parallax background

Prezentácia na Akadémii Policajného zboru 18.3.2022, Bratislava

Pátracia akcia Modra, 18.11.2021
22. novembra 2021
Kurz prvej pomoci 23. – 24.4.2022, Rohožník
28. apríla 2022

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sme prezentovali dobrovoľnú záchranársku kynológiu a ďalšie možnosti, ako vieme byť v rámci pátracích akcií nápomocní. Za pozvanie ďakujeme Vladimír Ďurišin

„PRAKTICKÉ CVIČENIE ZÁCHRANÁRSKEJ KYNOLÓGIE

🐕‍🦺Kadeti 2. ročníka BOOM absolvovali dňa 18. marca 2022 v areáli APZ praktické zamestnanie zamerané na záchranársku kynológiu. Cvičenie zorganizovala rámci povinne voliteľného predmetu „Policajná kynológia a hipológia“ katedra policajných vied v spolupráci s Bratislavská kynologická záchranárska brigáda – združením dobrovoľných psovodov záchranárov, ktorej poslaním je hľadanie stratených či zavalených osôb pomocou vycvičených záchranárskych psov.
🐕‍🦺Modelové zamestnanie viedla veliteľka brigády Mgr. I. Lipovská. Aktívne sa do výcviku zapojili aj kadeti, ktorí ako figuranti imitovali stratené osoby a ukrývali sa záchranárskym psom v samotnom teréne. Psy študentov postupne vyhľadávali a označovali vyštekaním. Pri prezentácii bola psovodmi – D. Baňárovou, T. Mihokom a operačným manažérom P. Králom predvedená aj detekcia ľudí pomocou GPS prístrojov a počítačovej techniky. Na záver boli predvedené cviky poslušnosti, ktoré záchranárske psy využívajú pri výkone svojej záchranárskej špecializácie.
Garant: doc. JUDr. B. Löffler, PhD.
Vyučujúci: npor. JUDr. Š. Dubeň, RNDr. V. Ďurišin
Figuranti: kadet F. Polomčák, kadet A. Oleš
Foto: kadet F. Polomčák, kadet A. Kondela, kadet J. Boďa, npor. JUDr. Š. Dubeň, RNDr. V. Ďurišin
Text: KPV“
Zdroj: fb Akadémia policajného zboru v Bratislave

Comments are closed.