Recertifikácia USAR CZ 14. – 17.6.2015, Brno/Kaznějov (CZ)

Pátracia akcia 8.6.2015, Stupava
8. júna 2015
Sústredenie práca vo výškach 18. – 21.6.2015, Končitá
21. júna 2015

Od 15. do 17.6. obhajoval český USAR tím (skratka názvu Urban Search and Rescue, ktorá označuje vyhľadávanie a záchranu v obývaných oblastiach) svoju najvyššiu úroveň pripravenosti zasahovať pri medzinárodných záchranných operáciách.

Cvičenia sa okrem klasifikačného expertného tímu, mali možnosť zúčastniť aj pozorovatelia z rôznych krajín sveta, ktorí takýmto spôsobom mohli načerpať poznatky, vymeniť si skúsenosti a neskôr ich pretaviť do praxe pri budovaní a trénovaní svojich USAR tímov. Za Slovensko sa tohto cvičenia ako pozorovateľ zúčastnil aj jeden z našich členov:

Po zaujímavej ceste a neskorom príchode som v utorok večer absolvoval zvyšok úvodného meetingu ohľadom cvičenia. Boli prednesené detaily cvičenia, bezpečnostné pokyny a program recertifikácie.

V stredu sme začali obhliadkou hasičskej stanice, kde sa kompletovala pražská časť českého USARu so všetkými procedúrami potrebnými k odchodu a neskoršiemu fungovaniu tímu (lekárske a veterinárne kontroly, kontrola vybavenia, ….. ). Potom nasledoval odchod do Brna, kde už bola ostravská časť tímu, aj s lekármi z Brna. Po príchode do Brna sme sa zúčastnili meetingu na ktorom, po kontrole kompletnosti tímu, team leader informoval celý USAR tím o mimoriadnej udalosti. Potom nasledovala kontrola materiálu pred odletom z krajiny. Tesne pred „odletom“ z krajiny boli pred nastúpeným tímom poskytnuté informácie o ďalšom postupe celého tímu a základné informácie o krajine. Potom nasledovali odletové procesy, na ktoré nadväzovali aj príletové procesy – kontroly batožiny, dokumentov, očkovaní ludí aj psov. Tým sa skončil oficiálny program v stredu a nasledoval presun do hotela pri Kaznějove.

Štvrtok sa začal príjazdom na miesto zásahu v Kaznějove, prehliadkou pracovísk, popísaním jednotlivých postupov, ktoré budú precvičované na daných pracoviskách. Pokračovalo sa presunom do Plasov, miesta kde bolo zriadené BoO, OSOCC a LEMA. Po dobudovaní BoO sme sa opäť presunuli do Kaznějova, kde sme čakali na príchod pražskej časti a začiatok práce na jednotlivých pracoviskách.

Pre mňa bolo najzaujímavejšie sledovať prácu psovodov, ktorým však na prvom pracovisku nebolo dopriate potrápiť svojich psíkov. Na druhom pracovisku to už bolo pre psovodov zaujímavejšie vzhľadom na členitosť ruiny. Nasledovalo celodenné sledovanie postupov pri záchranných prácach a konzultácie s ostatnými pozorovateľmi.

V piatok ráno sme sa presunuli na prehliadku pivovaru v Plzni a odtiaľ sme pokračovali do Prahy, z ktorej som po strastiplnej ceste plnej dopravných obmedzení dorazil domov.“

P. Král

http://www.hzscr.cz/clanek/cesky-usar-tym-ziskal-vysoke-hodnoceni.aspx

Comments are closed.