Ukážky jún 2013

KONČITA 2013
16. júna 2013
Tréning, sústredenie, ukážky 5.-7.7.2013, Cerová
7. júla 2013

V júni sme absolvovali aj dve návštevy v materských škôlkach, kde sme deťom predviedli čo všetko musí zvládnuť záchranársky psík, aby mohol zachraňovať tých, čo to potrebujú.

Vo štvrtok 13.6. sme pripravili zaujímavý program pre 54 detí v MŠ na Ušiakovej ulici v Dúbravke a 19.6. zase pre cca 50 detí z MŠ na Strečianskej ulici v Petržalke. Deťom sa veľmi páčilo, nám tiež, takže o rok prídeme radi opäť.

V sobotu 29.6. sme boli pozvaní na Dobrú vodu, urobiť ukážky pre deti – žiakov 3 – 5.ročníkov základných škôl. Detský športovo-náučný tábor s tematikou prevencie organizuje OZ Spoločne proti kriminalite, podporuje Mestská polícia Pezinok a je realizovaný pod záštitou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Náplňou tábora boli okrem športových aktivít prevencia kriminality, náučné programy so zameraním na rozvoj komunikačných schopností detí, kreativitu, kurz bojových umení a pod. Ukážky sme spojili s výletom na zrúcaninu hradu Dobrá voda a samozrejme aj s tréningom vyhľadania v lese a stopovania.

Comments are closed.