Výcvikový víkend 21. – 24.8.2014, Volenice (CZ)

Cvičenie orientácia v teréne 8. – 10.8.2014, Ľubica
10. augusta 2014
Pátracia akcia 2.9.2014, Láb
2. septembra 2014

Vo Voleniciach pri Příbrame sa 21.-24.8. konal „Prodloužený záchranářský výcvikový víkend“ pod vedením Ivety Soukupovej, autorky knihy „Výcvik záchranného psa pro práci v sutinách“. Z našich radov sa ho zúčastnili Dáša Baňárová s Kajom, Lucia Valentovičová so Shelly a Jana Munková s Hassom. Autorka knihy o záchranárskom výcviku pripravila pre účastníkov okrem vyhľadania v ruine a na ploche aj nočné hľadanie, zaujímavé prekážky na
precvičenie obratnosti (vyrobené z rôznych paliet, nábytku a rebríkov) a aj možnosť zlanenia sa so psom. Veľmi prínosný bol aj tréning poslušnosti, ktorý viedla Karolína Kristová. Nechýbali ani socializácia, oheň, rušívé vplyvy a streľba.
Myslím, že môžem za všetky tri zúčastnené povedať, že sme si priniesli domov nielen dobrý pocit z efektívne a príjemne stráveného víkendu, ale hádam každá z nás aj nové poznatky, ktoré určite zaradíme do tréningu.
Ďakujeme!!!

J. Munková

Comments are closed.