parallax background

SimEx Flyland 28. – 30.9.2018, Rohožník

24. WCH IRO 18. – 23.9.2018, Ljubljana (SL)
3. októbra 2018
Skúšky podľa NSPZT 20.10.2018, Rohožník
24. októbra 2018

V dňoch 28.- 30.9.2018 sa v priestoroch Výcvikového centra záchranárskych psov v Rohožníku konalo cvičenie, ktorého úlohou bolo precvičiť zásah záchranárskych tímov pri mimoriadnej udalosti v zahraničí. Cvičenia sa zúčastnilo 40 zasahujúcich záchranárov zo štyroch organizácií – Bratislavská kynologická záchranárska brigáda (BKZB), DHZ Rohožník, ASSR a DHZ Korňa. Ako pozorovatelia sa zúčastnili aj traja pracovníci Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Bratislave.
Light USAR tím (tím pre vyhľadanie a záchranu v mestskom prostredí), ktorý buduje BKZB, mal za úlohu nájdenie, vyprostenie a poskytnutie neodkladnej prvej pomoci postihnutým osobám. Tie boli následne transportované do tábora, kde tím EMT 1 (poľná nemocnica) zabezpečoval vyššiu zdravotnú starostlivosť o ranených a ich následný odsun do zdravotníckych zariadení.

Počas cvičenia si tímy precvičili postupy pri takomto type nasadenia. Dôraz sa kládol najmä na postupy počas vstupnej kontroly pri vstupe do cudzej krajiny, dokumentáciu tímu a jeho členov, budovanie základne tímu, postupy pri práci na pracovisku a starostlivosť o ranených v tábore EMT1, komunikáciu medzi tímami a sebestačnosť počas zásahu. Počas vyprosťovacích prác boli precvičené rôzne spôsoby technickej záchrany zavalených osôb – prierazy do rôznych materiálov, zabezpečovanie nestabilných konštrukcií podľa odporúčaní statika …

Na záverečnom briefingu účastníci zhodnotili cvičenie ako úspešné. Zistené nedostatky najmä v oblasti BOZP, komunikácie v tíme a znalosti postupov tímu sa zapísali do záverečnej správy a na ich odstránení sa bude pracovať pri najbližšom podobnom cvičení.

Foto z cvičenia od Mato Goga Photography

Cvičenie sme zorganizovali aj s pomocou dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja

Comments are closed.