate  až  po  Technické  sklo  ,  pričom hlavný dôraz sa   kládol  v  časti  Štokeravska  vápenka  , v  okolí  firmy  Preskam  a  v okolí  Technického  skla .  Pri  pátraní  boli  prehľadané  i  súkromné  záhrady  a  chatky  v danej lokalite.  Ďalej  sa  prehľadala  lokalita  od  Sambergu  popri  Morave  až  po  hraničný  most  pred  osadou  Marchegg.
Dňa  11.02.2001  pokračovalo  pátranie  v  Devínskej  Novej  Vsi  od  lokality  Technické  sklo  pozdĺž  železničnej  trate  v  smere  na  Lamač  z  pravej  a  ľavej strany.  Bolo prehľadané  okolie  električiek  a  okolie  chatiek  pod  vrchom  Brižite.  Pátracia   akcia   dňa 11.02.2001  začala  o  9.00  hod.  a  bola   ukončená  po  zranení  niektorých   psov  o  13.00  hodine.  Tejto  akcie  sa   zúčastnilo osem   členov  ZKZ – SR.
Počas  pátracích  akcií  v  dňoch  07.02.2001  ,  10.02.2001  a  11.02.2001  neboli  zistené  žiadne dôkazy o výskyte horemenovaného v tejto oblasti.
Po  pracovnej  porade  dňa  11.02.2001  v  čase  od  15.00 – 16.00  hod.  sa  vedúci  pátracích  skupín  uzhodli  na  prípadnom  ďaľšom  postupe,  pri  ktorom  by  mala  byť  prehľadaná  lokalita  Zimného  Prístavu  v  štyroch  bazénoch,  ktoré  tomuto  prístavu  prislúchajú  avšak  na  toto  dohľadávanie  je  potrebné  povoliť  vstup  do  areálu  prístavu.
Pátracej  akcie  vo  všetkých  troch  dňoch  sa  zúčastnili  kynológovia  BRATISLAVSKEJ  KYNOLOGICKEJ  ZÁCHRANÁRSKEJ  BRIGÁDY.
Záver :  V marci 2001, takmer dva mesiace po zmiznutí, bolo telo nezvestného nájdené v Dunaji.
ZÚČASTNILI SA:
DŇA  07.02.2001   SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :   JÁN  PŐTHE, KATARÍNA  FAKANOVÁ, MIROSLAVA  BABKOVÁ, LUBOŠ  HÁJKO, MARTIN   MARTIŠ, HELENA  PAVLÍKOVÁ – GIČOVÁ, VLADIMÍR  POLAKOVIČ, LENKA  WEISSOVÁ, JANA  JURÁŠKOVÁ, DANIELA  BENOVIČOVÁ, IVETA  POTANČOKOVÁ, ZUZANA  KALUŽNÍKOVÁ, JŐRGEN  VARKONDA, VERONIKA  GAJDOŠOVÁ, MAROŠ  TUREK
DŇA  10.02.2001  SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :     JŐRGEN  VARKONDA, VLADIMÍR  POLAKOVIČ, HELENA  PAVLÍKOVÁ  –  GIČOVÁ, IVETA  POTANČOKOVÁ, JANA  JURÁŠKOVÁ, VERONIKA  GAJDOŠOVÁ, DANIELA  BENOVIČOVÁ,
DŇA  11.02.2001  SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :      JÁN  PŐTHE, KATARÍNA  FAKANOVÁ, MIROSLAVA  BABKOVÁ, LUBOŠ  HÁJKO, MARTIN  MARTIŠ, HELENA  PAVLÍKOVÁ – GIČOVÁ, DANIELA  BENOVIČOVÁ, VERONIKA  GAJDOŠOVÁ

2000

V roku 2000 sme mali zastúpenie na každom významnejšom záchranárskom preteku na Slovensku a prvý krát sme sa vybrali aj do zahraničia. Na M SR získala Lenka Weissová titul 2. vicemajster SR v plošnom vyhľadávaní, za BKZB sa ďalej zúčastnili: Hájko, Babková, Polakovič, Martiš a Benovičová. V máji sa konal prvý ročník Dog Rescue v Malackách, kde súťažili trojčlenné družstvá. Naše družstvo v zložení Ľ. Hájko s Lindou, Martin Martiš s Barym a Iveta Potančoková s Tukym vybojovali 1. miesto, na 3. mieste sa umiestnilo ďalšie naše družstvo: Helena Pavlíková – Gíčová s Tinkou, Lenka Weissová s Ronym a Janka Jurášková s Donkou a na 5. mieste skončili Benovičová, Kalužníková, Varkonda. Svojich zástupcov sme mali prvý krát aj na Majstrovstvách sveta v Rakúsku: Ľ. Hájko v ruinách a V. Polakovič na ploche. V septembri sme sa zúčastnili ďalšieho prestížneho zahraničného preteku – Intercup Humanity v ČR, kde Ľ. Hájko získal 3. miesto v ruine, H. Pavlíková – Gíčová 6. miesto na ploche a V. Polakovič 8. miesto taktiež v plošnom vyhľadávaní, ďalej sa za BKZB zúčastnili Weissová 14. miesto a Benovičová 20. miesto. Ďalší veľký úspech na nás čakal v Jablonici, kde sa konali M SR podľa PZ. Titul Majster SR podľa PZ 2 získala pre nás Veronika Gajdošová s Cleou a titul Majster SR mládeže podľa PZ 1 si zaslúžene odniesla Danka Benovičová a Cézar. Samozrejme sme nemohli chýbať ani na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej na Donovaloch (Hájko, Polakovič, Weissová, Martiš, Benovičová) a už takmer profesionálne sme zorganizovali 4. ročník Ružinovského detského preteku a letný výcvikový tábor na Šintave. Polícia pre nás zorganizovala cvičnú pátraciu akciu, ktorú sme im onedlho „vrátili“ a poriadne sme preverili ich štvornohých zverencov. Celoročný 5-kolový pretek vyhrala Mirka Babková s veteránom Ronym, druhé miesto patrilo Nike Gajdošovej a Clei a na treťom mieste sa umiestnila Iveta Potančoková s Tukym.
(Video MDD 2000)


Pátracia akcia Boleráz, 12.2.2000

Dňa 12.2.2000 o 16.00 hod. bola vyhlásená pátracia akcia po nezvestnom 9-ročnom Mariánovi Tichom , bytom Boleráz. Členovia SČK BKZB pátrali so psami po nezvestnom v mieste bydliska a okolí. O 18.30 hod. bol nezvestný nájdený za spolupráce polície aj miestnych občanov v obci Buková a následne bol odovzdaný matke.


Pátracia akcia Smolenice, 1.4.2000

01.04.2000 Bola vyhlásená pátracia akcia po stratenom maloletom chlapcovi. Nezvestný sa po niekoľkých hodinách našiel vo vedľajšej dedine.
Zúčastnení: Martin Martiš, Helena Pavlíková, Miroslava Babková, Ľuboš Hájko, Ján Pothe


Záznam zo simulovanej pátracej akcie, 20.3.2000

Záznam z pátracej akcie, konanej dňa 20.3.2000 v lokalite Petržalka, podnik Matador a.s.. Organizovanie akcie zabezpečila BKZB pre psovodov Prezídia policajného zboru zaradených do špeciálneho kurzu pre záchranárske práce.
Poslanie :  zdokonalenie spolupráce a vzájomné odovzdávanie si skúseností medzi psovodmi záchranármi PPZ a ZKZ-SR ( Združenie kynológov záchranárov- Slovenskej republiky) pred podpísaním dohody o našej spolupráci v rámci Slovenskej republiky a zahraničia.
Zúčastnení :  frekventanti základného špeciálneho kurzu v počte štyria, členovia BKZB v počte traja
Priebeh akcie : Dňa 20.3.2000 o 18°° hodine veliteľ BKZB Ján Pöthe vyrozumel pána  npor.Alexandra Bereka o pátracej akcii po dvoch osobách vo veku 15-18 rokov, ktoré sa stratili v lokalite Petržalka za objektom a.s. Matador. O 18 ° dorazili členovia PZ na Kopčiansku ulicu, kde boli bližšie oboznámený s horeuvedenou skutočnosťou. V mieste, kde boli menované osoby naposledy videné, sa našla stratená vreckovka jedného z nich. Na tomto mieste bol nasadený pes, ktorý vypracovával stopu cca 300 metrov dlhú smerom na Berg povedľa objektu a.s. Matador. Po tomto úseku pes vošiel do objektu cez poškodené oplotenie. Nakoľko sa za oplotením nachádzalo skladisko starých unimobuniek a priestor bol ťažko priechodný, musela sa stopa ukončiť a pokračovalo sa systémom voľného prehľadávania ( revír ).
Služobný pes, ktorý vypracovával stopu bol nasadený aj na revír. Obe osoby, ktoré boli ukryté v danom objekte, pes označil štekaním bez akéhokoľvek obťažovania. Ani jedna osoba nebola viditeľná či dostupná. Pes pracoval len podľa intenzity individuálneho pachu hľadaných osôb.
Záver : začiatok vypracovania stopy  18,45 – stiahnutie psa zo stopy 19,05
začiatok vyhľadávacích prác  19,10 – ukončenie akcie 19,40
Po ukončení simulovanej pátracej akcie prebehla konzultácia celého postupu práce.Akcia prebehla úspešne dohľadaním stratených osôb, psovodi sa správali disciplinovane, nedošlo k žiadnym zraneniam prítomných.

1999

Rok 1999 sa niesol v znamení ničivých zemetrasení. Spolu s ostatnými brigádami z celého Slovenska letela aj naša partia záchranárov v zložení Ľ. Hájko, Darina Kicová a Katka Fakanová pomáhať obetiam silného zemetrasenia v Turecku. Aj pri ďalších zemetraseniach v Turecku a na Taiwane pomáhali Ľubo a Darina  zachraňovať ľudské životy. Za obetavú a neľahkú prácu patrí im, a hlavne ich štvornohým priateľom veľká vďaka. Aj takýmto spôsobom sa nám podarilo upozorniť širokú verejnosť, že na Slovensku máme kvalitných psov, ktorí dokážu nielen vyhrávať na pretekoch, ale aj zachraňovať ľudské životy.

Na M SR získal Vlado Polakovič titul 1. vicemajster SR v pachových prácach, na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej sa Ľ. Hájko umiestnil na 3. mieste s najlepšou špeciálnou prácou preteku, v našich aktivitách nemohol chýbať Detský pretek a letné sústredenie na Bezovci. Novinkou tento rok bol 5-kolový pretek, ktorého úlohou je preverovať pripravenosť našich psov počas celého roka. Prvé miesto si vybojoval Vlado Polakovič s Maxom, na 2. mieste sa umiestnil Ľubo Hájko s Lindou a tretia bola Lenka Weissová s Ronym.
(Video Turecko 1999)

Správa o činnosti za rok 1999
BKZB sa v roku 1999 podieľala na nižšie uvedených akciách:
28.2.1999 Pátracia akcia po nezvestnom M. Bissovi: Dohľadaný po 3 hodinách. Zúčastnení:  Kicová, Pavlíková, Polakovič, Pöthe.
28.4.1999 Majstrovstvá SR – Jahodník: Zúčastnení: Hajko, Weissová, Kic – najlepšia špeciálka v lese, Babková – najlepšie pachové práce, Polakovič – 1. vicemajster SR.
30.7.1999 – 7.8.1999 LVT Bezovec
13.8.1999 Cvičná pátracia akcia v Trnave – organizátor KZS: Zúčastnení: Fakanová, Hajko, Polakovič
19.8.1999 Pátracia akcia Turecko Sakarya: Zúčastnení: Hajko, Kicová, Fakanová
25.8.1999 Memoriál O.K.Mistríkovej – Donovaly: Zúčastnení: Polakovič, Hajko – 3. miesto, Weissová
24.9.1999 Pátracia akcia Taiwan: Zúčastnení: Hajko
26.11.1999 Pátracia akcia Turecko Ducze: Zúčastnení: Hajko, Kicová
6.12.1999 Vyhlásanie výsledkov 5-kolového preteku SČK BKZB: Zúčastnení: 11 členov BKZB, 3 nečlenovia
1. miesto: Polakovič
2. miesto: Babková
3. miesto: Weissová

1998

Rok 1998 sme začali sústredením na Jahodníku, kde sa o niekoľko mesiacov mali konať prvé M SR podľa medzinárodného skúšobného poriadku. Ani na tejto akcii sme samozrejme nemohli chýbať, svoje zastúpenie sme mali na ploche a v pachových prácach. Práve na stopách sme dokázali, že aj napriek predchádzajúcim slabším rokom, máme ešte čo ukázať. Zuzka Kolušová s Kubisom sa medzinárodne umiestnila na treťom mieste a v rámci Slovenska získala titul Majster SR a Mirka Babková  (medzinárodne 4. miesto) si odniesla titul 1. vicemajster SR v pachových prácach pre rok 1998. V lete sme už tradične usporiadali Ružinovský pretek k MDD a letný výcvikový tábor na Bezovci, ukončený tento krát skúškami podľa skúšobného poriadku SĆK – BKZB. Na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej nás najlepšie reprezentoval Ľuboš Hájko s Lindou, ktorí spoločnými silami vybojovali 9. miesto. Na jeseň sme spolu s políciou pomáhali hľadať nezvestného chlapca z Bratislavy, ktorého sme našli hneď v prvý deň pátracej akcie, no bohužiaľ už bez známok života. Na záver roka sme usporiadali interný pretek v stopách, kde zvíťazil Vlado Polakovič s novou nádejou záchranárskej kynológie – Maxom.


Pátracia akcia

Dňa 9. 11. 1998 sa naša BKZB podujala po telefonickej žiadosti p. Rozembacha dohľadať nezvestného šestnásťročného Adama Drozdíka. Po vyrozumení OOPZ Petržalka – Juh a Mestskej polície sme začali pátrať so záchranárskymi psami v lokalite Veľký Draždiak. Spoluúčasť neodmietli ani obe policajné organizácie. Menovaného sme našli o 11,00 hod. v lesnom poraste za cestou na Rusovce, žiaľ už po smrti. Napriek tomu patrí vďaka walesspringerspanielovi Farukovi, ktorý nezvestnú osobu našiel. Ďalej prípad prevzala OOPZ.

1997

Rok 1997 sme už rozbehli naplno. 18. 03. sme sa začlenili do organizácie Slovenský červený kríž a zmenili názov na SČK – BKZB. Pri príležitosti MDD sme zorganizovali prvý ročník Detského preteku, ktorý odvtedy organizujeme pravidelne každý rok. Letné sústredenie bolo opäť v Jablonici, tento rok prvý krát aj so skúškami podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR. Na záver sústredenia sme stihli zorganizovať ešte cvičnú pátraciu akciu, ktorej sa zúčastnili aj trnavskí a jablonickí záchranári. Po ročnej odmlke sme sa zúčastnili na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej, kde Zuzka Kolušová v tvrdej medzinárodnej konkurencii získala pekné   7. miesto. A na jeseň sme zorganizovali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR.
(Videá MDD 1997)

1996

V roku 1996 sme získali v Ružinove nové priestory a založili nové cvičisko. Starosti okolo budovania „cvičáku“ poznačili aj tréningové a pretekárske aktivity, a tak bol tento rok na úspechy trochu chudobnejší. Napriek zaneprázdnenosti sme sa však stihli zúčastniť na cvičnej pátracej akcii v Jablonici, ktorú organizovala trnavská brigáda a kde naši psovodi dohľadali obidve stratené osoby, no a v lete sa už tradične konalo aj týždňové sústredenie, tento krát v Jablonici.

1995

Sezóna roku 1995 sa pre nás začala mimoriadne úspešne. Podarilo sa nám zorganizovať prvé kolo M SR podľa PZ 2 v Modre, kde sa naši členovia umiestnili na prvých troch miestach, a to v poradí: 1. miesto Vlado Polakovič s Bernom, 2. miesto Zuzka Kolušová s Kubom a 3. miesto Mirka Babková s Ronym. Druhé kolo sa konalo v obci Švehlár, kde naši opäť dokázali, že patria medzi slovenskú špičku a vybojovali 2. miesto (Z. Kolušová) a 3. miesto (V. Polakovič). V treťom kole sa podľa očakávaní opäť na popredných miestach umiestnili V. Polakovič a Z. Kolušová, čím potvrdili svoje kvality a zaslúžene sa stali tými najlepšími v rámci Slovenska: Vlado ako absolútny víťaz a tým aj Majster SR a Zuzka celkovo druhá, získala titul 1. vicemajster SR podľa PZ 2. Z letného  sústredenia na Zochovej chate odchádzali ďalší dvaja naši psovodi s úspešne zloženými PZ skúškami.

1994

Dňa 02.02.1994 sa konala zakladajúca schôdza Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (BKZB). Prvé kontakty a skúsenosti sme začali zbierať na sústredení v obci Cerová, na ktoré sme boli pozvaní ako novovzniknutý záchranársky subjekt a kde sme dostali aj prvú možnosť absolvovať skúšky podľa národného skúšobného poriadku PZ. V tomto roku sme sa zúčastnili aj trojkolových Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v Lučenci, Medzeve a Zbynove. Prvý letný tábor ukončený skúškami PZ sme zorganizovali na Borinke. V tomto roku prišli aj prvé úspechy, keď sa Vlado Polakovič na Memoriáli MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej umiestnil na 2. mieste.