parallax background

Projekt „Skrývačka“ 2021

Seminár „Motivácia a pachy“ 4.9.2021, Rohožník
5. septembra 2021
Pátracia akcia 11.9.2021, Marianka
12. septembra 2021

Už tretí rok po sebe organizovala RTVS dvojtýždňový denný tábor pre detí svojich zamestnancov. Tento rok, rovnako ako minulý, sme sa opäť zúčastnili oboch turnusov ako zdravotnícky dohľad a aj ako súčasť programu pre deti. V prvom turnuse sme pre deti pripravili preventívno-vzdelávaciu besedu o tom, čo robiť, ak sa stratia v lese. Úvod besedy patril krátkemu animovanému filmu „Skrývačka“, ktorý pre nás na tento účel vytvoril žiak UAT.SK Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby . Scenár k filmu pre nás opäť vrámci svojej dobrovoľníckej aktivity vytvorila Anna Fifíková cez projekt expertného dobrovoľníctva LEAF. S deťmi sme diskutovali o tom, čo bolo vo filme správne a čo by spravili oni inak. Na záver sa deti spoločne zahrali na pátraciu akciu a vyskúšali si rôzne úlohy v pátracej skupine. Potom si ešte mali možnosť pozrieť ukážky vyhľadávania stratených osôb záchranárskymi psami.

Deti téma zaujala a tak sme pri druhej návšteve pripravili jednoduchú súťaž, v ktorej mohli získané poznatky využiť. Deti sme rozdelili do skupín po troch a ich úlohou bolo spoločne si do batohu vybrať a zbaliť veci, potrebné pre prežitie v divočine. Potom sa jeden zo skupiny išiel „stratiť“ a po ceste nechával indície, ktoré mali pomôcť pátračom pri hľadaní. Po jeho stopách sa potom vydali zvyšní členovia skupiny a ich úlohou bolo v čo najkratšom čase strateného nájsť. Okrem času sa hodnotil aj správny výber potrebných vecí do batohu a efektivita indícií a pátrania. Vyhodnotené bolo potom najlepšie dievčenské a chlapčenské pátracie trio.

Na druhom stanovisku sme pripravili súťaž v záchranárskom viacboji (hod záchranárskym kolesom, štafetový beh s hasičskou hadicou cez prekážkovú dráhu, hod granátom na cieľ, prechod cez tunel …). Súťažili opäť trojčlenné družstvá dievčat a chlapcov. Pre tých najšikovnejších sme pripravili drobné odmeny a knihy, ktoré nám venovalo vydavateľstvo Albatros. Tí, ktorí dosúťažili mali možnosť oddýchnuť si na treťom stanovisku, kde sa okrem záchranárskeho psa, mohli zoznámiť aj s technikou, ktorú pri pátracích akciách využívame. Deti si vyskúšali komunikáciu prostredníctvom vysielačiek, dozvedeli sa aké postroje používajú záchranárske psy na svoju prácu, ako funguje GPS a mali možnosť zažiť aj priamy kontakt so záchranárskymi psami a vyskúšať si na vlastnej koži výcvik takéhoto psíka.

Každé dieťa v prvom turnuse dostalo letáčiky na tému „Čo robiť keď sa stratíš“, kde sme jednoduchou a graficky pútavou formou zhrnuli zásady ako sa majú zachovať, ak sa stratia v lese. V druhom turnuse sme rozdali píšťalky, ktoré deti môžu využiť na privolanie pomoci.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange.“

Comments are closed.