parallax background

Budem záchranárom v Ružinove, 1.9.2018

Ukážky máj/jún 2018
12. septembra 2018
24. WCH IRO 18. – 23.9.2018, Ljubljana (SL)
3. októbra 2018

Projekt „Budem záchranárom“ pokračoval po ročnej prestávke svojím šiestym ročníkom, tentokrát v mestskej časti Ružinov.

Koncom mája sme oslovili vedenie Diagnostického centra pre deti na Trnávke s ponukou možnej spolupráce pri vzdelávaní detí, ktoré navštevujú toto centrum. Dohodli sme si termín 12.6., kedy sme navštívili deti priamo v centre a so psíkmi sme im predviedli ukážky poslušnosti, obratnosti a vyhľadávania osôb. Približne 15 deťom z MŠ a 45 deťom zo ZŠ v tomto zariadení sme vysvetlili v čom spočíva práca záchranárskych psov a ako prebieha ich výcvik. Po skončení ukážok sme si dohodli termín rozsiahlejších ukážok 1.9. pred DK Ružinov, kde by sme deťom ukázali aj základy poskytovania prvej pomoci, pripravili pre ne rôzne súťaže a tvorivé dielne. Pre deti to mal byť motivačný prvok, aby sa v škole snažili zlepšiť si prospech a správanie a ako odmenou za to, mala byť účasť na tomto podujatí.

S Cultus Ružinov sme dohodli spojenie našej akcie s akciou Ružinovská opekačka, kde svoju účasť potvrdili aj hasiči z DHZ Ružinov, s ktorými sme následne naplánovali spoločnú záchrannú akciu za účasti záchranárskych psov, členov SČK a DHZ.

V deň podujatia sa okolo obeda nepriaznivé počasie zlepšilo natoľko, že sme sa rozhodli akciu nerušiť a dúfať, že sa nepriaznivé predpovede nenaplnia. Bohužiaľ pár minút po plánovanom začiatku sa spustil intenzívny dážď aj s búrkou, ktorá neprestala ani po niekoľkých hodinách. Napriek tomu sme tým, ktorí sa nenechali počasím odradiť, ukázali aspoň pár cvikov poslušnosti, pod improvizovaným prístreškom základy prvej pomoci, deti si mohli vyfarbiť a ozdobiť tričká podľa vlastného návrhu a za odmenu si mohli zobrať rôzne reklamné predmety, sladkosti a nakoniec aj certifikáty o úspešnom absolvovaní podujatia.

Podujatie sme organizovali s podporou MČ Ružinov a v spolupráci s Cultus Ružinov, DHZ Ružinov a SČK. O to viac nás mrzí, že napriek snahe všetkých zúčastnených, sa nám pre nepriaznivé počasie nepodarilo akciu dokončiť tak, ako bolo pôvodne v pláne. Dúfame, že si podobnú akciu niekedy v budúcnosti zopakujeme a že nám počasie už bude naklonené.

Comments are closed.