Skúšky IPOR 2.11.2014, Malacky

Cvičenie RRT a MUSAR tímov 24. – 26.10.2014, Malacky/Bratislava
26. októbra 2014
Ukážky ZŠ Lachova 4.11.2014, Bratislava
4. novembra 2014

V nedeľu 2.11.2014 sme usporiadali skúšky podľa IPOR opäť v Malackách. Na skúšky nastúpilo 12 účastníkov a veľmi korektne a bez zbytočných prestojov ich posúdil p. Pavel Šabacký (CZ). Za BKZB sa zúčastnilo 8 psovodov, z ktorých 6 splnilo skúškový limit. Celkovo z 12-tich účastníkov bolo 9 úspešných, čo svedčí o veľmi dobrej príprave psov. Ďakujeme KK Záhorák za poskytnutie priestorov na poslušnosť a samozrejme všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh skúšok.

 

Zoznam účastníkov:

I. Lipovská (BKZB) RH FL E – 97,85/spolu 182 bodov (VD)

J. Munková (BKZB) RH T E – 90, 91/spolu 181 bodov (VD)

J. Vago (Alfa Rescue Nitra) RH T E – 95,95/spolu 190 bodov (VD)

V. Bartošová (BKZB) RH FL A – 163,72/spolu 235 bodov (Usp.)

L. Tarabová (SARDA) RH FL A – 96, 89 (Neusp.)

L. Dobríková (BKZB) RH FL A – 85, 75 (Neusp.)

D. Baňárová (BKZB) RH F A – 185, 94/spolu 279 bodov (VD)

M. Šiška (BKZB) RH T A – 179, 60 (Neusp.)

L. Weissová (OKH PPZ) RH T A – 155, 73/spolu 228 bodov (Usp.)

L. Valentovičová (BKZB) RH FL B – 173, 89/spolu 262 bodov (D)

I. Londarev (SARDA) RH FL B – 156, 73/spolu 229 bodov (Usp.)

V. Kosáčová (BKZB) RH FL B – 189, 97/spolu 286 bodov (V)

Comments are closed.