Fáza 4 – zázemie

  • 19.4.2019 – na Veľkonočný piatok sme opäť brigádovali – presunuli sme výškový úkryt k bunke, dokončili tmavú miestnosť na vyhľadávanie, vyrobili rebrík do vysokej skruže a opravovali niektoré úkryty a prekážky.
  • 31.3.2019 – búrali sme priečku v bunke, dopĺňali lavice a stoly na sedenie, opravovali prekážky, budovali nové úkryty.
  • 8.3.2019 – doviezli sme unimobunku, ktorá bude slúžiť ako zázemie počas akcií, ale zároveň ju budeme využívať aj ako tmavé priestory na nácvik
    vyhľadania osôb.

Štvrtú fázu projektu podporili:

logo strojbal