parallax background

Spoločne za čisté a bezpečné lesy Záhoria

Skúšky podľa IPOR 5.10.2019, Rohožník
15. októbra 2019
Čistili sme aj okolie Rohožníka
3. decembra 2019

Na jeseň 2019 sme začali s realizáciou nášho projektu „Spoločne za čisté a bezpečné lesy Záhoria“. Prvú fázu – čistenie lesa od odpadkov a stavebného odpadu v Lozorne sme zrealizovali v termínoch 26.10. a 29.10. V prvom termíne sa nám úspešne podarilo vyčistiť vytipovanú lokalitu lesa od plastových fliaš, plechoviek, pneumatík, väčších kusov starého nábytku, železa, skla a matracov. Drobnejší komunálny odpad sme pomocou prívesného vozíka odviezli do zberného dvora v Bratislave. Po vyčistení lesa sme si, ako inak, spravili aj tréning vyhľadávania osôb bez toho, aby sme sa museli obávať, že sa psi alebo my zraníme. V druhom termíne sme pomocou bagra odstránili dve kopy stavebnej sute a pneumatiky, ktoré sme odviezli do Výcvikového centra pre záchranárske psy v Rohožníku, kde budú použité na vybudovanie nových úkrytov pre „zavalené“ osoby. Stavebného odpadu sa nazbieralo na štyri plné vyklápače.

Druhú fázu – odstránenie skládky rozmerného stavebného odpadu v Rohožníku, sme zrealizovali 16.11. Od rána do neskorých podvečerných hodín sme prevážali nelegálne uskladnené cestné panely a iné rozmerné betónové prefabrikáty do Výcvikového centra. Okrem nakladania a vykladania panelov sme priebežne čistili aj komunikáciu, po ktorej sa materiál odvážal, aby nedošlo k ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tento projekt sme zrealizovali vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja. 

Comments are closed.