Ostraňovanie následkov povodní 8.6.2013, Bratislava

Field Training Excersise Pieniny 30.5. – 2.6.2013, Plaveč
3. júna 2013
KONČITA 2013
16. júna 2013

Ako členovia ASSR sme boli požiadaní o pomoc pri povodniach. Od pondelka 3. júna sme boli v neustálej pohotovosti, nakoľko nikto nevedel, kedy a kde nás bude treba. Niektorí z nás chodili do práce každý deň s batohom na chrbte, pomaly s ním aj spali :). Bratislava, ako aj Komárno a Štúrovo nápor Dunaja zvládli aj bez našej pomoci, prizvaní na pomoc sme boli až pri odstraňovaní následkov po povodniach do mestskej časti BA – Devín. V sobotu 8. júna sme sa partia 8 členov BKZB zišla pri Riviére, odkiaľ sme boli vojenským vozidlom transportovaní na najviac postihnuté miesto. Prvotným cieľom bolo pomôcť pri spojazdnení hlavej komunikácie, čiže na pol dňa sme sa stali súčasťou cestárov a pomáhali pri odstraňovaní bahna po okrajoch ciest. Postupne prichádzali aj viacerí obyvatelia postihnutých domov a ak bolo treba, dobrovoľníci pomáhali pri odstraňovaní nánosov bahna z obytných častí domov. Silní chlapi boli poverení spíliť aj niekoľko stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť premávky. Neskôr sme boli transportovaní pod hrad Devín na parkovisko, kde sme z jedného auta do druhého prehadzovali mokrý piesok vo vreciach.  K dispozícii sme mali čistiace prostriedky, metly, lopaty, rukavice, dostatok pitia, kávu ako aj teplý guláš. V nasadení pri odstraňovaní následkov po povodniach každý z nás urobil maximum a určite sme dostatočne pripravili priestor pre ostatných dobrovoľníkov, ktorí nastúpili po nás.

Zuzana Králová

Comments are closed.