parallax background

Pomáhame aj v čase pandémie

Dotácia z rozpočtovej kapitoly MV SR
30. marca 2020
Skúšky podľa NSPZT 6. – 7.6.2020, Rohožník
9. júna 2020

Od začiatku pandémie COVID-19 sa naši členovia aktívne zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít.

16.3.2020 – registrácia repatriantov v karanténnom zariadení v Gabčíkove (P. Valachovič, R. Fischer)

9. – 13.4.2020 – jeden z našich členov (M. Štelzer) pomáhal ako dobrovoľník prostredníctvom platformy smepripraveni.sk v Národnom ústave detských chorôb. Náplňou dobrovoľníckej činnosti v rozsahu 3×7 hodín, bolo vykonávať vstupný filter zamestnancov ústavu pri príchode do práce. „Sme pripravení“ je iniciatíva zameraná na dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení pomôcť Slovensku v najťažších časoch. Prepája dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním s nemocnicami a ďalšími zdravotníckymi inštitúciami. Projekt vznikol ako iniciatíva medikov a lekárov.

29.4.2020 – jeden z našich členov (M. Štelzer) vo svojom voľnom čase pracuje ako dobrovoľník na infolinke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, kam sa zaregistroval prostredníctvom platformy smepripraveni.sk. Práca na infolinke zahŕňa najmä komunikáciu s ľuďmi presmerovanými zo všeobecných infoliniek, poskytovanie informácií o súčasne platných opatreniach, možností testovania, registráciu osôb v domácej karanténe, poradenstvo o postupoch v prípade objavenia sa príznakov ochorenia a pod. Linka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave slúži občanom 24 hodín denne.

6. – 8.5.2020 – zabezpečovanie distribúcie jedál a hygienických balíčkov k dverám repatriantov, ako aj pomoc pri dezinfekcii priestorov v internáte Družba, BA (S. Deáková)

Apríl – máj 2020 – realizovanie nákupov pre seniorov v Bratislave (S. Deáková)

Comments are closed.