parallax background

Seminár 4 piliere výcviku 22. – 23.4.2023, Rohožník

Pátracia akcia Čierna voda, 10.4.2023
18. apríla 2023
Majstrovstvá SR záchranárskych psov CACIT, Košice
22. mája 2023
Opäť sme sa vzdelávali…
Cez víkend (22. – 23.4.2023) sme sa stretli v Rohožníku na trenažéri pri ďalšom kole systematickej prípravy našich členov. Tentokrát sme si niečo porozprávali o tom ako motivovať psa, aby s nami chcel spolupracovať, ako ho potom správne odmeniť, aké vlastnosti má mať ideálny figurant a akú úlohu pri výcviku zohráva psovod. V sobotu po teoretickej časti nasledoval tréning v ruine a aj na prekážkach, chýbať nemohla samozrejme ani grilovačka a spoločná večera a po zotmení si niektorí vyskúšali avizáciu popri ceste, niektorí si „štekli“ v ruine a niektorí sa venovali mantrailingu. Potom sa do neskorej noci ešte diskutovalo o témach, ktoré cez deň odzneli.
V nedeľu sme pokračovali prednáškou o správaní a kategóriách nezvestných osôb, o tom ako pri plánovaní pátracej akcie využiť štatistiky o nezvestných a ako podľa získaných informácií prispôsobiť taktiku prehľadávania. Po obede sme pokračovali opäť tréningom v ruine a matrailingu.
Ďakujeme všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a pomoc pri organizovaní.

Comments are closed.