parallax background

Revitalizácia výbehu pre psov v Ružinove

Seminár prvej pomoci 31.8. – 1.9.2019, Rohožník
1. septembra 2019
Záchranársky viacboj – junior 14.9.2019, Rohožník
20. septembra 2019

V sobotu (17.8.) sme zorganizovali prvú brigádu vo výbehu pre psov na Astronomickej ulici v Ružinove. Ide o prvý a zároveň najväčší výbeh v Ružinove, ktorý už nevyhnutne potreboval revitalizáciu. Od deviatej hodiny až do neskorého popoludnia sa nám podarilo zasypať všetky jamy, vyzbierať pneumatiky, zostaviť jednoduchú prekážkovú dráhu, ponatierať a opraviť prekážky, ktoré sa vo výbehu nachádzali, zabetónovať konštrukciu pre prekážku „kruh“, vyzbierať odpadky v okolí výbehu, oživiť pneumatiky novými nátermi a vysadiť miniskalku s nádržkou na vodu pre hmyz a vtákov. Na druhú brigádu sme si ešte nechali dokončenie agility prekážky „kruh“, natieranie nových prekážok druhým náterom a vytvorenie sedenia v strednej časti výbehu. Za pomoc ďakujeme aj psíčkarom z Ružinova a Vrakune, ktorí síce v menšom počte, ale s o to väčším nasadením priložili ruku k dielu.

Druhú brigádu sme naplánovali na sobotu 7.9.  Aj napriek nepriaznivému počasiu sa zišlo zopár nadšencov a pokračovalo sa vo zveľaďovaní výbehu. Opäť sme vyčistili okolie výbehu od odpadkov, potom natreli prekážky vytvorené na prvej brigáde druhou vrstvou náteru a dokončili prekážku „kruh“. Podarilo sa nám vytvoriť ďalšie nové prvky, ktoré pomôžu efektívnejšie využívať tento priestor. Pribudol nový stolček v tieni v strednej časti výbehu, ktorý môže slúžiť na odkladanie vecí, sedenie, ale aj výcvik psov. V prednej časti výbehu sme umiestnili odkladací box na loptičky a hračky, aby nemuseli byť porozhadzované po celom výbehu. Pri lavičke sme osadili nádobu na vodu, kde sa psíkovia v lete budú môcť občerstviť a z lavičky sme odstránili nasprejované nápisy. V prednej časti ešte pribudla jednoduchá lavička, ktorá môže poslúžiť ako prekážka na výcvik psov, ale aj ako odkladací priestor. Väčšinu pneumatík vo výbehu sme natreli farebnými nátermi, aby výbeh pôsobil aj v zimnom období veselšie a príjemnejšie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange.

nadacia-orange-logo-fb

Comments are closed.