parallax background

Skúšky podľa NSPZT 14. – 15.4.2018, Rohožník

IRO kurz plocha pre pokročilých, Spáleniště (CZ)
17. apríla 2018
IC RRT ASSR 20. – 22.4.2018, Plaveč
3. mája 2018

V termíne 14. – 15.4.2018 sme na trenažéri zorganizovali po prvý krát skúšky záchranárskych psov podľa národného skúšobného poriadku NSPZT. Celkovo sedem psov a psovodov si za dva dni otestovalo svoje schopnosti na skúškach SVZM plocha (2x), ruina (4x) a dvaja na vrcholovej skúške SNPZS. Za BKZB sa podarilo splnit limity Oľge Novákovej s Wizom SVZM-P, Zuzane Harničarovej s Maxom SVZM-R, Petrovi Valachovičovi s Cassie SVZM-P, SVZM-R. Lacovi Mackovýchovi s Hardym a Ivete Lipovskej s Hamlinom sa podaril splniť limit skúšky SNPZS (skúška do národnej pohotovostnej záchranárskej skupiny).
Náplň SNPZS je mimoriadne náročná predovšetkým na kondíciu psa a psovoda. Začínalo sa v sobotu nočným vyhľadaním v ruine, a pokračovalo v nedeľu plošným vyhľadávaním. Po vyhľadaní na prvej ploche nasledoval 5 km pochod, po ktorom sa prehľadávala druhá plocha. Potom opäť peší presun 5 km. Prvá plocha mala zhruba 1,7 ha a druhá 2 ha, čo bolo takmer dvojnásobne viac ako určuje skúšobný poriadok. Skúšky sme sťažili aj tým, že plochy neboli opáskované, ale psovodi sa orientovali iba podľa GPS. Hodinu po skončení posledného pochodu psi znova prehľadávali ruinu. Obaja psi našli všetky ukryté osoby a splnili tak limit na týchto náročných skúškach.

Skúšky NSPZT Rohožník I.

Skúšky NSPZT Rohožník II.

Comments are closed.