Žitnoostrovská výstava psov 27.6.2015, Báč

Sústredenie práca vo výškach 18. – 21.6.2015, Končitá
21. júna 2015
Preteky v praktickom vyhľadávaní osôb 8.8.2015, Varín
8. augusta 2015
Po minuloročnom úspechu ukážok záchranárskej kynológie na Žitnoostrovských poľovných slávnostiach v Báči sme boli aj ten rok oslovení Vierkou a Jankou Janekovými, aby sme prišli ukážky znovu urobiť. Keďže súčasťou slávností je aj oblastná výstava poľovných psov, radi sme svojou účasťou výstavu podporili a prihlásili sme 5 psíkov.

Najskôr sa v kruhu predviedli Dáša s Kajom, ktorý dostal krásny posudok, známku výborný a tituly Víťaz triedy, Oblastný víťaz a Víťaz plemena (BOB) + pani rozhodkyňa vyzdvihla v posudku Dášine perfektné predvedenie psa.

Zvyšné štyri naše predvedené psíky boli labradorky, ktoré dostali pekné posudky. Tessie získala v triede mladých známku výborná, Víťaz triedy, Candy v triede pracovnej známku výborná a titul Víťaz triedy a Ariska v triede veteránov známku výborná a titul Víťaz triedy. Neočakávane zahviezdila Shelly, ktorá očarila pani rozhodkyňu H. Ahrens tak, že okrem známky výborná a titulu Víťaz triedy strednej jej dala aj titul Oblastný víťaz a taktiež Víťaz plemena (BOB).

V záverečných súťažiach sa zúčastnil Vincko so Candy súťaže Dieťa a pes a odniesli si pekný pohár. V súťaži o najkrajšieho veterána výstavy predviedla Martina Arisku a získali prvé miesto a titul Najkrajší veterán. V súťaži o najkrajšieho psa výstavy predviedol Shellynku Maťo (nastúpili všetky psíky s titulom BOB) a Shellynka sa nakoniec stala Najkrajším psom Žitnoostrovskej oblastnej výstavy poľovných psov s titulom BIS.

Po záverečných súťažiach sme sa pripravili na ukážky záchranárskej kynológie. Na úvod Ivetka predstavila BKZB, priblížila divákom prácu záchranárskych psov a potom komentovala ukážky. Najskôr sme ukázali zopár cvikov poslušnosti, potom preliezanie tunelom (obratnosť), pachovú prácu – rozoznávanie pachov a následne vyhľadanie a označenie „stratených“ osôb. Tak sme ukázali, že naše psíky nie sú len pekné, ale aj šikovné a užitočné.

L. Valentovičová

Comments are closed.