Robo Fischer

Martin Štelzer
3. mája 2017
Katarína Kuľhová
23. januára 2018
Člen BKZB od: 2019
Školenia/kurzy: SČK Poskytovanie prvej pomoci – 33h (2015), TCA – Combat Life Saver 1-2 (2016),Via Protect – Advanced rescue skills (2016),HS Malá Fatra – Kurz prvej pomoci – 8h (2018), HS Malá Fatra – Lavínová prevencia (2018),Hardtask – Combat Life Saver + Advanced (2018), HS Malá Fatra – Kurz záchrany na horách (2018), ASSR – IC RRT (2018)
Cvičenia: ASSR – FTX (2018), KOS – UHPO Zimný štadión, posádka SČK (2018), Salus Vitalis – Letisko UHPO, posadka RLP (2018)
Súťaže: Memoriál MUDr. V. Harineka – 1. miesto (2016), Medzinárodná súťaž záchranárskych posádok LEŠŤ 2017 (UHPO) – 2. Miesto v kat. SČK (2017), Medzinárodná súťaž záchranárskych posádok LEŠŤ 2018 (UHPO) – 1. Miesto v kat SČK a 3. miesto celkovo (2018)
Ostré pátracie akcie: Záhorská ves 2017, Pernek 2018, Rusovce 2019