parallax background

Pressburg-Rohrbach Dog Cup 20. – 21.10.2018, Rohožník

Skúšky podľa NSPZT 20.10.2018, Rohožník
24. októbra 2018
Pátracia akcia 6.11.2018, Pernek
8. novembra 2018

Prvý ročník Pressburg – Rohrbach Dog Cup (20. – 21.10.2018)

Od vtipnej myšlienky k skoro vážnej realizácii

Keďže sme sa rozhodli vypustiť z kalendára akcií Dog military parkúr (DMP), prišiel návrh usporiadať podujatie s podobne krátkou a výstižnou skratkou. Po dlhšej debate sme sa dohodli na usporiadaní Presburg-Rohrbach Dog cupu – súťaže pre záchranárske tímy (ZT) inšpirovanej históriou. Preto sme v názve súťaže použili historické pomenovania Bratislavy a Rohožníka a vymysleli tri kategórie mapujúce použitie záchranárskych psov od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.

V sobotu po zotmení sme začali nočným vyhľadaním v ruine pre pokročilých. Úlohou ZT bolo nájsť štyri osoby, vizuálne nedostupné, v čo najkratšom čase. Časový limit sme ohraničili na 20 minút, v prípade, že sa do tohto času nepodarilo nájsť všetky osoby, práca bola ukončená. Do tejto kategórie sa prihlásilo 16 psovodov, nastúpilo 13. Nájsť všetky osoby sa podarilo siedmym, čo svedčí o náročnosti tejto kategórie. Kategória bola zostavená podľa súčasných trendov vo vyhľadávaní osôb v ruinách. Účastníkov sme potom presunuli na štadión v Rohožníku, kde na nich čakali vyhriate stany a pohodlné poľné postele, s ktorými nám čiastočne vypomohol Slovenský Červený kríž.

V nedeľu ráno sme úspešne odolali náporu prichádzajúcich súťažiacich a presne o 10,00 hod. sme oficiálne zahájili dennú časť súťaže. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – vyhľadanie na ploche inšpirované 1. svetovou vojnou a vyhľadanie v ruine, inšpirované udalosťami v zbombardovanom Londýne počas druhej svetovej vojny.

Vyhľadanie v lese bolo spestrené rôznymi rekvizitami – historické nosidlá, označenie psovoda aj psa v duchu časov minulých, „červenokrižiacke“ brašne s výbavou pre prvú pomoc… Úlohou súťažiacich bolo vyhľadať jednu „postrelenú“ osobu na bojovom poli. Táto disciplína sa ukázala ako časovo najnáročnejšia, aj napriek tomu že bola najslabšie zastúpená (11 psov). Súťažiaci si najprv museli pomocou buzoly určiť smer postupu a absolvovať cca 300 metrový presun na miesto prehľadávanej plochy. Po nájdení osoby bolo úlohou záchranárskeho tímu naložiť osobu na nosidlá a dopraviť do bezpečia. Potom bolo potrebné nosidlá a rekvizity opäť odniesť na miesto, z ktorého štartovali.

Vyhľadanie v ruine zahŕňalo nájdenie jednej vizuálne nedostupnej osoby, sťažené bolo tým, že psovod mal na tvári plynovú masku, čo mu znemožnilo používať počas hľadanie slovné povely. Pes musel teda pracovať úplne samostatne. Aj napriek tomu nerobilo vyhľadanie osoby psom žiaden problém. 13 psov úlohu splnilo do hodiny a súťažiaci v tejto kategórii sa mohli venovať ďalším stanoviskám – prvá pomoc psovi, človeku, streľba zo vzduchovky a hod granátom.

Podľa pozitívnej spätnej väzby od účastníkov, môžeme byť s výsledkom súťaže spokojní a pomaly začať plánovať ďalší ročník.

Podujatie sme zorganizovali s podporou Nadácie Tatra banky a grantu Náš Rohožník. Veľká vďaka patrí aj všetkým ostatným partnerom, ktorí darovali ceny do súťaží. Za výdatnú pomoc ďakujeme študentom zo Súkromnej strednej školy veterinárnej v Bratislave, ako aj Slovenskému Červenému krížu za materiálnu výpomoc pri organizovaní.

 

Výsledková listina

FB event

Foto od Mato Goga Photography

História záchranárskych psov od začiatku 20. storočia po súčasnosť

Comments are closed.