parallax background

Workshop „Pátracia akcia“ 22. – 23.6.2019, Rohožník

FTX ASSR 2. – 5.5.2019, Ľubica
21. mája 2019
Projekt Budem záchranárom 2019
27. júna 2019

V termíne 22. – 23.6.2019 sme zorganizovali workshop s názvom Pátracia akcia, ktorej cieľom bola výmena skúseností z pátracích akcií. Workshopu sa zúčastnili psovodi BKZB, KZZ SR, CCES, členovia Slovenskej pátracej služby a študentky kynológie na Univerzite veterinárneho lekárstva. V sobotu boli naplánované prezentácie a diskusia o riadení pátracích akcií, štatistikách nezvestných osôb, pachu a jeho šírení, rádiokomunikácii a orientácii v teréne. V nedeľu sme potom teoretické informácie previedli do praxe na simulovanej pátracej akcii v lesoch v okolí Rohožníka. Počasie nás síce dôkladne preverilo, napriek tomu sme však zvládli všetko naplánované a domov sme si odniesli množstvo nových a zaujímavých podnetov. Ďakujeme všetkým čo prišli za skúsenosti a nové informácie, o ktoré sa s nami ochotne podelili. Veľká vďaka patrí aj kolegyniam z KZZ SR, ktoré ochotne odfigurovali a statočne vydržali lejak aj štípance od komárov.

FOTO

Comments are closed.