Hlasujte za nás

Zahlasujte za náš projekt a pomôžte s nami vyčistiť lesy Záhoria od nelegálnych skládok stavebného odpadu a zároveň aj vybudovať Výcvikové centrum pre záchranárske psy v Rohožníku. Hlasovanie je bezplatné.

SOS +421 905 727 541

Ak sa Vám stratí dieťa, rodinný príslušník, či niekto blízky, kontaktujte nás na pohotovostnom čísle +421 905 727 541! Rýchla pomoc za účasti záchranárskych psov je tou najväčšou nádejou! Pomáhame bezplatne.

Projekt trenažér

Ide o jedinečný projekt na Slovensku, ktorý má za úlohu skvalitniť prípravu záchranárskych zložiek v prípade zásahu pri mimoriadnych udalostiach. Najdôležitejšou časťou strediska je ruinový trenažér.