parallax background

Projekt Budem záchranárom 2019

Workshop „Pátracia akcia“ 22. – 23.6.2019, Rohožník
26. júna 2019
Pátracia akcia 21.8.2019, Nitrianska Streda
23. augusta 2019

Rokom 2019 sme vstúpili do ôsmeho ročníka nášho projektu Budem záchranárom. Cieľom tohto projektu je šíriť myšlienku dobrovoľníctva medzi deťmi a mládežou, oboznámiť ich s technikou a postupmi, ktoré sú využívané pri činnosti dobrovoľných záchranárov a ukázať im, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Prvým tohtoročným podujatím z tohto projektu bolo Budem záchranárom v Ružinove, kde sme deťom spolu s SČK a DHZ Ružinov predstavili naše činnosti a techniku. Deti mali možnosť zoznámiť sa so záchranárskymi psami, hasičskou technikou, naučiť sa základy prvej pomoci, prejsť lanovú dráhu a zasúťažiť si v preliezaní tunela. Spolu so psíkmi si mohli ozdobiť tričká, nechať sa vyhľadať záchranárskymi psami a na záver si pozrieť aj simulovanú záchrannú akciu psovodov, hasičov a zdravotníkov.

V máji, júni a počas letných prázdnin sme sa zúčastnili viacerých ukážok pre deti v Bratislave a blízkom okolí. 3.5. sme sa spolu s hasičmi predstavili na Dni otvorených dverí v HaZZ Malacky, 31.5. opäť s hasičmi, sme pre deti zo špeciálnej školy na Žehrianskej ulici v Petržalke pripravili ukážky ku Dňu detí. 2.6. sme  doobeda na Kamennom mlyne predviedli poslušnosť našich psov a poobede sme sa zúčastnili Ružinovského psieho miláčika, kde sme pre deti pripravili interaktívne ukážky vyhľadávania osôb. 11.7. (prvý turnus) a 7.8. (druhý turnus) sme na bratislavských Kramároch predviedli šikovnosť našich psov deťom v letnom tábore. Deti sa mohli z bezprostrednej blízkosti pozrieť a vyskúšať si, čo všetko dokáže záchranársky psík a formou jednoduchých cvičení a súťaží sa dozvedeli množstvo nových informácií nielen o psích záchranároch.

Okrem ukážok práce záchranárskych psov, učíme deti aj základy prvej pomoci vrámci rôznych voľnočasových krúžkov. Vďaka grantovému programu Hl. Mesta sme mohli zakúpiť figurínu s príslušenstvom na nácvik kardiopulmonárnej resuscitácie, na ktorej sa deti zo ZŠ Pri kríži učili masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Okrem toho využili pri vzdelávaní aj ďalší zdravotnícky materiál, ktorý bol zakúpený minulý rok taktiež z Grantového programu hlavného mesta SR. Svoje vedomosti potom zúročili na súťaži v poskytovaní prvej pomoci „Dieťa života“, kde získali 1. a 4. miesto a na súťaži družstiev „Mladý zdravotník“ , kde sa im podarilo získať 2. a 4. miesto v kategórii žiakov 3. – 5. ročníka ZŠ.

Projekt Budem záchranárom môžeme realizovať vďaka podpore Hl. mesta SR Bratislava.

Comments are closed.