Pátracia akcia 14. – 22.8.2016, Piešťany

Pátracia akcia 8.8.2016, Veľké Orvište
12. apríla 2016
Pátracia akcia 13.8.2016, Bytča
12. apríla 2016

V utorok 16.8.2016 boli oslovení dobrovoľní kynológovia záchranári i ostatné zložky IZS – ako profesionálne tak aj dobrovoľné na pátranie po nezvestnej Márii (NO). Dobrovoľných kynológov záchranárov požiadala o pomoc známa NO.

Okolnosti zmiznutia: NO odišla z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto v nedeľu 14.8.2016 o cca 19.00 hod. . Deň pred stratením bola NO na stretávke zo strednej školy.

Priebeh pátrania:
15.8.2016 – nahlásenie nezvestnosti manželom na OO PZ v Piešťanoch

16.8. 2016 – zorganizovaná skupina dobrovoľných kynológov záchranárov (5xKZB Trenčín, 1xBKZB, 1xIBHA, 2xATV CLUB SLOVAKIA RESCUE SYSTEM). Ako prvé pátracia skupina odobrala pachovú vzorku NO. Následne bol nasadený MT tím. Treba zdôrazniť, že sa jednalo o 45-48 hodinovú stopu. MT tím vyštartoval spred domu (Tematínska ulica) a vypracoval cca 1,3 km dlhú stopu (po ulici, prechod cez lúčku za pozemkami), ktorá skončila v strede železného mosta nad Biskupickým kanálom. MT pes ukončil stopu v strede mosta čuchajúc intenzívne zábradlie mosta. Jednalo sa o prvý a jediný  dôkaz v tomto prípade.  Po opätovnom nasadení MT tímu spred mosta sa pes vybral k toku kanála. Súbežne s Biskupickým kanálom prúdi rieka Váh a oba vodné toky sa vlievajú do vodnej nádrže Sĺňava. Štvorkolkami bolo prepátrané vonkajšie povodie oboch tokov i vodná nádrž Sĺňava. Plošné psi prehľadávali vnútorný priestor medzi Váhom a Biskupickým kanálom v oboch smeroch. MT tím bol v zálohe v prípade, že by sa našla kabelka alebo súčasť odevu NO. Pátranie v okolí Váhu sa ukončilo neúspešne okolo 20.00 hod. . Následne časť psovodov bola požiadaná o preverenie objektu s ruinou budovy neďaleko povodia. Pátranie sa skončilo cca o 23.00 hod. .

17.8.2016 – pátracia skupina (1x BKZB, 1xIBHA, 2xATV CLUB SLOVAKIA RESCUE SYSTEM) bola požiadaná o preverenie miesta určeného senzibilkou v neďalekej obci Krakovany – boli spravené 2 nasadenia MT tímu, avšak obe určil pes jasné negatívy. Následne bolo na štvorkolkách prehľadávané široké okolie (len pre psychickú podporu rodiny). Zvyšná časť pátracej skupiny pomáhala manželovi NO napísať správy so žiadosťou o pomoc do printových médií a vybavila dve súkromné televízie na odprezentovanie prípadu.
– od ranných hodín taktiež prebiehalo prepátravanie povodia rieky Váh, kanála a vodnej nádrže špeciálnou technikou – čln so sonarom. Toto nasadenie bolo na základe stopy NO, ktorú určil MT tím.
– vo večerných hodinách pátracia skupina bola s manželom na OO PZ na podanie informácii ohľadne pátrania

18.8.2016 – pátracia skupina (1xBKZB, 1xIBHA, 1xATV CLUB SLOVAKIA RESCUE SYSTEM, 4xKZS) – prepátravanie povodia Váhu a kanála do neskorých večerných hodín – kamerované TV MARKÍZA – odprezentovaná práca vo večernom spravodajstve.

19.8.2016 – 1 člen BKZB a 1 člen KZB Trenčín – na požiadanie anglicky hovoriaceho manžela návšteva domova – canisterapia na záhrade so synmi NO, preklad dokumentov, pomoc s formuláciou žiadosťami o pomoc na najvyšších činiteľov SR + zorganizovanie skupiny 24 ľudí na rozvešanie letákov po celom meste Piešťany.

22.8.2016 – člen BKZB prizvaný na identifikáciu NO – telo nájdené v strede vodnej nádrže Sĺňava –  telo zahliadol vrtuľník letky MV SR.
V týchto chvíľach polícia preveruje či išlo o samovraždu, smrť následkom úrazu alebo o násilný trestný čin.

Týmto dlhodobým pátraním sa preukázalo, že dobrovoľné zložky dokážu vo veľkej miere dopomôcť k vyriešeniu prípadu – v tomto prípade s tragickým koncom.
Chcem vyzdvihnúť význam (takmer nevyhnutnosť!!!) MT tímu na pátracích akciách – minimálne na určenie smeru NO.
Aj keď v istých chvíľach psovodi a dobrovoľní záchranári robili v prípade nad rámec svojich kompetencií, môžu mať všetci len dobrý pocit z vykonanej práce.

V mene celej rodiny ĎAKUJEM všetkým zúčastneným.

M. Šiška

Comments are closed.