parallax background

Projekt Budem záchranárom 2020

Skúšky NSPZT SR 19. – 20.9.2020, Rohožník
22. septembra 2020
Pátracia akcia 3.10.2020, Senica
6. októbra 2020

Rokom 2020 sme vstúpili už do deviateho ročníka nášho preventívno-náučného projektu Budem záchranárom. Cieľom tohto projektu je šíriť myšlienku dobrovoľníctva medzi deťmi a mládežou, oboznámiť ich s technikou a postupmi, ktoré sú využívané pri činnosti dobrovoľných záchranárov, ukázať im možnosti ako zmysluplne tráviť voľný čas a zábavnou a primeranou formou im vštepovať jednoduché zásady správania sa v krízových situáciách. Formou interaktívnych súťaží, ktoré sú prispôsobené veku, oboznamujeme deti so schopnosťami záchranárskych psov, rozvíjame ich pohybové a koordinačné schopnosti a učíme ich jednoduché zásady prvej pomoci a správania sa v krízových situáciách (hasenie simulovaného „požiaru“, poskytnutie prvej pomoci pri zástave srdca, dusení apod. na rôznych figurínach, ukážky práce záchranárskych psov – schovávanie sa detí a ich vyhľadávanie psami …).

V tomto roku sa nám vrámci spolupráce so Súkromnou školou umeleckého priemyslu animovanej tvorby podarilo získať krátky animovaný film podľa nami dodaného scenára, ktorý pre nás zhotovil žiak tejto školy. Prezentáciou vhodných obrazových materiálov vieme deti rýchlo naučiť pár jednoduchých zásad, ktoré im pomôžu v prípade krízovej situácie (v prípade nášho filmu sú to jednoduché zásady čo robiť, ak sa stratia v neznámom teréne). Zároveň pre deti pripravujeme aj letáčiky, kde nájdu zhrnuté zásady ako sa správať v neznámom teréne a ako maximalizovať šancu na svoje nájdenie, v prípade že by sa stratili. Na letáčiku sú aj dôležité telefónne čísla na jednotlivé zložky IZS.

Pandémia COVID-19 zasiahla aj tieto naše aktivity, ale aj napriek tomu sa nám podarilo v tomto roku zrealizovať 3x ukážky pre deti rôzneho veku – od jasličkárov (DC Preliezka, BA Trnávka – foto), cez škôlkarov (DC Preliezka, BA Trnávka – foto) až po školákov rôzneho veku, ktorí trávili prázdniny na dennom tábore RTVS.

Comments are closed.