parallax background

Čistili sme aj okolie Rohožníka

Spoločne za čisté a bezpečné lesy Záhoria
19. novembra 2019
Pátracia akcia 2.1.2020, Špačince
3. januára 2020

Vrámci nášho projektu „Spoločne za čisté a bezpečné lesy“ sme pokračovali čistením nelegálnych skládok stavebného odpadu v okolí Rohožníka. V termíne 18.10. a 30.10. sme odviezli kusy panelov a betónové rúry z lokality „Za družstvom“. Betónové prefabrikáty sme previezli do nášho Výcvikového centra, kde poslúžili na vybudovanie úkrytov pre „zavalené“ osoby. Simulované podmienky zvalených budov slúžia nielen pri výcviku záchranárskych psov, ale aj pri nácviku záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach. 16.11. sme potom pokračovali v dočistení tejto skládky od drobnejšieho komunálneho odpadu. Celkovo sme na tejto lokalite vyzbierali 5 veľkých vriec odpadu, ktorý sme odviezli do zberného dvora.

23.11. sme sa presunuli na lokalitu „Rašelina“, ktorá bola dlhé roky používaná ako nelegálna skládka rôzneho druhu odpadu. Množstvo panelov sme na niekoľko častí odvážali počas celého dňa. Popritom sa na tejto lokalite a v bezprostrednom okolí zbierali nahromadené odpadky (plastové fľaše, sklo, odpad z domácností, rôzne fólie a polystyrény) a staré pneumatiky. Naplnili sme 8 vriec komunálneho odpadu a odviezli množstvo starých pneumatík. Na príjazdovú cestu k tejto lokalite boli po skončení odvozu umiestnené zátarasy, aby nedochádzalo k opätovnému navážaniu odpadu. Po ukončení prác sme vyčistili cestu po ktorej sa panely odvážali, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti ostatných účastníkov premávky.

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore z grantu „Náš Rohožník“.

Comments are closed.