Medzinárodné IRO skúšky 31.5. – 2.6.2013, Budapešť