parallax background

12-hodinový kurz prvej pomoci

Skúšky podľa IPOR Ivanka p.D./Modra, 2.4.2017
2. apríla 2017
Majstrovstvá Maďarska podľa IPOR 21.-23.4. 2017, Budapest (HU)
24. apríla 2017

V sobotu 8.4.2017 sme spolu s členmi CaSaVit Rescue Slovakia absolvovali 12-hodinový certifikovaný kurz prvej pomoci. Spolu 16 účastníkov si počas dňa osvojovalo rôzne techniky prvej pomoci – resuscitáciu, fixáciu končatín, prípravu zraneného na transport, prvotné a druhotné vyšetrenie zraneného a mnohé ďalšie. Kurz bol pripravený podľa našich požiadaviek a nárokov a precvičovali sa predovšetkým praktické zručnosti, ktoré ako psovodi môžeme v teréne využiť. Na záver sme si nadobudnuté vedomosti otestovali formou písomného testu, ktorý všetci zvládli takmer bez chyby. Ďakujeme firme Kvant s.r.o. za poskytnutie priestorov a Falck Academy s.r.o. za prínosné školenie.

FOTO

Comments are closed.