Fáza 4 – zázemie

  • 19.9.2021 – opäť sme doplnili kovové konštrukcie prekážok a pevnejšie dosky na pohyblivú kladinu a preklápačku, natierali sme a pripravovali trenažér na skúšky podľa IPOR. Okrem toho sme rozobrali “rambodráhu” a začlenili ju priamo do ruiny. Urobili sme si tak miesto na novú várku panelov, ktoré očakávame v dohľadnej dobe.
  • 25. – 26.4.2020 – vymenili sme drevenú konštrukciu kladiny nízkej za kovovú, pribudli nové prekážky s kovovými základmi – skok vysoký a kladina vysoká. Obnovili sme nátery na ostatných prekážkach a pripravili sme ich na nadchádzajúce skúšky.
  • 25.4.2019 – ďakujeme za materiálnu podporu firme Strojbal s.r.o., komponenty z drevených boxov, ktoré táto firma vyrába, využijeme na vybudovanie nových úkrytov.
  • 19.4.2019 – na Veľkonočný piatok sme opäť brigádovali – presunuli sme výškový úkryt k bunke, dokončili tmavú miestnosť na vyhľadávanie, vyrobili rebrík do vysokej skruže a opravovali niektoré úkryty a prekážky.
  • 31.3.2019 – búrali sme priečku v bunke, dopĺňali lavice a stoly na sedenie, opravovali prekážky, budovali nové úkryty.
  • 8.3.2019 – doviezli sme unimobunku, ktorá bude slúžiť ako zázemie počas akcií, ale zároveň ju budeme využívať aj ako tmavé priestory na nácvik
    vyhľadania osôb.

Štvrtú fázu projektu podporili:

logo strojbal