Fáza 4 – zázemie

 • 13.11.2022 – dokončili sme zariaďovanie kuchynky v stánku, doplnili sme plynový varič a kompletné kuchynské vybavenie
 • 24.9.2022 – dokončili sme sprchovací kút, namontovali solárny panel, ktorý nám pomôže ekologicky elektrifikovať trenažér. Doviezli a zrenovovali sme bývalý novinový stánok, ktorý budeme používať ako bufet a zázemie pre organizačný tím na našich akciách. Doviezli a natreli sme posledné chýbajúce kovové konštrukcie na prekážky a vybudovali niekoľko nových úkrytov.
 • 18.6.2022 – doplnili sme posledný chýbajúci prvok zázemia – sprchovací kút so solárnym ohrevom vody. Okrem toho sme spravili novú drevenú podlahu v altánku, čím sme výrazne vylepšili funkčnosť tohto miesta aj počas silných dažďov, kedy dochádzalo k zatopeniu tejto časti trenažéra.
 • 19.9.2021 – opäť sme doplnili kovové konštrukcie prekážok a pevnejšie dosky na pohyblivú kladinu a preklápačku, natierali sme a pripravovali trenažér na skúšky podľa IPOR. Okrem toho sme rozobrali „rambodráhu“ a začlenili ju priamo do ruiny. Urobili sme si tak miesto na novú várku panelov, ktoré očakávame v dohľadnej dobe.
 • 25. – 26.4.2020 – vymenili sme drevenú konštrukciu kladiny nízkej za kovovú, pribudli nové prekážky s kovovými základmi – skok vysoký a kladina vysoká. Obnovili sme nátery na ostatných prekážkach a pripravili sme ich na nadchádzajúce skúšky.
 • 25.4.2019 – ďakujeme za materiálnu podporu firme Strojbal s.r.o., komponenty z drevených boxov, ktoré táto firma vyrába, využijeme na vybudovanie nových úkrytov.
 • 19.4.2019 – na Veľkonočný piatok sme opäť brigádovali – presunuli sme výškový úkryt k bunke, dokončili tmavú miestnosť na vyhľadávanie, vyrobili rebrík do vysokej skruže a opravovali niektoré úkryty a prekážky.
 • 31.3.2019 – búrali sme priečku v bunke, dopĺňali lavice a stoly na sedenie, opravovali prekážky, budovali nové úkryty.
 • 8.3.2019 – doviezli sme unimobunku, ktorá bude slúžiť ako zázemie počas akcií, ale zároveň ju budeme využívať aj ako tmavé priestory na nácvik
  vyhľadania osôb.