parallax background

Skúšky podľa IPOR 5.10.2019, Rohožník

Dáša opäť na bedni na Majstrovstvách sveta!
27. septembra 2019
Spoločne za čisté a bezpečné lesy Záhoria
19. novembra 2019

V sobotu 5.10.2019 sme na trenažéri v Rohožníku zorganizovali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR. Prihlásených bolo 12 psov v kategóriách RH TV, RH TA, RH TB, RH FLV a 3 psovodi boli nahlásení na „fun“ skúšky RH TV/N a RH FLV/N. Skúšky opäť veľmi korektne a pohodovo posudzoval pán P. Šabacký (CZ). Upršané veterné počasie dôkladne preverilo pripravenosť psov a psovodov a otestovalo odhodlanosť figurantov, organizačného tímu aj pána rozhodcu. Limit skúšky sa nakoniec podarilo splniť 7 psovodom, z toho 4 boli členovia BKZB – 1x RH TV/N, 1x RH FLV/N, 1x RH TV, 1x RH TA . Ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej kamarátskej atmosféry a do budúcna sľubujeme lepšie počasie 🙂

Comments are closed.