Cvičenie Modex Falck 19. – 22. 5. 2014, Estónsko

Povodne 15. -16.5.2014, Stará Ľubovňa, Kežmarok
16. mája 2014
Tréningový víkend 23. – 25.5.2014, Malacky
25. mája 2014

Zúčastnené tímy: USAR Rakúsko (ktorého súčasťou bol aj 11-členný tím ASSR), USAR Fínsko, USAR Litva, T.A.S.T Taliansko

Ciele cvičenia:

– cvičenie simulovalo pobyt USAR jednotky v cudzej krajine „MODEXLAND“, ktorá bola postihnutá zemetrasením

– USAR tímy vykonávali všetky činnosti ako pri reálnom zásahu

Úlohy SA RRT:

– SA RRT tímu boli pridelené objekty k preskúmaniu a prípadnú záchranu zavalených osôb

– cvičenie preverilo spoluprácu a koordináciu prác v rámci viacnárodného SA RRT USAR tímu

– každý USAR tím bol počas celej doby cvičenia vo všetkých činnostiach sebestačný a samostatný

– počas 72 hodín sme si v 4 hodinových zmenách bez prestávky precvičili prakticky všetky činnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť počas reálnej záchrannej akcie

P. Král

Comments are closed.